Blogginlägg av Marie Andervin

Marie Andervin

verkar för att sprida kunskap om digitaliseringens affärsmöjligheter, främst inom områdena företags konkurrenskraft, nya digitala yrkesroller och digitalt innanförskap – alla tre lika viktiga för en hållbar utveckling.

Alla branscher påverkas av digitaliseringen och allt fler bolag nås av insikten att förutsättningarna för deras verksamhet har ändrats. Branscher utvecklar nya värdenätverk, nya behov uppstår, köpbeteenden stöps om, kunders betalningsvilja förändras, användandet av produkter och tjänster blir alltmer digitalt och socialt. Listan kan göras hur lång som helst. För att kunna arbeta mot samma mål måste ni vara överens om vad målet är. En viktig del i att nå dit är att ha en gemensam begreppsförståelse. Vår erfarenhet visar att digitalisering är ett begrepp som ofta ställer till förvirring. Det är inte konstigt, då begreppets betydelse förändrats och utvidgats med tiden. Ni behöver vara tydliga med vad ni talar om. Vi ställde frågan nyligen till en ledningsgrupp. De fick svara med ett ord och för dem är digitalisering;     Tillgänglighet, Förenkling, Enkelhet, Effektivisering, Nytänkande, Kostnadsbesparing, Teknik, Maktförskjutning, Transparens, Trygghet, Bra upplevelser, Snabbrörlighet...

Organisationer och verksamheter står inför sin tids största affärsmässiga utmaning, att förändra sin verksamhet i grunden för att kunna möta en digitaliserad värld och det börjar med dig – ägare, styrelsemedlem och ledare. Det första steget är att bestämma sig för att anpassa verksamheten utifrån omvärldens förändringar. Det andra viktiga steget är att du och din ledning tar ett gemensamt ansvar för att förändra verksamheten i grunden. Anställ inget digitalt alibi*.  Lärdomar från dem som har lyckats i sina digitala transformationer visar att de styrelser och ledningar som tar kommando och återtar kontrollen över alla delar av verksamhetsutvecklingen ökar sin konkurrensförmåga. Att stärka sin konkurrenskraft med hjälp av digitalisering handlar inte om att driva ett IT projekt eller ett kommunikationsprojekt – det är aktiviteter som påverkar hela verksamheten – på alla nivåer. De har inte glömt bort att innovation är konkurrenskraftens urmoder och vågar utmana sin stabila och välmåen...

Till toppen av sidan Till topp