Blogginlägg av Madeleine von Gyllenpalm

Madeleine von Gyllenpalm

Madeleine von Gyllenpalm är en av grundarna och VD för SitServ Nordic AB, som bl a certifierar IHMs handledare i Situational Leadership.

I veckan som gick hade jag förmånen att leda en workshop om ledarskap för ett större multinationellt företag. Gruppen jag mötte var speciellt uttagna i företagets ”fast track”- utvecklingsprogram för teamledare och mellanchefer. Företagets kultur och branschen var intressant, men framför allt var det individerna jag mötte som var intressanta. Hela gruppen var full av energi, framtidstro och vilja att utvecklas och bli mer effektiva ledare, och alla visade ett stort engagemang i både sin egen utveckling, men framför allt i för företagets framtid.  En av frågorna som diskuterades var om framgång föder engagemang eller om engagemang föder framgång? Det är lite som med hönan och ägget, vad kom egentligen först?  I den bästa av världar fokuserar företag och deras ledare på både och. I diskussionen framkom att ett stort engagemang kan leda till framgång, men att även det omvända kan hända om företagsledarna ser till att ta tillvara de anställdas tankar och ideér. Om du som ledare har stör...

Har du tillräcklig självkännedom, och  viljan att bli bättre, för att bli den bästa  ledare du kan vara? Många av oss vet att det krävs en del tid och kraft på att förbättra vårt ledarskap, och ofta går det  tyvärr inte att enbart  ”härma” en förebild, eller att försöka ha en påklistrad fasad när du ska leda någon. Ditt ledarskap måste ha sin grund i vem du är och vad som är viktigast för dig. När du verkligen känner dig själv och vad du står för är det mycket lättare att veta vad du ska göra i de olika situationer som uppstår, både privat och i arbetslivet. Framför allt handlar det om att alltid se till att försöka göra det rätta och göra det bästa du kan i varje situation. Som min sexåring säger: Hur svårt kan det va! Det låter ju så enkelt. Självklart vet jag vem jag är och vad jag står för, men ibland är det svårare än vad vi tror eller kräver kanske mer jobb än vad vi förväntade oss. Att göra det rätta kan ibland vara en livslång utmaning. Lyckligtvis finns det olika teorier, m...

Oavsett var i livet du är uppstår det dagliga möjligheter att leda, både privat och i arbetslivet. Om vi tar dessa möjligheter seriöst ser vi själva till att många gånger skapa situationer där vi har möjligheten att leda och påverka andra, i motsatts till de som bara väntar på att få en titel eller att andra ska ge dem möjligheten att leda. En av de viktigaste ledarroller vi som individer någonsin kommer att ha är att uppfostra och utveckla våra barn. De flesta av oss strävar efter att uppnå någon form av framgång i både föräldraroll och ledarroll och vi försöker föregå med gott exempel och visa ett bra ledarskap. Om vi är allt för fokuserade på att alltid ha kontroll är chansen stor att vi istället börjar utöva vår makt. Många av oss har varit i situationer där enda utvägen känns som det är att ”muta” eller hota för att få till en önskad beteende förändring. Både mutor och hot kan fungera för stunden men är aldrig en bra långsiktig ledarskapsstrategi. Båda strategierna ökar sannol...

Precis som vid varje nytt år är det många av oss som vill börja om eller förändra både vårt privatliv, arbetsliv och vårt ledarskap. Januari månad är den månad när flest nya medlemskap köps på olika Gymanläggningar, och i januari brukar det också vara ganska trångt bland vikter och maskiner men vart efter månaderna går är det inte längre riktigt lika trångt. Vad har gymkorten med ledarskap att göra? Jo precis som när vi efter nyår vill ta tag i vår hälsa och träning är det många som vill förbättra sitt ledarskap. Och precis som med träningen är intentionen att nu ska det till en förändring. Nu är vi redan inne i mars månad och ”nystartseffekten” har kanske redan börjat avta eller dala. Denna effekt är i allra högsta grad verklig och för många innebär ankomsten av t.ex. ett nytt år, ny roll på arbetet eller nytt företag en ny chans att göra om och göra rätt, eller åtminstone göra det bättre. Denna nystartseffekt skapar ofta en starkare motivation och drivkraft att starta om, förbättr...

Några nyårslöften i år? Nya löften eller inte, så är det lätt att snabbt falla tillbaka, återgå till gamla vanor, alla vardagliga krav, och andra människors förväntningar. Har du vad som krävs för att kunna besluta dig för vad du ska åstadkomma under nästa år? Jag hör ofta människor omkring mig säga, att i år ska det bli förändringar oavsett om det handlar om att ta tag i sin egen hälsa och välmående, sin karriär, egen utveckling eller helt enkelt bli mer framgångsrika på det de redan gör. Men vad händer sedan? Oftast ingenting eller väldigt lite och så är de tillbaka till samma ”gamla” vardag med allt vad det innebär. Men så finns det individer som verkligen går ”all in” och förändrar sig eller situationen. Oavsett om förändringen var lätt att genomföra eller krävde lite mer kraft och energi, säger de som har tagit steget ofta: Varför väntade jag så länge med att göra detta? För det första, gör vi samma saker gång på gång till stor del pga rädsla, men förväntar oss ändå nya och and...

Att vara en bra ledare är, när det kommer till kritan, inte upp till dig. Sorgligt men sant, så är det inte vår egen uppfattning som gör att vi kan bestämma om vi är en bra ledare eller inte. Vi kan alla se till att utveckla vårt ledarskap genom att bli bättre på att kommunicera, informera, uppmuntra, engagera och en rad andra egenskaper som anses vara attraktiva, efterfrågade och effektiva ledarskapsattribut. Men även om vi jobbar på det kanske det inte alltid räcker. För att göra saken än mer komplex finns det i dagsläget inte en universiell, fastställd definition av vad bra ledarskap är (eller bara ledarskap för den delen). Om du i dag har en ledade befattning, är chansen stor att det är utifrån dina egna normer och värderingar som du definerar om du är en bra ledare eller inte. Precis som att de flesta av oss anser att vi är bra vänner, kollegor, medarbetare etc, så tror många av oss när vi kliver in i en ledarroll att vi är bra på det. Utgångspunkten för vår bedömning är att vi...

Har du tillräcklig självkännedom, och  viljan att bli bättre, för att bli den bästa  ledare du kan vara? Många av oss vet att det krävs en del tid och kraft på att förbättra vårt ledarskap, och ofta går det tyvärr inte att enbart  ”härma” en förebild, eller att försöka ha en påklistrad fasad när du ska leda någon. Ditt ledarskap måste ha sin grund i vem du är och vad som är viktigast för dig. När du verkligen känner dig själv och vad du står för är det mycket lättare att veta vad du ska göra i de olika situationer som uppstår, både privat och i arbetslivet. Framför allt handlar det om att alltid se till att försöka göra det rätta och göra det bästa du kan i varje situation. Som min sexåring säger: Hur svårt kan det va! Det låter ju så enkelt. Självklart vet jag vem jag är och vad jag står för, men ibland är det svårare än vad vi tror eller kräver kanske mer jobb än vad vi  förväntade oss. Att göra det rätta kan ibland vara en livslång utmaning. Lyckligtvis finns det olika teorier, m...

Att veta vad som är viktigast och vad man själv har för fokus i sitt ledarskap är något som de flesta av oss kan behöva vara tydligare med. Detta är första delen av tre i en serie om just fokus. Att bli befordrad till chef betyder för de flesta att vi ser det som ett steg i vår egen karriär och fortsatta utveckling. Men vad innebär det egentligen att vara chef? Vare sig vi vill det eller inte, innebär det oftast att vi själva ska stå tillbaka för att utveckla teamet. Många går så pass långt att ledningen till och med säger att om du inte vill utveckla andra är du inget ”chefs”-ämne. Vid chefrekryteringar är det bra att fråga: tycker du om att utveckla andra och hjälpa andra att uppnå sin fulla potential, dvs bidra till att växa både som person och karriärsmässigt?  I många fall är både chefer och anställda inte så intresserade av att hjälpa andra att utvecklas och göra karriär. Fokus ligger fortfarande för många på den egna karriären. Det finns en princip som kallas Peters princip. ...

Är det ok för chefer att exponera sig på facebook/instagram eller andra sociala medier på ett sätt som kan missuppfattas eller vara stötande för deras omgivning? Var går gränsen mellan vad som är ok och inte ok för att man ska tappa förtroendet och tilliten till sin chef? Enligt många är tillit och förtroende en av de viktigaste ingredienserna i ett företags framgång. Men ofta pratar man då om chefernas förtroende och tillit till sina medarbetare. Tillit och förtroende, oavsett typ av relation, både professionellt och privat, är två av grundstenarna i min syn på ledarskap. Ett företag med en kultur, där det finns förtroende och tillit för såväl chefer,  kollegor och medarbetare, stärker varje relation oavsett, om den är intern eller extern och kan dessutom öka hållbarheten, den potentiella lönsamheten, individuell och företagsmässig framgång. I längden kan ett starkt förtroende även öka flexibiliteten i beslutsfattandet. Men hur bygger och utvecklar man tillit och förtroende? Ett vi...

Jag vet att det redan har skrivits och pratats mycket om Gallups senaste undersökning ”State of the Global Workplace”: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide”, men känns som det ändå finns en hel del kvar att säga. Enligt udersökningen är endast 13% av världens alla sysselsatta människor nöjda eller engagerade, dvs resterande 87% är antingen oengagerade eller  ”aktivt bortkoplade" på jobbet dvs de är känslomässigt bortkopplade från sina arbetsplatser vilket leder till att de är mindre benägna att vara produktiva. Vilket tyvärr betyder att merparten av alla medarbetare i världen ”hatar” sina jobb. Är du en av dem som går till jobbet bara för att kunna få ut din lön eller går du dit för att du faktiskt känner dig iallafall något engarerad och motiverad av vad du gör? Vad betyder det att vara engagerad? En definition av engagemang  är viljan att göra bra ifrån sig och att vara en del av framgången. Jag tror att de flesta av oss är överens om att engagerade medarbet...

Var på ett intressant föredrag för några veckor sedan veckan om: Framtidens organisation - Nätverksbaserade organisationer.   De flesta av oss har kunskap och erfarenheter från hierarkiska organisationer som är toppstyrda, funktionella eller divisionsbaserade eller platta matrisorganisationer. Men oftast kanske inte lika mycket kunskap och erfarenhet avseende vad en nätverksbaserad organisation är eller hur den fungerar. Världen idag är ganska oförutsägbar och känslan av en ständigt föränderlig omvärld har resulterat i behovet av mer flexibla organisationer. Det är här den nätverksbaserade organisationen kommer in, som en möjlig kandidat för mer framgångsrika företag. Denna typ av organisationsstruktur är i sig inte ett nytt fenomen, det har funnits sen 1960 talet, där W.L. Gore Associates av många anses vara pionjärer. Denna typ av organsiation kännetecknas framförallt av att man inte har någon traditionell hierarki och tillåter de anställda att röra sig i alla riktningar genom org...

Hej! Jag heter Madeleine och kommer framöver att skriva om ledarskap. Vad är ledarskap, vilka trender ser vi just nu, forskning och utveckling inom ledarskap och relaterade ämnen men även vad jag ser och hör i min vardag. Jag har ca 20 års erfarenhet av olika typer av ledarskap i olika befattningar på olika nivåer t.ex. VD, redovisningschef och business controller. Men har sedan ett antal år tillbaka arbetat med bl a utbildning av chefer och medarbetare och utbildar andra konsulter och utbildare.  En fundering jag har haft under alla år och som dök upp på mitt första sommarjobb som 13-åring är, varför det betyder så mycket för de flesta att ha en bra chef/ledare. En av de första frågorna jag fick när jag gick mitt första ledarskapsseminarium i 20 årsåldern var: Tänk på en ledarskapsupplevelse du har haft antingen som ledare eller som medarbetare, vilken typ av ledarskap föredrar du mest/minst?  Det är en bra fråga att ställa sig själv och andra och som jag tänkte på i förra veckan n...

Till toppen av sidan Till topp