Var börjar en digital transformation?

Organisationer och verksamheter står inför sin tids största affärsmässiga utmaning, att förändra sin verksamhet i grunden för att kunna möta en digitaliserad värld och det börjar med dig – ägare, styrelsemedlem och ledare.

Det första steget är att bestämma sig för att anpassa verksamheten utifrån omvärldens förändringar. Det andra viktiga steget är att du och din ledning tar ett gemensamt ansvar för att förändra verksamheten i grunden. Anställ inget digitalt alibi*. 

Lärdomar från dem som har lyckats i sina digitala transformationer visar att de styrelser och ledningar som tar kommando och återtar kontrollen över alla delar av verksamhetsutvecklingen ökar sin konkurrensförmåga. Att stärka sin konkurrenskraft med hjälp av digitalisering handlar inte om att driva ett IT projekt eller ett kommunikationsprojekt – det är aktiviteter som påverkar hela verksamheten – på alla nivåer.

De har inte glömt bort att innovation är konkurrenskraftens urmoder och vågar utmana sin stabila och välmående organisation samt sin affärsmodell. De arbetar för att ha en del entreprenörskultur, för att hela tiden vara på tå, och utveckla morgondagens affär och en del förvaltande kultur som handhar dagens affär. De vet att deras befintliga konkurrensfördelarna kommer att utmanas hårt och till och med kanske spela ut sin roll inom snar framtid och genom att prioritera innovationsarbete i organisationen uppstår nya konkurrensfördelar genom organisationens förmåga att skapa nya värden till marknaden.

De satsar på att höja den digitala mognaden i hela bolaget – på alla nivåer. När en konkurrensfördel är medarbetarnas förmåga att leverera värde till en föränderlig marknad måste de få ny kunskap, erfarenheter, styrning, systemstöd, mandat, framtidstro och mod för utveckling. Digitalt kompetenta medarbetar finns där medarbetarens kunskap och erfarenheter kan växlas ut i en tillåtande företagsmiljö.  

*Ett digitalt alibi är en person satt att leda digitaliseringen, men som vare sig får budget, stöd eller mandat för att kunna göra någon egentlig skillnad. Personen är snarare tillsatt för att ledning och vd själva ska slippa ta ett gemensamt ansvar för digitaliseringen.

Foto: Niklas Palmklint

7 april 2016
Läs mer och anmäl dig här!
Läs intervjun med Johan Belin
Till toppen av sidan Till topp