Blogginlägg av Petter Løken

Petter Løken

25 års bakgrund som ledare & entreprenör. Har jobbat med cloud computing sedan 2003. MBA & civilingenjör Computer Science. VD på Cloudspoc som hjälper ledare att nyttja IT effektivare.

När ditt företag digitaliseras, är det inte bara tekniken som förändras - alla delar av din verksamhet berörs. Det är först och främst en kulturell och organisatorisk transformation, där digital teknik är katalysatorn. Det är också en av de största ledarutmaningarna inom överskådlig framtid. Digitaliseringsvågen kommer allt närmare de flesta av oss. Enligt experter är nya spelare redan på väg med full fart in i praktiskt taget alla branscher, inklusive din. Dessa nykomlingar utnyttjar tekniken för att tillgodose ett behov på marknaden via digitala lösningar bättre, snabbare och billigare än du. Budskapet är lika enkelt som det är brutalt; För att överleva, finns det ingen återvändo. Digitalisera eller dö. Men den starka digitaliseringstillväxten, med ökad användning av robotteknik och artificiell intelligens (AI), medför också stora utmaningar för dagens chefer. Morgondagens marknad kommer att se mycket annorlunda ut jämfört med idag;  hela industrier blir "disrupterade",  heldigita...

Det är de anställda som först märker av digitaliseringen. Antingen i ditt företag eller bland konkurrenterna. Digitaliseringen utmanar alla tjänster som representerar manuella och tidskrävande arbetsprocesser. De kommer att ersättas med digitala processer och nya lösningar. Resultatet är en mer effektiv och lönsam verksamhet med färre anställda och sannolikt ett förbättrat produkt- och tjänsteutbud. Digitaliseringsvågen kommer stadigt allt närmare de flesta av oss. Nya aktörer är redan med full fart på väg in i nästan alla branscher, inklusive din egen. Dessa uppstickare använder ny teknologi och digitala lösningar för att lösa marknadens behov bättre, snabbare och billigare än vad du gör idag. Budskapet är lika enkelt som brutalt; ska du överleva, finns det ingen väg tillbaka. Digitalisera eller dö.   Flera branscher har redan fått erfara hur brutal digitaliseringen kan vara. Tänk Spotify (musik), Über (taxi) och Airbnb (övernattning). De förändrar spelreglerna för hela branscher ...

För företag blir användandet av molnet lika viktig som Facebook, Netflix och Spotify har varit för privatpersoner hittills. Som ledare måste du veta hur användning av molnet påverkar ditt företag och dina anställda, och hur det kan bidra till att minska de totala IT-kostnaderna med minst 50%. IT förändringar som påverkar dig och ditt företag Ibland händer det så stora förändringar på IT-fronten att det kommer att påverka dig och ditt företag, oavsett vad du gör. Nej, jag talar inte om nya affärsmodeller från företag som Netflix, Spotify eller Uber. Visserligen erbjuder dessa bolag spännande tjänster där ny teknik är en viktig konkurrensfördel men om man inte arbetar med tv, musik eller taxiverksamhet så kommer dessa tjänster knappast att ha någon inverkan på hur du och ditt företag göra affärer idag. Däremot är användningen av molntjänster på företagsmarknaden en så stor förändring att den påverkar alla företag oavsett storlek och branschklassificering. Denna förändring har redan i...

Under det senaste året har vi haft möten med 114 chefer och IT-administratörer om IT-användning och tillhörande kostnader i sin egen verksamhet. Vi noterade att många av dessa företag fortfarande håller fast vid gammalmodiga och kostsamma IT-lösningar trots att det finns både billigare och bättre alternativ. Vi ville bl.a. veta varför inte fler har valt att gå över till en molnlösning som i många fall skulle kunna halvera den totala IT-kostnader.  Här är en sammanfattning av de vanligaste svaren (procentandel av det totala antalet anges inom parentes): Cloud lösningar passar inte oss. Vi är för speciella/har speciella krav på IT-lösning (13 %) Huvudargumentet här var, enligt dem vi talade med deras eget företag eller bransch de arbetade i, inte lämpar sig för cloud användning. Det är intressant att notera att många stora företag, ofta med stora och krävande IT-lösningar inte verkar dela denna uppfattning. I själva verket finns det flera stora företag som redan har flyttat hela elle...

Streamingtjänster har blivit det nya modeordet hos gemene man. På företagsmarknaden talar alla om molntjänster. I båda fallen avses prenumerationsbaserade leasingavtal för tjänster som levereras direkt över Internet. I takt med att det blir både billigare och smidigare att hyra än att köpa, kommer ingen längre att vilja äga.  De flesta av oss har använt Internetbaserade abonnemangstjänster sedan länge. Tänk bara på bank (e-banking), e-post (Google Gmail), bilder (lagring i molnet), filmer (Netflix), musik (Spotify, nu även Apple Music). Ja, i själva verket de flesta saker som har med "data" att göra på privatmarknaden kommer nu som en prenumeration direkt via internet. Vi har blivit hyresgäster som konsumerar efter vad vi gillar och behöver.  Men det var inte så länge sedan de flesta av oss ville köpa och äga. Under årens lopp har jag köpt och ägt min andel av musikkassetter, VHS, CD och DVD. Nu är allt detta ersatt av olika hyrtjänster över Internet. Tillgängligt närsomhelst och va...

De globala molnleverantörerna (cloud computing) tävlar nu i en andfådd kapplöpning för att bli störst - och billigast. Microsoft, Amazon och Google anför racet och deras molntjänster blir allt billigare - vissa tjänster, såsom datalagring, erbjuds redan kostnadsfritt. Vad innebär detta för företag som vill börja använda molntjänster? Och hur kan de nordiska leverantörerna överleva när deras egna kärntjänster erbjuds mycket billigare eller t o m gratis på annat håll?  Det pågår en intensiv konkurrens mellan globala IT-leverantörerna som kämpar för att dominera en snabbt växande, global moln-marknad som sannolikt bara kan rymma ett fåtal stora leverantörer. Detta är en kapplöpning som bara är förbehållen aktörer med tålmodiga ägare och väldigt djupa fickor. Microsoft, Google och Amazon spenderar miljarder dollar på att bygga stora och ultramoderna datacenter för sina molntjänster. Enligt Microsofts egna siffror, har de redan investerat mer än 130 miljarder i sina globala datacenters,...

Till toppen av sidan Till topp