"Ledarskap handlar mycket om att våga vara sig själv" Möt Joakim Tilly

Swedish Match, ett bolag som slåss för att få snuset legaliserat inom EU. Men det ser mörkt ut, eller ljust, beroende på vilken sida av frågan du står. Men som gammal snusare är jag nog böjd att hålla på ”rör inte min prilla” kampanjen även om jag inte skulle sätta en sådan skylt i bakrutan på bilen.

Förresten, kan ni historien? Minns ni statliga AB Svenska Tobaksmonopolet? Det som sedan blev Svenska Tobaks AB och så småningom Procordia AB, börsnoterat 1989 och sedan namnbyte 1992 till Swedish Match. Cigaretter var en stor stridsfråga och striden var hård ibland. Skulle staten verkligen sälja cigaretter och samtidigt prata om folkhälsa? Svaret var naturligtvis nej. Det där är historia nu, och Swedish Match säljer sedan 17 år inte cigaretter utan arbetar istället för en värld utan cigaretter”. Snuset är den stora kassakon. Låt vara att man fortfarande säljer cigarrer.

Och visst minns jag i min ungdom en del snusande gubbar, där det rann svart saliv i skägget. Historia det med. Men sedan blev det nya tider, och snuset kom in i finrummet för ett antal år sedan, och nu snusar även ett antal av mina vänner bland kvinnorna. Nu snusar ju jag själv, trogen kund sedan många år, och jag tar en cigarill ibland, så jag är inte helt objektiv när det gäller företagets produkter. 

Men jag undrar inte så mycket över sortimentet, jag vill veta mer om jämställdhet och ledarskap. Jag träffar skandinavienchefen Joakim Tilly på bolagets huvudkontor, Sveavägen i Stockholm. Tilly har varit trogen bolaget sedan 1994, med några års undantag. Han började direkt efter Handelshögskolan i Stockholm på bolagets dåvarande huvudkontor i Schweiz där han bodde i 6 år. Han har dessutom varit CFO för Swedish Match-koncernen.
 

- Hej Joakim Tilly! Vad gör du på dagarna, egentligen? 
- Jag sitter förstås mycket i möten, både fysiskt och i telefon, och försöker vara närvarande på våra olika verksamhetsorter och i våra olika funktioner. Jag försöker också vara ute med våra säljare och träffa kunder och konsumenter. Tillsammans med vår ledningsgrupp arbetar jag med de långsiktiga frågorna och säkerställer att vår organisation har en tydlig bild av vår riktning, våra mål och prioriteringar. Vi jobbar också aktivt med vår kultur, inte minst jämställdhetsfrågan, för att skapa rätt vilja och kraft för att nå våra mål. Management by Walking Around är nog en bra beskrivning av hur jag arbetar, och jag är mycket för öppenhet och diskussion.

- Den berömda svenska konsensusmodellen kanske?
- Nej, inte konsensus. Jag tycker det är viktigt att samla in information och lyssna in vad berörda medarbetare tycker och tänker, så att vi har rätt beslutsunderlag. Men beslut måste fattas så snabbt som möjligt, och om alla tycker lika har vi dålig dynamik.

- Är det skillnad mellan kvinnor och män som ledare?
Det tycker jag inte, ledarskap är en personlighetsfråga och har ingenting med kön att göra. Vi arbetar stenhårt med att få balans när det gäller kvinnor och män på ledande positioner. För att lyckas långsiktigt behöver vi ha de bästa personerna på varje post, och hälften av de bästa är kvinnor. Idag har vi 42 % kvinnor i Skandinaviendivisionen men bara 24 % på chefsnivå. Ett mål vi har är att ha 35 % kvinnliga chefer 2020, och det långsiktiga målet är att vi ska vara och upplevas som ett helt jämställt företag år 2025. Könsmixade grupper fungerar bättre, och vi är också övertygade om att om vi inte lyckas rekrytera och behålla de bästa kvinnorna, så kommer inte de bästa männen vilja jobba hos oss heller. Men det där är en process över tid, det är inte en quick fix. Vi hamnade för övrigt på stiftelsen Albrights svarta lista för några år sedan, som ett företag med få eller inga kvinnor i högsta ledningen, och det var inte särskilt smickrande. 

Vad gör du och ni för jämställdheten i stort då?
- Vi gjorde för ett par år sedan en jämställdhetskartläggning med hjälp av Camilla Wagner. Den bestod dels av kvantitativ analys men även djupintervjuer med ett stort antal personer, inklusive kvinnor som lämnat organisationen. Nästa steg blev en ny jämställdhetsplan med tydliga mål och konkreta åtgärder som nu genomförs. För egen del försöker jag föregå med gott exempel och vara en förebild. I samband med en säljkonferens förra året där vi pratade om jämställdhet, gick jag faktiskt ut och berättade att jag är feminist, och det togs emot positivt. Att vara feminist handlar bara om att anse att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, och jag har svårt att förstå att alla inte kan skriva under på det. Jag har också filmat mina tankar kring jämställdhet och varför vi ska arbeta med frågan och lagt ut på vårt intranät. Vårt åtgärdsprogram innehåller bland annat föreläsningar i ämnet, ett jämställt talangprogram, mentorskap, ett jämställdhetsråd, att lyfta fram interna och externa förebilder och vi kräver både kvinnor och män i sluturvalet i våra rekryteringar.

- Det är en hel del, kan jag säga, jag har ju sett ett antal företag inifrån!  Du är feminist säger du, varför då?
- I viktiga frågor måste man våga ta en tydlig position, och jämställdhet är en viktig fråga för mig. Det är i grunden en rättvisefråga - det är inte rimligt att kön ska avgöra vilka möjligheter en människa ska få tillgång till - dessutom är det en fråga om konkurrenskraft för företag som vill ha den bästa kompetensen. Jag är tydlig med att det ska vara prestation, kompetens och attityd som premieras på Swedish Match, och att kön, ursprung, sexuell läggning, fritidsintressen etc. är ovidkommande. Vi ska ha en öppen och inkluderande norm. Jag har länge uppmanat män att ta ut pappaledighet när barnen är små, den möjligheten kommer inte tillbaka. Jag tror att man lär sig mycket på att vara hemma med barn, inte minst ledarskap och ödmjukhet .

- Vilka är dina bästa tips till unga kvinnor som vill göra karriär? Måste dom spela golf och jaga älg? 
- Nej! Att välja rätt företag är viktigt; det finns många företag som arbetar med jämställdhet och karriärfrågor för kvinnor. Välj ett av dessa, det går ju att kolla via hemsidor och annat, hör dig för om bolagets personalpolitik. Och det viktigaste av allt, se till att du har rätt chef. Det är ju lätt att säga, men har du fel chef så kommer det att hämma din utveckling, så börja se dig omkring om du känner att du fastnat. 

- Det är trendigt att träna, Tränar du mycket? Gym? Ironman? Maran?
- Nej, men jag har ständiga planer att öka träningsdosen, och hinner inte. Jag spelar tennis 2-3 ggr i veckan, det håller jag hårt på. Några marathon eller ironman kommer det aldrig att bli, jag söker andra kickar, helst tillsammans med familjen. (Och jag är inte så bekymrad över att vara "inne", tror ledarskap handlar mycket om att våga vara sig själv.)

- Får era anställda träna på arbetstid?
- Nja, vi har många olika personalkategorier, inklusive fabriksarbetare som jobbar skift, och ingen uttalad policy om att det är ok att träna på arbetstid. Vi har gym i vår göteborgsfabrik, friskvårdsbidrag, specialförhandlade avtal med träningsanläggningar, lite lunchträningar etc, och för den personal som har möjlighet att ha flexibla arbetstider är det helt ok att utnyttja den möjligheten för att hinna med att träna.

- Får personal som kan, arbeta hemifrån? Dvs hur flexibla är ni med tanke på att nästa generation, inte minst kvinnor, ofta vill ha det så. Är det ok att gå från jobbet 15.00 för att hämta barn och sen arbeta hemma?
- Absolut!
- Tiden går och vi med den, Tack Joakim!

Och eftersom jag snusar så funderar jag om jag ska få en dosa eller två innan vi skiljs, men icke… Det kan bero på att Joakim är smålänning alternativt att jag ser lite ung ut. Men kaffet var gott och Joakim Tilly far iväg till nästa möte!

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter). Swedish Match har produktion i sex länder och största marknaderna är Skandinavien och USA. Omsättning 13 305 MSEK (2014) och 4395 anställda vara 37 % är kvinnor. Se mer www.swedishmatch.com.

22 februari 2016
Träning, verktyg och metoder för att bygga och utveckla en flexibel organisation.
Missar du vill undvika i förändringsarbetet
Till toppen av sidan Till topp