Blogginlägg av Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen

Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen

Patrik hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag.

Social Selling är kanske ett av de mest omskrivna begreppen inom försäljning med drygt 700 miljoner träffar på Google. Det lyfts fram som en av de viktigaste lösningarna, eller till och med den viktigaste lösningen, på digitaliseringen av försäljningen.  Social Selling är helt klart ett effektivt sätt att bygga relationer och få kontakt med nya kunder. Precis som med de flesta andra sätt att gå tillväga för att lyckas krävs det att man konsekvent och arbetar över en längre tid. Det finns dock flera snabba vinster med att börja arbeta med Social Selling. Två av dem kan uppnås med mycket liten insats och i stort sett så snart man börjat använda sig av Social Selling. Båda två handlar i grunden om att lära känna din kund bättre. Ökad kunskap om kunden Ökad marknadskännedom Låt oss titta lite närmare på hur du kan gå tillväga och på vinsterna. Ökad kunskap om kundenOavsett om du skall boka möte med en kund eller skall ha ett möte med kunden kan du enkelt använda dig av Social Selling fö...

Försäljning och marknadsföring är inne i en omfattande och snabb förändringsfas. Många av de traditionella sätten att skaffa nya kunder fungerar inte lika bra och blir mer och mer kostsamma. Digitaliseringen gör att försäljning och marknad måste arbeta mycket tätare tillsammans och på nya sätt. Ett av de nya arbetssätten är Social Selling. Enkelt utryckt handlar Social Selling om att använda framförallt sociala nätverk för att bygga relationer med potentiella kunder. Social Selling kommer inte att ersätta allt traditionellt säljarbete men är att se som ytterligare ett sätt att bearbeta potentiella kunder. Att säljarna lär sig och börjar arbeta med Social Selling är för många företag redan en självklarhet. Det finns dock stora fördelar med att lära hela organisationen grunderna i Social Selling för att enkelt stödja sälj- och marknadsarbetet. Exempel på fördelar med Social Selling:   Ökad spridning av ert företags innehåll, vilket ger företaget ”kostnadsfri” marknadsföring och ökar ...

Till toppen av sidan Till topp