Alla är engagerade i att skapa content

Emma Anderberg, sedan snart 3 år tillbaka marknadsansvarig på NetRelations, läste nyligen IHM:s program Content & Marketing Management. Jag är bland annat nyfiken på att höra hur hon upplevde utbildningen och hur hon använder sina kunskaper idag och slår henne en signal.

Hej Emma, om vi börjar med NetRelations vilka är ni?
– Vi är en digital byrå som kort beskrivet hjälper våra kunder att ta rätt position i den digitala förändringen. Vi har funnits i dryga 15 år och har ca 90 medarbetare spridda på kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom strategi, design och en gedigen teknisk leverans brukar vi säga att vi utmanar föråldrade sätt att tänka och hjälper våra kunder att utforma nya digitala affärsmöjligheter och möta den digitala transformationen på bästa sätt.

Alla talar om digital transformation, hur långt har ni själva kommit?
– Ja, allt inom det digitala går ju väldigt snabbt. Det gäller att hänga med. Samtidigt som vi hjälper våra kunder behöver vi också kontinuerligt utveckla vår egen marknadsföring. Jag känner att vi har kommit en bra bit på väg även om man så klart måste se det som en ständigt pågående utvecklingsprocess.

När och varför valde du att läsa IHM Content & Marketing Management?
– Vi hade som sagt kommit långt i digitaliseringen av vår egen marknadsföring. Vi hade fundamentet klart, vi hade systemstöd på plats för att arbeta med Marketing Automation och hade byggt interna gemensamma processer för försäljning och marknad. Däremot behövde vi bli vassare på att skapa content. Själv har jag alltid tyckt att det är roligt att skriva och att skapa content men jag ville lära mig mer på djupet om content marketing och även om hur man engagerar övriga kollegor att bidra med innehåll på bästa sätt.

Tillsammans med vår VD gick jag igenom olika utbildningsalternativ, där valet slutligen föll på IHM. Ett gediget utbildningsinnehåll och möjligheten att läsa parallellt med arbetet var det som avgjorde. Jag kände även personer som tidigare har läst på IHM och är nöjda, vilket gjorde att jag kände mig trygg i valet av utbildning.

Lästips: 7 skäl att gå IHM Content Marketing

När du väl gick utbildningen – vad var bäst?
– Mycket inom content marketing påminner om hur vi själva arbetar. En viktig del inom content marketing är till exempel utvecklandet av personas, något som vi frekvent använder då vi utvecklar digitala lösningar för våra kunder. Det var därför lätt att översätta det vi lärde oss till vår vardag. Jag gillade upplägget med en utbildningsdag i veckan, där jag löpande sedan direkt kunde använda de nya kunskaperna i mitt arbete. Det var också givande att kunna bolla med andra yrkesverksamma deltagare.

Du kunde alltså börja praktisera nya arbetsmodeller redan under utbildningstiden?
– Precis! Parallellt med att jag läste IHM Content & Marketing Management uppdaterade vi våra personas och genomförde tillsammans med en samarbetspartner workshops för att landa i en ny tonalitet och utforma en tydlig budskapsplattform för vår externa kommunikation.

Vi har också organiserat contentarbetet internt i ett så kallat Redaktionsråd. Rådet har månatliga möten där vi går igenom och planlägger vårt content samt fördelar ansvar för det innehåll som ska produceras till våra kanaler.

Märker du någon skillnad nu mot förr? Har synen på marknadsarbetet förändrats internt?
– Jag har tur som arbetar på ett företag där marknadsarbetet alltid setts som viktigt för vår fortsatta utveckling och inte bara en kostnadspost. Det som har ändrats hos oss är insikten om vikten av att alla måste bidra till contentarbetet i organisationen. Det kunde tidigare krävas mer för att engagera våra experter i contentskapandet. Idag finns det ett större intresse och engagemang för att bidra till arbetet och man ser tydliga vinster med att marknadsföra oss på detta sätt.

Det händer andra spännande saker hos er. I förra veckan kom nyheten om att EVRY förvärvat samtliga aktier i NetRelations – vill du berätta mer?
– Det är fortfarande väldigt nytt, men det känns jättebra och spännande. Genom sammanslagningen får vi möjlighet att bredda vårt erbjudande ännu mer ut mot kund inom det digitala området och tillsammans hjälpa dem vidare i sin digitala transformation.

Ni som möter många olika företag; hur långt upplever du rent generellt att man har kommit med sin digitala marknadsföring?
– Min upplevelse är att flertalet inte har kommit så långt, men att de flesta förstår vikten av att komma igång med att exempelvis koppla sälj- och marknadsarbetet närmare samman samt fokusera på områden som content marketing och systemstöd som Marketing Automation för att inte tappa mark. Det finns ofta kännedom om dessa områden hos marknadsavdelningarna, men i praktiken har man inte hunnit att komma igång fullt ut. Många står alltså i startgropen och jag tror att vi kommer att få se ett skifte under kommande år när fler och fler företag blir digitala i sin kommunikation – på riktigt.

Det var kul få prata med dig, Emma. Avslutningsvis hur ser du på din egen fortsatta kompetensutveckling?
– Nu vill jag köra på och praktisera det som jag har fått med mig från utbildningen samt säkerställa att våra processer sitter och att vi levererar mot uppsatta mål. Framöver kan jag absolut tänka mig att läsa något mer och IHM har många bra alternativ. Det går snabbt i den digitala världen och man måste ständigt hålla sig uppdaterad.

Läs mer om IHM Content & Marketing Management här

Vill du boka rådgivning? Gör det här

29 november 2016
Strategi, taktik, träning och verktyg. Läs mer

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Johanna vågade satsa på sin dröm
IHMs egen Content Creator ger sin syn på Content Marketing
Till toppen av sidan Till topp