// //

Blogginlägg av Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen

Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen

Patrik hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag.

Försäljning och marknadsföring är inne i en omfattande och snabb förändringsfas. Många av de traditionella sätten att skaffa nya kunder fungerar inte lika bra och blir mer och mer kostsamma. Digitaliseringen gör att försäljning och marknad måste arbeta mycket tätare tillsammans och på nya sätt. Ett av de nya arbetssätten är Social Selling. Enkelt utryckt handlar Social Selling om att använda framförallt sociala nätverk för att bygga relationer med potentiella kunder. Social Selling kommer inte att ersätta allt traditionellt säljarbete men är att se som ytterligare ett sätt att bearbeta potentiella kunder. Att säljarna lär sig och börjar arbeta med Social Selling är för många företag redan en självklarhet. Det finns dock stora fördelar med att lära hela organisationen grunderna i Social Selling för att enkelt stödja sälj- och marknadsarbetet. Exempel på fördelar med Social Selling:   Ökad spridning av ert företags innehåll, vilket ger företaget ”kostnadsfri” marknadsföring och ökar ...

Till toppen av sidan Till topp