// //

Blogginlägg av Therése och Torkel

Therése och Torkel

Therése Birnstingl, affärskonsult IHM, och Torkel Nyberg, egenföretagare, har tillsammans skrivit självbiografin Halvhalt (www.halvhalt.org) som handlar om att leva med ADHD och bulimi samt Aspergers syndrom och ADD.

Är kanske en lätt överdriven rubrik, men faktum är att den ligger mycket närmre sanningen än vad man kan tro. Ni som läst mina tidigare bloggar vet att jag med stort intresse följer utvecklingen inom LENR (Low Energy Nuclear Reaction) området. Den fantastiska nyheten är att idag släpptes en rapport av forskare från Uppsala, KTH och Bologna där de visar att den så kallade energikatalysatorn (Andrea Rossis E-Cat) under ett 32 dagar långt noggrant utfört test visat sig ge 3-4 gånger mer värme än vad som krävts för att driva den. Reaktorn drivs av en än så länge inte helt förklarad process, men man har kunnat bevisa att det sker kärnreaktioner då bränslet analyserats före och efter testet. Det framgår där att så kallade isotopförändringar har skett i ämnena nickel och litium, utan någon radioaktivitet. Vi vet också med säkerhet att ett gram pulver räcker för att driva reaktorn (som består av ett 20 cm långt aluminiumoxidrör, 2cm i diameter) under minst en månad. LENR/E-Cat reaktor från ...

In my last blog I covered some of the development within the LENR field. Since then our public radio SR/Vetandets Värld spent more than one hour to cover this story, but from a completely different angle. LENR reactor overheating. Same type as the one tested by the Uppsala/KTH/Bologna scientists in May 2013 (photo: Guiseppe Levi) For some reason they felt like they should go on a man hunt and spent this time to discredit everyone who accepts the scientific research and experiments within the LENR field in general, and of course Andrea Rossi in particular. The Swedish scientists and engineers from KTH, Uppsala University, Vattenfall and Elforsk were also thoroughly discredited by SR. And they performed this man hunt using mainly ad-hominem type arguments, ignoring the results from numerous tests. For them, positive test result was more or less equal to proof of scam... and everyone holding a different opinion was either incompetent or an assistant scammer in their view. For me, this ...

I aprilinlägget skrev jag om medvetenhet - om jakten på meningsfullhet och inre motivation, alltsammans utifrån min verklighet. Nu vill jag koppla det till ledarskap, närmare bestämt Utvecklande ledarskap, även kallat UL.UL är utvecklat av Försvarshögskolan som på Försvarsmaktens uppdrag har kartlagt vilket ledarskap som fungerar bäst. Mest framgångsrikt visade sig vara Transformational Leadership och ur det är UL sprunget. Så vad innebär fungerar bäst? Jo, saken är den att UL syftar till att bibehålla och öka medarbetarens inre motivation utifrån frågeperspektiven Vad är det egentligen som motiverar människor och hur kan företag och organisationer bidra till att öka ledares och medarbetares motivation och engagemang? Hyfsat goda intentioner tänker jag, för om det är så att UL frigör meningsfullhet och inre motivation så är det ju intressant på riktigt. Låt oss ta en titt på Försvarshögskolans ledarstilsmodell där man relaterar till Icke-ledarskap och Konventionellt ledarskap. Kort...

... skulle du säkert tänka om du hörde att någon byggt en apparat, som ser ut ungefär som ett avgassystem med diverse kopplingar, rör och ledningar, men som samtidigt kan lösa världens energi- och miljöproblem. Rent vatten och billigare mat, råvaror, transporter, värme, kyla. Allt som har med energi att göra. Samtidigt. Med bränsle som är i princip gratis. Det låter för bra för att vara sant, eller hur? En omöjlig uppfinning, är också namnet på en nyutgiven bok, www.AnImpossibleInvention.com, där journalisten Mats Lewan från tidningen Ny Teknik beskriver utvecklingen kring den Italienska uppfinnaren och entreprenören Andrea Rossis E-cat eller ”Katten” som den kallas på nätforum. Genom att värma en kombination av bland annat väte och nickelpulver uppstår en reaktion som avger mer värme än vad som är teoretiskt möjligt vid en kemisk reaktion. Efter mätningar genomförda i maj 2013 av ett mycket erfaret team forskare från universiteten i Uppsala, Bologna och KTH, finansierade av bland a...

Inre motivation. Det blir min spontana och tveklösa koppling till Torkels senaste inlägg om att möjliggöra ökad produktivitet på arbetsplatsen. Förvisso har jag hög impulsbenägenhet - det kommer liksom med diagnosen - men tack och lov kan jag här tryggt luta mig tillbaka och vila i en djup, omfamnande och behaglig famn av forskning. För det är inte bara är jag som anser att inre motivation är centralt, för att inte säga avgörande. När Försvarsmakten gav Försvarshögskolan i uppdrag att reda ut vilken typ av ledarskap som bäst ökar och bibehåller effektivitet så blev svaret Utvecklande ledarskap. Vad lämpligt att vi jobbar med UL på IHM då :) Men mer om det i min nästa blogg och nu till vad som både ger mig och gnager på min inre motivation. Här kommer ett utdrag ur Halvhalt (www.halvhalt.org) – min och Torkels självbiografi – när varken diagnos eller medicin var på plats. Dock medvetenheten. --- ” Under ett av Torkels och mina samtal fick jag fatt på att jag har svårt att se livet på...

”Ett barn i varje klass” är titeln på en bok skriven av Christopher Gillberg*, där han med stöd av sin forskning beskriver hur vanligt det är med till exempel ADHD, ADD och Aspergers syndrom (AS) bland skolbarn. Här vill jag göra en koppling till arbetslivet, arbetsgruppen och affärsnytta. För om ett barn i varje klass har något av dessa dolda handikapp, så är det rimligt att anta att samma fördelning gäller på de flesta arbetsplatser. Min erfarenhet är att det inte alls är ovanligt att den mest kreativa och drivande medarbetaren, den bästa säljaren, läraren, programmeraren, revisorn eller konstruktören på firman lider av något av dessa dolda handikapp. Det ligger så att säga i sakens natur då mitt emellan eller halvfart generellt sett inte existerar för oss. Vi är antingen AV eller PÅ - antingen i topp eller på botten prestationsmässigt. Och skillnaden mellan att högprestera och att inte prestera alls kan ofta vara hårfin och inte alltid lätt att förstå. Inte ens för oss själva. Fr...

Jag heter Therése Birnstingl och jag jobbar som affärskonsult på IHM Företagsutveckling vilket är den delen av IHM som skräddarsyr utbildningar och utvecklingsinsatser åt företag och organisationer.  Jag jobbar huvudsakligen med två saker och det är försäljning och facilitering. Det sistnämnda handlar om att bidra till att individers/ledares/företags mål blir verklighet. Det i sin tur bör innebära att människor, företrädesvis ledare i det här fallet, tar ansvar för sig själva och sin utveckling. Ibland gör de det. Ibland inte. Som människor i allmänhet alltså.  För att bli framgångsrik i handledarrollen anser jag att man behöver tro på, och så ofta det går, välkomna utmaningar och förändringar. Och det gör jag. Så länge de känns meningsfulla – vilket inte alltid är fallet enligt mig. Men det kan ju bara var och en av oss avgöra när de är. Så varför jobbar jag med IHM? Svaret är att jag gillar det vi står för, det vi gör och den förändring och utveckling det kan leda till. Att anlita...

Till toppen av sidan Till topp