Vi har talat med 114 chefer om företagets IT och inställningen till Cloud Computing. Här är svaren

Under det senaste året har vi haft möten med 114 chefer och IT-administratörer om IT-användning och tillhörande kostnader i sin egen verksamhet. Vi noterade att många av dessa företag fortfarande håller fast vid gammalmodiga och kostsamma IT-lösningar trots att det finns både billigare och bättre alternativ. Vi ville bl.a. veta varför inte fler har valt att gå över till en molnlösning som i många fall skulle kunna halvera den totala IT-kostnader. 

Här är en sammanfattning av de vanligaste svaren (procentandel av det totala antalet anges inom parentes):

Cloud lösningar passar inte oss. Vi är för speciella/har speciella krav på IT-lösning (13 %)

Huvudargumentet här var, enligt dem vi talade med deras eget företag eller bransch de arbetade i, inte lämpar sig för cloud användning. Det är intressant att notera att många stora företag, ofta med stora och krävande IT-lösningar inte verkar dela denna uppfattning. I själva verket finns det flera stora företag som redan har flyttat hela eller delar av sin IT-lösning i molnet.
Kända norska exempel är norska Hydro (bytte ut Notes mot molnbaserade O365 från Microsoft till bolagets 12.500 anställda), flygbolaget Norwegian (6.000 anställda har gått över till O365, e-post, Sharepoint och Lync) och Moss kommun, den första norska kommunen som satsar på Cloud. Det finns otaliga exempel utomlands, från jätten företag som General Electric (300.000 anställda med molnlösning) och US Army (65.000 användare som nu använder IBM molnlösning) till "mindre" företag som Yamaha of America (flyttad 200 servrar "ut i molnet" och sparat mer än fyra MNOK pr. år)

Vi är nöjda med det lösning vi har idag (65 %)

De flesta (65 %) uppgav att de var i stort sett nöjda med den nuvarande IT-lösningen. Detta är lite förvånande, särskilt med tanke på att de allra flesta anser att lösningen är dyr, och ibland oförutsägbar (oväntade problem som krävde externt insatser från säljare / konsult, uppgraderingar som var dyrare än väntat, etc).

Anställda (eller särskild avdelning) är inte redo att byta IT-lösning (11%)

Även om användningen av molnlösningar är billigare och förenklar IT-världen för personalen, så innebär det också ett annat sätt att arbeta på än vad vi man är van vid från tidigare. Det kan vara allt från mycket enkla saker, t ex ett lite annorlunda användargränssnitt eller att behöva lagra dokument på ett annorlunda sätt till att behöva använda ett helt annat program (t.ex. övergång till ett webbaserat bokföringssystem).
En annan viktig faktor är att ingen gillar förändringar, och enskilda individers negativa inställning har en stor inverkan på de möjliga val av alternativa IT-lösningar som företaget har. Men med god planering och framförhållning brukar det tekniska genomförandet av den nya IT-lösning vara oproblematiskt. Planeringen måste också ta hänsyn till eventuella organisatoriska anpassningar och nya arbetssätt. För övrigt noterade vi att IT-systemen verkade styra vissa arbetsprocesser på några bolag, och inte vice versa. 

Vi använder cloud idag (53%)

Över hälften av de människor vi talade med sade att de redan använde molntjänster. Denna siffra var högre än vad vi hade förväntat oss. Men samtidigt var det många som bara använde enstaka moln-tjänster, T.ex. hade många övergått till Microsofts molnplattform O365 för deras postanvändning som ersättning för tidigare post från en lokal server. Men resten av it-deras lösning var fortfarande "på plats" (IT-infrastruktur med servrar, nätverk och applikationer i kundens egna lokaler). Användning av vissa molntjänster kan visserligen minska de totala IT-kostnaderna något men de stora ekonomiska fördelarna uppnås först när det mesta eller allt IT levereras som molntjänster.
Några sade att de redan använder molnlösning "fullt ut". Det visade sig inte stämma. Dessa företag hade i stället ingått ett bindande hyresavtal med en extern outsourcing leverantör för en total leverans av affärssystem via Internet, en så kallade ASP (Application Service Provider) lösning. Här ansvarar leverantören för installation, drift och underhåll av de relevanta programmen och funktionerna i eget datacenter, det vill säga på deras egen IT-infrastruktur och servrar.
ASP-lösningar är baserade på teknik som föddes nästan 20 år sedan. Så det här är inte en modern molnlösning där programleverantören erbjuder även sin mjukvara direkt över Internet till slutkund. Det är också inte så flexibel som de nuvarande moln lösningar. Om man jämför de totala IT-kostnaderna är ASP-lösningar också en hel del dyrare jämfört med dagens moderna molnlösningar.

Vår IT-leverantör rekommenderar inte att vi går över till cloud ännu (10 %)

Några av dem vi talade med hade fått råd från sin nuvarande outsourcingleverantör cloud computing inte var lämpligt för dem just nu. Detta var ofta IT-leverantörer som har arbetat med företaget under en lång tid och som hade mycket god kunskap om nuvarande IT-lösning. Detta oavsett om lösningen baserades på drift och support av servrar och applikationer från kundens egna lokaler eller levereras som en hostad- /ASP-tjänst från driftleverantörens datacenter. Vi har ingen anledning att tvivla på dessa råd. De känner dessa företag och deras behov bättre än oss.
Vi ser också att många av dagens IT-leverantörer kommer att behöva anpassa sig till ett helt nytt liv på företagsmarknaden. Cloud computing kommer så småningom att eliminera behovet av att tredje part förvaltar servrar och nätverk, något som många av dagens IT-leverantörer mödosamt byggt sin egen kompetens och verksamhet på. Drift, uppgraderingar och back-up kommer att vara inkluderat i  leveransen från programvaruleverantörerna . Mot denna bakgrund kan det vara klokt och lönsamt för företag att söka oberoende rådgivning från andra leverantörer som från tid till annan.

 
Det är möjligt att cloud blir aktuellt någon gång i framtiden, men inte nu (42 %)

Detta var också en ganska regelbunden återkoppling. Flera av dem vi talade med sade att cloud var  förmodligen något som de skulle undersöka nästa år eller ännu senare ", när molnet blir lite vanligare – ”mer utbrett".
Vi anser att många har en förvånansvärt passiv hållning här. Många hade inte ens utvärderat cloud computing som ett alternativ och hur detta kan påverka den totala IT-kostnaden. De cloud lösningar som finns idag är både billigare och bättre än de flesta av dagens alternativa IT-lösningar. Detta borde vara ytterst relevant vid en tidpunkt då näringslivet upplever tuffare konkurrens och där det finns ett särskilt fokus på användningen av kostnadseffektiva lösningar inom alla andra områden.

OBS: För tydlighetens skull; Detta är inte en officiell statistisk undersökning. Vi har inte engagerade utomstående att intervjua dessa ledare via telefon, e-post eller online för vår räkning. Vi anser ändå detta som ett omfattande och mycket kvalitativ undersökning med möten och samtal "över bordet" kring företagens IT-lösningar och kostnader. Dessa möten har skett med personer som representer företag från 10 till flera hundra anställda, även om mer än 90 % kom från företag med färre än 50 anställda. Företagen finns främst i sydöstra Norge.

 

15 november 2015
Till toppen av sidan Till topp