Vad kan Automatiseras?

I stora drag kan all produktion automatiseras, det handlar oftast bara om priset. Som nämnt tidigare behöver det vara en viss återbetalningstid för att det skall vara värt det. Lite beroende på hur länge produkten väntas produceras så är det också krav på återbetalningstiden.

I det fallet, alltså hur mycket och hur länge en produkt vänast produceras, brukar vi prata om årsvolymer och årsmaskiner. Är det en årsmaskin innebär det att den mängd detaljer som skall produceras i stort belägger utrustningen dygnet runt i ett år. Då, om inte den tekniska lösningen är oerhört avancerad, är det i regel värt att automatisera. Är det däremot en mindre mängd som skall produceras, blir återbetalningstiden längre, och värdet att automatisera minskar/försvinner. Det kan vara möjligt att anpassa utrustningen så två halvårs produkter kan köras (eller flera), och då kan det göra att investeringen återbetalar sig. Vi brukar också prata om en 80/20 regel. Med den menar vi enkelt räknat att 80procent av produkterna står för 20procent av investeringskostnaden. Resterande 20procent av produkterna är så pass avancerade att de står för 80procent av kostnaden för att genomföra automationen. För de produkterna är det oftast inte värt att automatisera, utan man väljer istället ut de enklare produkterna som står för majoriteten av produktionen, och låter de avancerade sista 20procenten hanteras manuellt. I vissa fall kan det vara så att en utrustning kan minska ner mängden operatörer, då bedöms besparingen också utifrån den kostnaden. Väldigt enkelt förklarat, kan man ersätta en operatör med en uppskattat kostnad om 400tkr per år, får investeringen kosta omkring 400tkr. För sådär 10-15 år sedan så var det ofta ett motstånd när vi kom ut och träffade kunder för att automatisera. Många såg det som att de skulle förlora sina jobb. Jag ljuger om jag skulle säga att det inte var fallet ibland, men i de flesta fall så gällde det att få upp volym och att de anställda istället fick nya uppgifter. Att investera i automation gör man ju för att bolaget skall växa, och även om vissa delar automatiseras, kommer mänsklig arbetskraft alltid behövas. Tex produktionsplanering, hantering av ingående detaljer etc. Idag är oron nästan obefintlig. Man ser det istället som någonting positivt. Ofta handlar det om att bygga bort enformiga, tunga, tråkiga arbeten. Det blir svårare och svårare för företag att kunna anställa till den typen av jobb, och då har man egentligen inte något val än att automatisera.

Ett sätt som är vanligt hos oss är just det här med att bygga utrustningar som relativt enkelt kan justeras och genom det producera flera olika produkter som själva inte står för en årsvolym.

Bilden är ett exempel på en robotcell med två robotar som arbetar tillsammans med en formspruta (Vad är en formspruta? Läs tidigare inlägg!) och flera olika dockor. Dockor är de mindre enheterna, vilka kallas så av den enkla förklaringen att de dockas in i cellen. De har en instyrning via hylsor i golvet som gör att de hamnar på samma ställe varje gång, även om man flyttat dem. För roboten är det viktigt att veta var de står, så den kan arbeta med de olika dockorna, dvs hämta och lämna komponenter och detaljer på samma ställe. Att bygga enheter med hjälp av dockor gör flexibiliteten i cellen större, då man helt enkelt kan byta docka och på så sätt mata in andra detaljer eller funktioner få årsvolymer fördelat på flera produkter. Dockorna kan tex hantera andra hylsor, ha nya kontrollfunktioner, eller ytterligare monteringsfunktioner av detaljer som skall monteras efter att formsprutningen skett. Robotar och formsprutor är flexibla och genom att använda olika dockor kan man återanvända robot och formspruta till många produkter vilket är positivt vid beräkning av återbetalningstiden. Smart va?!

 

28 juni 2018
Till toppen av sidan Till topp