Blogginlägg av Pontus Staunstrup

Pontus Staunstrup

Pontus Staunstrup är digital strateg med fokus på content marketing. Han är medförfattare till boken Content marketing för alla och flitig föreläsare/lärare i ämnet. Läs mer på www.staunstrup.se

Content marketing görs till största delen i kanaler som ett företag äger. Men det betyder inte att köpt och förtjänad media saknar betydelse. Tvärtom. För att få genomslag och kunna attrahera en publik till de egna kanalerna måste du arbeta med alla tre typerna av media.   Det här är min tionde och sista post för IHM i en serie där jag listar fyra utmaningar och fem möjligheter med content marketing. I den första posten gav jag min definition på vad content marketing är. Därefter kom fyra poster om olika utmaningar - att ta reda på vad vi egentligen åstadkomma med content marketing, vikten av att välja en tydlig målgrupp, hur vi hittar ämnen att skapa innehåll kring samt hur vi mäter. Detta är den femte posten på temat möjligheter, de fyra första handlade om att bli sina kunders bästa vän, att bli en expert i den egna branschen, att fylla sociala medier samt att riva silos för bättre innehållsproduktion.   Tre sorters media Till vardags delar vi upp media i köpt, förtjänad och ägd. ...

Content marketing ger dig inte bara en möjlighet att ta fram relevant och värdefullt innehåll för din målgrupp. Att arbeta utifrån den metodiken gör även att du kan hitta effektivare sätt att producera innehåll, sköta kanaler och minska kostnader. För content marketing ger dig en möjlighet att riva de silos ditt företags kommunikation är uppdelad i.   Det här är min nionde post för IHM i en serie där jag listar fyra utmaningar och fem möjligheter med content marketing. I den första posten gav jag min definition på vad content marketing är. Därefter kom fyra poster om olika utmaningar - att ta reda på vad vi egentligen åstadkomma med content marketing, vikten av att välja en tydlig målgrupp, hur vi hittar ämnen att skapa innehåll kring samt hur vi mäter. Detta är den fjärde posten på temat möjligheter, de tre första handlade om att bli sina kunders bästa vän, att bli en expert i den egna branschen och att fylla sociala medier.   Vadå silos? På större företag som är uppdelade i olika ...

Relevant och värdefullt innehåll, precis det som content marketing handlar om att ta fram, är en stor tillgång för alla företag med en närvaro i sociala medier. Den här posten handlar om varför och vad som fungerar bäst.      Det här är min åttonde post för IHM i en serie där jag listar fyra utmaningar och fem möjligheter med content marketing. I den första posten gav jag min definition på vad content marketing är. Därefter kom fyra poster om olika utmaningar - att ta reda på vad vi egentligen vill åstadkomma med content marketing, vikten av att välja en tydlig målgrupp, hur vi hittar ämnen att skapa innehåll kring samt hur vi mäter. Detta är den tredje posten på temat möjligheter, där de första handlade om att bli sina kunders bästa vän och att bli en expert i den egna branschen.   Vad är poängen med sociala medier? Även om det mesta av content marketing utspelar sig i kanaler som ett företag äger - t.ex webbplatsen, nyhetsbrevet och kundtidningen - så är en realitet idag att soc...

Ett syfte företag kan ha med content marketing är att etablera sig som experter och ledande inom sin bransch. Den här posten handlar om hur man gör och varför det kan vara relevant.      Det här är min sjunde post för IHM i en serie där jag listar fyra utmaningar och fem möjligheter med content marketing. I den första posten gav jag min definition på vad content marketing är. Därefter kom fyra poster om olika utmaningar - att ta reda på vad vi egentligen vill åstadkomma med content marketing, vikten av att välja en tydlig målgrupp, hur vi hittar ämnen att skapa innehåll kring samt hur vi mäter. Detta är den andra posten på temat möjligheter, där den första handlade om att bli sina kunders bästa vän.   Tankeledaren Begreppet thought leader (tankeledare eller branschledare) har fått ett stort utrymme inom content marketing, särskilt bland B2B-företag. Resonemanget är att etablera en position som expert i målgruppens ögon som sedan resulterar i att de väljer dina lösningar vid ett köp...

Själva kärnan i Content marketing är att skapa och distribuera innehåll som är relevant för en målgrupp. Ur den målgruppen försöker vi sedan få fram nya kunder samt fördjupa relationen till dem efter det första köpet. Men för att lyckas måste vi verkligen förstå vad som är viktigt för vår målgrupp - bli deras bästa vän.  Det här är min sjätte post för IHM i en serie där jag listar fyra utmaningar och fem möjligheter med content marketing. I den första posten gav jag min definition på vad content marketing är. Därefter kom fyra poster om olika utmaningar - att ta reda på vad vi egentligen åstadkomma med content marketing, vikten av att välja en tydlig målgrupp, hur vi hittar ämnen att skapa innehåll kring  samt hur vi mäter. Detta är den första posten på temat möjligheter. Hur är en bra kompis? Det finns ett par saker som skiljer bra vänner från bekanta och främlingar - de bryr sig om hur det är med dig, och de är vill hjälpa dig att lösa problem och komma framåt. Och de ger av sin ...

Det är ett grundläggande krav att vi ska mäta alla våra insatser inom kommunikation och marknadsföring, och content marketing är inget undantag. Trots detta upplever många företag att det är svårt att definiera vad som ska mätas och hur. Den här posten tar upp två konkreta områden för mätningar - uppfyllelse av affärsmål och innehållseffektvitet. Det här är min femte post för IHM i en serie där jag listar fyra utmaningar och fem möjligheter med content marketing. I den första posten gav jag min definition på vad content marketing är. Därefter kom tre poster om olika utmaningar - att ta reda på vad vi egentligen åstadkomma med content marketing, vikten av att välja en tydlig målgrupp och hur vi hittar ämnen att skapa innehåll kring. Detta är den fjärde och sista posten på temat utmaningar. Vi mäter dels för att ta reda på vilka resultat våra insatser ger, dels för att se vad vi kan förbättra i själva arbetet. Inom content marketing betyder detta att vi måste sätta upp mätpunkter som...

Kärnan i Content marketing är ju att ta fram relevant innehåll för en definierad målgrupp. Ändå är det vanligt att efter en inledande rusch så sinar posterna, filmerna och annat innehåll. “Vi har inget att säga” eller “Det finns inget att berätta om” är vanliga förklaringar till varför innehållsproduktionen blir alltmer oregelbunden och inte sällan slutar helt och hållet. I den här posten vill jag ge dig några konkreta metoder för att ditt företag inte ska hamna i en sådan situation. Det här är min fjärde post för IHM i en serie där jag listar fyra utmaningar och fem möjligheter med content marketing. I den första posten gav jag min definition på vad content marketing är. Den andra handlade om utmaningen med att ta reda på vad vi egentligen åstadkomma med content marketing. Nummer tre handlade om vikten av att välja en tydlig målgrupp. Nu är det alltså dags att borra ned i frågan hur ditt företag lyckas ta fram relevant innehåll och dessutom göra det över lång tid. För att få ordni...

Har ditt företag en tydligt identifierad målgrupp för er content marketing? Och har ni även lagt ned tid på att lära känna målgruppen - vilka behov de har, hur deras utmaningar ser ut och var ni kan nå dem? Om inte så är det en prioriterad aktivitet för er att ta tag i. Det här är min tredje post för IHM i en serie där jag listar fyra utmaningar och fem möjligheter med content marketing. I den första posten gav jag min definition på vad content marketing är (länk). Den andra handlade om utmaningen med att ta reda på vad vi egentligen åstadkomma med content marketing. Minst lika viktigt som att veta varför man gör något är det att veta vem man gör det för eller till. Framför allt inom content marketing där ett fundament är att innehållet ska vara relevant och värdeskapande för en definierad målgrupp. Definiera din målgrupp Ändå är det många företag som har svårt att identifiera och definiera en målgrupp. Och ännu fler som gärna definierar dem alltför brett - “alla kvinnor mellan 20-4...

Om man inte har ett tydligt mål som man jobbar emot är det svårt att veta om man lyckas med det man företar sig. Detta gäller all form av marknadsföring, men det blir extra tydligt inom content marketing. Många företag sätter igång med content marketing utan att ha en klar bild av vad den ska åstadkomma. Handlar det om att skapa kännedom kring varumärket eller särskilda produkter? Ska den nå nya kunder eller fördjupa relationen till befintliga? Är målet att generera leads eller att konvertera till försäljning? Content marketing kan fungera i alla de här sammanhangen, och ha mer än ett mål. Men om det inte finns definierade mål kommer man inte att lyckas med t.ex att skapa innehåll, distribuera det eller mäta resultatet av det man gör. Låt mig gå in lite mer på de tre exemplen: Skapa innehållContent marketing bygger på att du producerar relevant innehåll. För att göra det behöver du lära känna din målgrupp (jag skriver mer om det i en kommande post) och du behöver även ha klart för d...

Nyttan med content marketing. Content marketing är säkert ett välbekant begrepp för dig. Det har under de senaste åren varit ett hett ämne, inte minst därför att andra typer av marknadsföring får allt svårare att nå fram till relevanta målgrupper. För att ytorna för traditionell reklam minskar. För att konsumenter och köpare mer och mer väljer bort störande budskap som de många gånger uppfattar som irrelevanta. Och allra mest för att tack vare nätet så är numera kunden kung i alla situationer. Kunden bestämmer helt själv när en köp- eller informationsresa ska börja, och är inte längre beroende av när företagen vill berätta om sina lösningar och erbjudanden.  Jag tror på content marketing för att det ger företag stora möjligheter att nå sina kunder och bygga lönsamma relationer, oavsett om det är B2B- eller B2C-företag. Med relevant innehåll kan de komma in tidigt i sina potentiella kunders köpresa, och på så sätt etablera sig som en trovärdig partner och rådgivare. Detta ger dem ett...

Till toppen av sidan Till topp