IHM presenterar Marie Andervin & Joakim Jansson - Att leda digital transformation

Alla talar om den. Vissa har kommit långt, medan andra kör på i gamla hjulspår. Digitaliseringen - att utveckla verksamheten med modern IT-teknik - påverkar ett företag i grunden och börjar i toppen.

Vi ringer upp författarna till "Att leda digital transformation", Marie Andervin och Joakim Jansson, som har arbetat med boken i tre år tillsammans med ett 40-tal co-creators från forskning och näringsliv. 

- Hej Marie & Joakim! Den digitala transformationen är ett hett ämne i allt fler lednings- och styrelserum. Varför då?
- Hej Monica! Det är flera saker som påverkar. Det kommer fler och fler studier som tydligt visar på att digitalt mogna bolag har bättre lönsamhet. En annan del är att konkurrensen ökar från nya aktörer, som är helt digitaliserade eller har ett digitalt anslag. Styrelser och ledningar ser också att bransch efter bransch utmanas, och det traditionella sättet att tjäna pengar på omkullkastas. Det viktigaste är dock att ägare, styrelse och ledning har insett att det fungerar inte längre att skjuta ifrån sig ansvaret, utan att en digital transformation börjar med dem. Det handlar om att återta kontrollen över alla delar av verksamhetsutvecklingen. 

- Hur bedömer ni att svenska företag ligger till i en global jämförelse när det gäller digital mognad?
- Så klart svårt att säga med exakthet, men generellt har Sverige och svenska bolag en övertro på sin digitala mognad. Allt fler internationella undersökningar pekar på att Sverige stadigt tappar mark. Vi behöver med andra ord se utmaningen i detta och vända trenden!

- Ni har jobbat på boken i 3 år. Hur fick ni idén?
- Vår resa började redan 2010, när Joakim och jag arbetade i samma digitala byrå. Vi mötte olika utmaningar i våra roller, Joakim i sin som arbetande styrelseordförande, och jag i min som konsult inom digital marknadskommunikation. Vi hade svårt att nå fram till kunderna, och det var mycket frustration i projekten och vi undrade vad det berodde på. Det var här som embryot till arbetsmetodiken skapades. Därefter tog det över två år, och mycket övertalning från Joakim, att vi borde skriva en bok om detta.

Tidigt arbetade vi med hypotesen att digital mognad ger ökad konkurrenskraft. När vårt arbete alltmer pekade på att den stämmer, tog vi steget vidare. Vi sa till oss själva – tänk om vi kunde utveckla en metodik som hjälper alla bolag i transformation oavsett bransch, storlek och typ av företag? Vore inte det fantastiskt? En metodik som är fri för alla att använda, enkel nog att förstå och som ger de verktyg företagsledare behöver för att de skall kunna bibehålla och utveckla sina bolags konkurrenskraft. Då, 2013, pratade vi om den digitala resan, i dag talar man om digital transformation.

- I boken presenterar ni resultatet, nämligen arbetsmetodiken Den Digitala Mognadsmatrisen. Vilken research ligger bakom den?
- Metodiken har sin grund i befintlig forskning i innovation och förändringsledning. Däribland Everett M Rogers (myntade bland annat begrepp early adopters) och Harvardprofessorn John Kotter. Till detta har vi adderat beprövad erfarenhet, vår egen och ett 40-tal co-creators som vi workshoppat med. Bland dessa finns forskare, vd:ar och specialister som på olika sätt jobbar med frågan. Det tog drygt två år att få fram grunden i metodiken, som vi därefter löpande finjusterar i takt med ny kunskap.

- Vilka är de främsta utmaningarna som styrelser och ledningar står inför enligt er mening?
- Utmaningarna är olika beroende på hur långt företagen kommit i sin transformation. De i tidig fas har en stor utmaning i att ens förstå storheten i omställningen och att skapa en tillräcklig förändringsvilja för att kunna agera. I senare fas är ofta den stora frågan att kunna balansera och koordinera mellan det nya digitala och det befintliga. Ny affärslogik står mot gammal, nya medarbetare mot äldre och så vidare. Digitala ledarens uppgift här är att få den nya och den befintliga världen att mötas och hantera den friktion som oundvikligen uppstår.

- Tack Marie och Joakim! 

14 mars 2016
Läs mer och anmäl dig här!
Missar du vill undvika i förändringsarbetet
Läs första delen i Mats Wahlströms bloggserie.
Läs intervjun med Håkan Sträng
Läs intervjun med Johan Belin
Till toppen av sidan Till topp