När IT blir gratis

De globala molnleverantörerna (cloud computing) tävlar nu i en andfådd kapplöpning för att bli störst - och billigast. Microsoft, Amazon och Google anför racet och deras molntjänster blir allt billigare - vissa tjänster, såsom datalagring, erbjuds redan kostnadsfritt. Vad innebär detta för företag som vill börja använda molntjänster? Och hur kan de nordiska leverantörerna överleva när deras egna kärntjänster erbjuds mycket billigare eller t o m gratis på annat håll? 

Det pågår en intensiv konkurrens mellan globala IT-leverantörerna som kämpar för att dominera en snabbt växande, global moln-marknad som sannolikt bara kan rymma ett fåtal stora leverantörer. Detta är en kapplöpning som bara är förbehållen aktörer med tålmodiga ägare och väldigt djupa fickor. Microsoft, Google och Amazon spenderar miljarder dollar på att bygga stora och ultramoderna datacenter för sina molntjänster. Enligt Microsofts egna siffror, har de redan investerat mer än 130 miljarder i sina globala datacenters, baserade på ”Microsoft Azure moln plattform”.

"The race to zero"

Datapressen har kallat den här tävlingen "loppet mot noll”, och inte utan anledning. För dessa spelare konkurrerar främst med priset. Molntjänsterna blir stadigt billigare och går nu mot noll. Amazon meddelade nyligen att de redan har sänkt priserna på sina molntjänster 49 gånger sedan de lanserade sin första molntjänst 2006 (en prissänkningstakt på 6 ggr/år!!). 

Microsoft har för sin del har sagt att de erbjuder mycket mer än bara infrastrukturbaserade molntjänster men att de ändå kommer att matcha alla prissänkningar Amazon gör, oavsett kostnaden. Den intensiva globala moln-konkurrensen innebär också att fler och fler av dagens molntjänster blir standardprodukter. Lagring, servrar, nätverk och tillhörande datorkraft. Allt är i färd med att bli standardiserade molntjänster som ingår i "the race to zero" kapplöpningen. Konkurrensen är global, molntjänster känner inga gränser. Billigare och billigare, till glädje för alla oss som vill använda sådana tjänster.

Ojämn kamp

De stora molnleverantörernas extrema investeringar ger också en skalbarhet nordiska driftleverantörer bara kan drömma om. Automatisering och självbetjäning prioriteras för att kunna erbjuda cloud computing så effektivt som möjligt till många kunder. Mer automatisering, färre manuella processer och därmed betydligt lägre interna kostnader gör det väldigt tufft för mindre lokala driftleverantörer i framtiden. Hur skall lokala aktörer kunna konkurrera när erbjudandet kräver ständigt nya investeringar i egna datacenter för att upprätthålla kvaliteten på tjänsterna, när personalkostnader utgör majoriteten av de interna driftskostnaderna och slutprodukten samtidigt går mot noll?

Såvida nordiska leverantörer inte lyckas skapa nya värde-adderande driftstjänster eller andra mervärden, blir det svårt att konkurrera med de globala aktörer avseende pris och kvalitet. Men även det kan visa sig vara svårt eftersom de stora molnleverantörerna naturligtvis också grunnar på samma frågor, om än på en global nivå. 

Locka in kunderna med standardiserade tjänster, nästan till varje pris, och introducera därefter ett snabbt växande flöde av nya smarta tjänster till samma kunder. Microsoft fokuserar på just detta och laborerar samtidigt med olika abonnemangsbaserade moln-tjänster som på längre sikt ska bidra till att omsättningen per kund kommer att öka med upp till 80 %. Och naturligtvis skörda vinsterna.

Läs "Framgång är ingen slump".

Microsoft har initiativet på företagsmarknaden

På den globala företagsmarknaden dominerar fortfarande Microsoft men deras marknadsandel har varit under press de senaste åren. Den årliga licens-försäljning av MS Office och Windows, Microsofts två huvudsakliga inkomstkällor, har minskat markant under den senaste tiden. Det är också orsaken till den betydande strategiförändring från Microsofts sida som vi nu ser konturerna av. Svaret är cloud, och inom det området har försäljningen exploderat. De två nya guldkalvar som heter O365 (allt kontorsstöd flyttas till molnet, inklusive MS Office, e-post, fildelning, osv) och MS Azure (molnplattform och IT-infrastruktur i molnet för företag). Den nya moln-strategin genomsyrar nu Microsoft i allt de gör. T o m operativsystem Windows10 kommer nu att levereras som en tjänst, på samma sätt som andra moln-tjänster.

Ambitionen är inte blygsam. Enligt ett uttalande nyligen av Microsoft chef, Satya Nadella, så förväntar sig Microsoft en årlig omsättning på 20 miljarder dollar från cloud tjänster 2018, mer än en tredubbling från årets förväntande 6 miljarder.

Betalar ni för mycket?

Kanske är det dags att kolla vad ni betalar för driften i ert företag, inklusive licenser, drift och konsulttjänster? Svaret är förmodligen att det mesta redan nu kan göras bättre och billigare i molnet.

Testa dina affärskunskaper här!

13 augusti 2015
Ladda ner din personliga kompetensprofil här.
Möt Boråsaren som valde Business Management.
Till toppen av sidan Till topp