Värderingsstarka medarbetare säkraste vägen mot framgång och lönsamhet

Det talas mycket om ”den nya generationen”. Vi läser och hör om dem som är välrustade och kravfyllda, medvetna om sina individuella rättigheter. Men vilka är de och hur bemöter vi dem i vardagen? Tänk om det är så att våra verksamheter inte klarar av att svara upp i mötet med den välrustade nya generationen?

När jag gick i första klass var det viktigt att vara så tyst som möjligt. Jag gjorde inget väsen av mig förutom att räcka upp handen när jag hade rätt svar, allt för att få så bra betyg som möjligt. Det har gått många år sedan dess och när jag, bara för några veckor sedan, kikade in i ett klassrum för förstaklassare, började tankarna snurra ordentligt. 
På väggen i klassrummet satt ett stort collage med stora färgglada lappar:

- Hur tänker du? Beskriv och förklara
- Se samband
- Jämför likheter och skillnader
- Se konsekvenser
- Vilka frågor måste du ställa för att hitta kärnan i ett problem?
- Tänk själv – Tänk i par – Tänk tillsammans. 

Vad händer på livets resa, när man redan i sjuårsåldern får ställa sig frågor som dem på väggen i klassrummet; träna och ta med sig ett sådant tanke- och arbetssätt genom såväl skolan som senare i livet? 

Det är inte konstigt att kollisionen blir total, när dessa sjuåringar växer upp och kommer till en arbetsplats där de får veta exakt vad de ska göra och hur de ska göra det. Utan att få utrymme att tänka själv – tänka i par – tänka tillsammans, utforska varför och hur de bäst kan hitta problemets kärna. Vi måste snabbt skapa arbetsplatser där medarbetarskapet får ta plats, ta ansvar och skapa meningsfullhet i vardagen. Om vi inte gör det kommer all denna urkraft som medarbetarna äger att vändas till en motkraft. 

Det är dags att skapa värderingskulturer där alla förväntas tänka, ta ansvar och utvecklas tillsammans. En kultur där man inte växer på bekostnad av andra, varken som person eller mellan avdelningar. En kultur där vi gör varandra större och starkare – för att nå satta mål och vinna tillsammans.  

Resultatet på sista raden kommer inte av strategier och strukturer, det kommer från den värderingskultur vi skapat, tillsammans med medarbetare som tänker, utmanar och gemensamt strävar mot uppsatta mål. Då kommer resultatet av sig självt. 

Vi måste skapa en värderingskultur där vi fokuserar på människan och inte på sifforna. Där vi lär av siffrorna men samtidigt litar på att det är människorna som tar oss till vinst och lönsamhet. Först då blir verksamheten vinstdrivande på alla plan, med lång livslängd. 

För att få en värderingskultur där alla får plats behöver vi 
Ett värdefullt medarbetarskap som utforskar svaret på frågorna:

  • Hur tänker du? 
  • Beskriv och förklara
  • Se samband
  • Jämför likheter och skillnader
  • Se konsekvenser
  • Vilka frågor måste du ställa för att hitta kärnan i ett problem?
  • Tänk själv – Tänk i par – Tänk tillsammans. 

Ett värdefullt ledarskap som är mästare på att ställa frågor och lyssna, men framförallt att ta medarbetarnas tankar och svar på allvar och skapa förutsättningar att omvandla tankar till verklighet och utveckling. Håller du med?

Mia

 

5 april 2016
Träning, verktyg och metoder för att bygga och utveckla en flexibel organisation.
IHM Personligt ledarskap ger dig styrkan. Kom och testa oss!
Till toppen av sidan Till topp