”Undervisningen är direkt kopplad till verkligheten”

Han är en av de personer som tilldelats Circle K:s årliga utbildningsstipendier. Efter genomförd examen på IHM fick han sin drömroll och därtill en position i ledningsgruppen i samma bolag. Vi möter Magnus Larsson, senior director retail operations franchise på Circle K.

Under sina, hittills, 25 år på Circle K (tidigare Statoil) har Magnus Larsson hunnit med flera olika roller som bland annat säljare, stationschef och områdeschef. Det var när han arbetade som zonchef för Stockholmsregionen som han uppmärksammades internt.

– I min dåvarande roll var jag ansvarig för Stockholms alla stationer och försäljningsomsättningen hade ökat rejält i regionen de senaste åren. Så det var en kombination av bra resultat bakåt och att man såg potential för mig att utvecklas framåt som gjorde att jag fick ta emot utbildningsstipendiet.

Circle K delar årligen ut två utbildningsstipendier internt. Stipendiet omfattar en Marknadsekonom DIHM. I samråd med sin chef får stipendiaten välja inriktning beroende på vad man vill framåt och vilken befattning man har eller vill nå. Alla som läser till Marknadsekonom på IHM börjar termin 1 med att läsa IHM Business Management.

– Här lärde vi oss flera olika affärsmodeller på djupet, och det är det som gör skillnad mot att googla och läsa snabbt om dem på nätet. Nu finns modellerna där i bakhuvudet. Jag använder dem visserligen inte i detalj i min vardag, men de hjälper mig navigera och kunna ställa de rätta frågorna. Ekonomi är en annan del i utbildningen. På Circle K finns det andra som arbetar direkt med vår ekonomi men jag behöver förstå sammanhanget. I mitt arbete blir jag matad med mycket information och siffror, och Business Management har gett mig en styrka och säkerhet i att kunna läsa ut vad de betyder för vår lönsamhet och fortsatta agerande – och därmed kan jag ta bättre beslut.

Att hantera 41 miljoner kundmöten

Följande termin valde Magnus att läsa IHM Verksamhetsstyrning, en utbildning som vänder sig till personer som vill öka sin förmåga att utveckla verksamhetens operativa skicklighet vilket direkt berör Magnus dagliga arbete.

– Programmet var väldigt spot on, det är exakt det här jag arbetar med! Jag har det övergripande operativa ansvaret för de 41 miljoner kundmöten som sker årligen på Circle K:s franchisestationer. Och hur vet jag att de sker optimalt utifrån resultat, effektivitet och kundnytta? Vad gör vi bra idag? Vad kan vi göra bättre? Genom Verksamhetsstyrning fick jag en djupgående kunskap och bra insikter som jag har nytta av dagligen.

Foto: Circle  K

Magnus arbetar inte på marknadsavdelningen men valde ändå att läsa IHM Strategisk Marknadsföring sin tredje termin på IHM. Hur gick tankarna här?

– Jag arbetar inte direkt med vår marknadsföring men jag ville få en ökad förståelse för det jobb som vår marknadsavdelning utför. Nu kan jag lättare ta beslut och ställa relevanta frågor när de till exempel presenterar kampanjer. Det är också mycket enklare för mig när jag i min tur ska övertyga andra och argumentera i varumärkesrelaterade frågeställningar.

För att ta en marknadsekonomexamen behöver deltagarna genomföra ett Business Case, ett skarpt uppdrag där uppdragsgivaren är ett externt företag eller en organisation som behöver en lösning på en affärsutmaning.

– Det här upplevde jag som en tuff period. Dels är det mer tidskrävande att jobba tillsammans i grupp, alla arbetade ju parallellt med utbildningen och det var inte lätt att hitta tider då alla kunde träffas – och dessutom när företaget också hade möjlighet att ses. Och dels hade jag extra mycket på mitt jobb då. För min egen del gav de andra delarna i utbildningen mig mer då jag kunde koppla dem direkt till mitt eget arbete. Beroende på var man är i arbetsliv och på vilket företag man gör sitt Business Case varierar säkert upplevelsen.

Innan Magnus började läsa på IHM tyckte han ändå att han hade rätt hyfsat bra koll eftersom han hade arbetat med såväl sälj som ledarskap i många år.

– Det var en kaxig inställning inser jag så här i efterhand. Nu har jag lyft mina kunskaper till en helt annan dimension, vilket har gett mig ett ökat självförtroende i mitt arbete. Jag kan koppla ihop saker på ett nytt sätt, och har utvecklat min förmåga att övertyga och argumentera i olika typer av frågeställningar. Fantastiska lärare tillsammans med upplägget att läsa en gång i veckan under en längre period gör att kunskaperna sitter! Strategivägar, kalkylräntor och lönsamhetsberäkningar och allt annat finns med i bakhuvudet. Och jag har mycket lättare att i min tur kunna förklara för andra.

Hur frigör man tid för studier?

Ska man läsa på IHM krävs det att man är förberedd på att investera i tid och energi. Hur löser man det klassiska livspusslet med familj, jobb och studier?

– Det gäller att hitta det sätt som fungerar bäst både på jobbet och privat, att hitta var man kan frigöra tid och vad man kan välja bort. Och att föra en dialog med såväl sin chef som sin familj, där alla bör vara medvetna om att det är under en begränsad tid detta gäller.

På IHM är det helt upp till dig om du vill lära dig något. Och det kände jag direkt. Jag vill ha ut något av detta! Jag mötte helt fantastiska lärare under min tid på IHM. De vill lära ut – de är där för dig!  Men det är ditt eget ansvar att du lär dig. Du väljer om du vill anteckna eller ej, ingen berättar hur du ska göra. Du måste hitta din egen studieteknik. För min del så satte jag som rutin att gå upp kl 6 varje söndag och studera.

Magnus hade en tydlig målbild med vad han ville framåt. Och var inställd på att plugga det som han ville bli.

– Jag väljer att citera en av våra lärare, Günther Hiltmann, som uppmanade oss att ”tänka nästa steg”. Och det är ju så det är. Man ska komma på vad man vill i nästa steg. Plugga vad du vill bli inte vad du är bra på nu. Så tänkte jag. Jag hade ett tydligt mål och blev erbjuden en position i ledningsgruppen snabbare än förväntat, en roll som jag strävat efter att få som småningom. Men det ligger hårt arbete bakom.

Nu ansvarar han för Circle K:s franchisestationers operativa drift, ingår i ledningsgruppen, och är själv med och tar beslut om vem som ska få årets stipendier. Två stipendier delas ut varje år, ett går till en stationschef och ett till någon på servicekontoret. Medarbetarna får själv ansöka och sedan tas beslut av ledningsgruppen om vilka som ska tilldelas årets stipendier. Två parametrar bedöms, dels ska personen ha gjort en bra prestation över tid och dels ska man se en framtid för personen att kunna utvecklas inom företaget.

Foto: Circle  K

– Vi är jättestolta över vår satsning. Det har gett bra effekt, personerna har lyckats bra i sina roller. IHM är ett starkt varumärke som borgar för kvalitet, undervisningen är direkt kopplad till verkligheten och arbetsgivaren kan förvänta sig att man kan omvandla kunskaperna direkt i sin vardag. Vi känner verkligen att vi räknar hem investeringen, och en sidoeffekt blir att medarbetarna blir lojala mot ett företag som satsar på en, ett slags win-win alltså.  Min rekommendation är att satsa på utbildning av sin personal. Det är väl investerade pengar. 

24 mars 2017
Välj en tid som passar direkt i kalendern!

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Möt Jane Johnzon nybliven Marknadsekonom DIHM
Rustar interna talanger för nästa steg i karriären
Möt Camilla Palmertz på CEVT, Göteborg
Till toppen av sidan Till topp