Om Lycklig Lönsamhet och ord som saknar betydelse

För en tid sedan gästades IHM av duon Marie Alani och Helena Timander, författare till boken ”Lycklig lönsamhet – om att bygga stark företagskultur”. Varför har boken fått så stor uppmärksamhet? Jag ringer upp Marie för en intervju.

Hej Marie! Innan vi kommer in på frågor om företagskultur och värderingar, börjar jag helt enkelt med frågan: vem är du?

- Jag har vuxit upp i en mångkulturell familj i flera olika länder och har fått uppleva olika kulturer. Jag har en B.A. i Internationell kommunikation och har även läst en hel del psykologi eftersom jag är så otroligt nyfiken på människor och beteenden. Jag har jobbat med kommunikation, varumärkesfrågor och organisationsutveckling och tycker det är extra spännande i internationella, mångkulturella organisationer då min bakgrund kommer till sin rätt.

Din medförfattare och kollega, Helena Timander, har hon liknande bakgrund?

- Nej, Helena är civilekonom i grunden och har jobbat inom sälj & marknad samt med HR och ledarskap, men vi är båda nyfikna entreprenörssjälar. Vi träffades för 6 år sen på en utbildning och fann varandra i värderings- och kulturfrågorna, som t ex varför det funkar så bra i vissa team, men inte i andra, hur man kan arbeta med medarbetares drivkrafter och hur detta kan påverka affären. Vi ställde oss frågan varför man pratar man så flummigt om dessa frågor, och började läsa på. Vi gjorde en djupdykning med research om värderingar, kultur och visionsarbete. Vi plöjde all litteratur, statistik, forskningsrapporter vi kunde komma över om.  Vi intervjuade även många ledare och företag inom olika branscher, av olika storlek, med olika ägarstrukturer, osv. för att förstå hur de arbetade med dessa frågor, på en praktisk nivå.

Och vad fann ni?

- Vi hade en tes och den stämde. Det som kanske överraskade oss var att det fanns bevis från flera länder, den positiva effekten av att arbeta med värderingar och företagskultur är universell. Men vi tyckte att det vi läste var svårtillgängligt, alltför akademiskt eller flummigt. Därför bestämde vi oss för att själva skriva en praktisk bok, som fick titeln ”Lycklig lönsamhet – om att bygga en stark företagskultur”. Detta är ju egentligen inte alls flummiga frågor, och boken är casebaserad och bygger på intervjuer med ett antal ledare om hur man bygger en kultur utifrån tydliga värderingar.

Ni driver bolaget Vision Takeoff tillsammans – berätta!

- Efter att jobbat tillsammans i några år, bestämde vi oss för två år sedan att starta vårt företag Vision Takeoff som är en kultur- och varumärkesbyrå. De flesta företag lägger massor med pengar, tid och kraft på att bestämma sig för ett antal värdeord men har ingen aning om hur de kan översätta de fina orden till beteenden och vanor eller hur de kan synka kulturarbetet med sitt varumärkesarbete. Vi hjälper dem att ta fram en strategi för detta arbete men även i implementeringsfasen och att hitta en mätbarhet i kulturarbetet.  

Orden betyder ingenting

- Värderingsarbete handlar om att bygga en stark intern kultur, som också bildar grunden för ett starkt modernt varumärke. I den transparenta världen vi lever i,  funkar det inte att agera på ett sätt internt och på ett annat sätt mot kunderna – kultur och varumärke är två sidor av samma mynt. Varumärket måste byggas inifrån och ut. Det räcker inte med en snygg kampanj, varumärkeslöftet ska infrias i mötet med kunder och omvärlden.

Många har värdeord, och det är samma 20-30 ord i de flesta företag i hela Europa. Men alltför få lyckas med att översätta orden till konkreta beteenden. Det behövs tydlighet, man behöver regelbundet reflektera kring orden och ge dem en konkret innebörd; i vardagen och i olika processer, t.ex. när man rekryterar, befordrar och när man belönar.

Det kan bli väldigt dyrt för företag som tror att det funkar att bara välja ut ett antal värdeord. De som lyckas skapa en värderingsstyrd kultur, är de som lyckas ”översätta” orden till konkreta beteenden och verkligen leva värderingarna. Först då har man lyckats med värderingsarbetet och ser kopplingen till resultat, lönsamhet, tillväxt, mindre sjukdom och nöjda medarbetare.

Förändring är det enda som är konstant

- Många talar fortfarande om att driva förändringsarbete, som om det är något man måste göra då och då. Vi vill påstå vi lever i en tid där förändring är det enda du kan vara säker på. I ett företag som bygger på en stark intern kultur, där värdeorden avspeglas i konkreta beteenden och vanor, blir medarbetarna mycket mer snabbfotade och utvecklas i takt med omvärlden. Man vet hur man ska agera, det behövs inga policies för det. Det är en vana, ett intuitivt beteende hos medarbetarna som främjar innovation och kreativitet, men som också fungerar mycket väl i krissituationer.

Svenska företag dåligt förberedda

Hur ligger svenska företag till när det gäller värderingsstyrda kulturer?

- Den yngre generationen, våra nya medarbetare, är extremt värderingsdrivna, och vi ser att svenska företag är dåligt rustade. Att sätta gränser och tacka nej till medarbetare, partners eller kunder som inte delar företagets värderingar är kanske det svåraste för svenska företag då vi lever i en consensuskultur. Vi är också dåligt tränade i att ge feedback på positiva beteenden, och vi är dåliga på att lyfta fram de goda exemplen. Det behöver vi träna mer på!

Vilka tips vill du ge?

- Man behöver vara medveten om att det är jättesvårt att ändra beteenden. Vi kan dagligen läsa om negativa beteenden i medierna, det utgör grunden i vår nyhetsrapportering. Vi svenskar är bra på att problematisera saker som inte funkar. Vi vill istället lyfta fram de goda exemplen som kan inspirera och ge energi. Här är några råd till:

  • Fira även de små framgångarna, där och då, det ger positiv energi och hjälper människor att förändra sitt beteende. 
  • Var tydlig och reflektera kring orden; ge dem en konkret innebörd,
  • Bygg in orden i de olika processerna - i vardagen, i rekryteringsprocessen, när ni befordrar och belönar. 
  • Jobba med storytelling för att bygga stolthet.
  • Sätt gränser för beteenden som inte är i linje med värdegrunden och belöna  goda beteenden, det uppmuntrar vanor.
  • Fundera över vilka människor ni vill ha i företaget – alla medarbetare funkar inte i alla kulturer.

Det låter otroligt spännande och jag ser fram emot att läsa Lycklig lönsamhet. Tack för intervjun, Marie!

5 februari 2016
Hur är det ställt med tillit & engagemang i ditt företag?
Välj en tid som passar direkt i kalendern!
Till toppen av sidan Till topp