Goda nyheter, finns det?

Allt fler artiklar och bloggar handlar om männens hat gentemot kvinnor. Det där låter lite väl generaliserande. Det skrivs mycket om jämställdhet inför och efter Internationella Kvinnodagen den 8 mars varje år, men det är svårt att se hur någonting ska förändras ju mer vi skriver i olika media.

Är artiklar, information och diverse broschyrer beteendeförändrande? Knappast. Attityd och beteendeförändring kan bara komma genom möten, diskussioner, uppfostran och åtgärdsprogram.

Finns det inget positivt där ute? Själv är jag ute, nästan varje vecka, på företag och organisationer som föreläsare. Intresset för frågor kring feminism och jämställdhet är stort. BÅDE kvinnor och män är med och diskuterar, vi tycker inte lika, men vi diskuterar och tittar på hur den egna organisationen ska arbeta vidare med dessa frågor. Det är väl positivt?

Vi pratar inte om huruvida någon ”hatar” någon annan. ”Hat” kanske inte är på agendan i Örebro, Borås, Sundsvall och Västerås? För det händer ju saker därute, även om det går det sakta. Men vem har någonsin varit med om att förändringsarbete, av vilket slag den än må vara, skulle gå fort?

Det finns positiva nyheter - på styrelsefronten

Det finns positiva nyheter! Till exempel på styrelsefronten, som vi diskuterat så mycket de senaste åren. Det verkar ha tystnat nu när hatet har tagit första platsen. Men jodå. Andra AP Fondens rapport i juni 2011 (Källa: www.ap2.se. Andra AP-fonden/Nordic Investor Services) där man har tittat på 250 börsbolag visar att:
• Antalet kvinnor i styrelser 2011, har det högsta antalet kvinnor någonsin 22.9% vilket är en markant ökning från 2002 då endast 6.1% var kvinnor. (Det är väl mycket bra?)
• Det finns en skillnad mellan ”mansdominerade och kvinnodominerade” branscher. Kvinnor sitter i styrelserna för tjänstebolag, 30.2%, konsument 29.5%, media 25.9% och hälsa 21 %. Männen sitter i ”råvarusektorn och industrin” där 90 % av styrelserepresentanterna är män. (Jaha?)
• Styrelseordförande och VD är dock (tyvärr) fortfarande huvuddelen män, cirka 97 % (Mina kommentarer i parenteserna ovan)

Något bättre i EU men i USA mörknar det

Och hur har vi det inom EU? Utrikesminister Catherine Ashton rapporterar (Ekonomiekot 2012-03-05, P1) att efter hotet om kvotering inom EU (gammalt trick, det där känner vi igen från förre jämställdhetsministern Margareta Winbergs tid här i Sverige) så ökar antalet kvinnor i styrelser i Europa från 12 % år 2010 till 14 % år 2011. Inte mycket att hurra för, men det är väl ändå en ökning?

Då ser värre ut i USA, där mörknar det. Det är dystra siffror från Catalyst (2011-12-14) i USA. Möjligheterna för kvinnor att bli chefer och att nå toppositioner minskar. Det sista åren har egentligen ingenting hänt och man står, i stort sett på samma nivå som för 6 år sedan. Antalet kvinnor i såväl styrelser som i koncernledningar minskar och mer än 25 % av alla företag har ingen kvinna alls i ledningsgruppen.

Det rör på sig trots allt

Vad kan vi dra för slutsatser av allt detta? Ja att det, trots allt, rör på sig. Att fler kvinnor sitter i styrelser i branscher där de utifrån tradition och utbildning befinner sig är naturligtvis inte alls märkligt. För att sitta i en styrelse krävs kompetens och det är lättare att välja någon som kan branschen. Att ta in någon för att få ett annat perspektiv, nya idéer och synvinklar från en helt annan bransch kräver mod och högt i tak. Det är inte säkert att det alltid passar. Men nu är det ju upp till dessa kvinnor, som ”kommit in” att se till att vi rekryterar könsneutralt. Huruvida dom gör det återstår att se. Men det går inte att skylla på männen hela tiden. Det är, för att citera en kvinna jag hade kontakt med häromdagen, ”dags att kvinnorna lämnar sargen och tar sig in i spelet, offermentaliteten måste bort”. Ungefär så skrev en kvinna alltså, inte jag.

Vi kan bli ett föregångsland

Men nu stundar nya ljusa tider i Sverige, vi kan bli ett föregångsland nu när såväl finansminister Borg som socialdemokraternas ledare Lövén kallar sig feminister. Och vår nuvarande jämställdhetsminister Sabuni, som inte är feminist, har aviserat sin avgång. Hat byggs upp från båda sidor och det ger ingenting. Då är det bätttre att lyssna på Tendens i P1 istället, Mia Blomgrens serie om feminism lär oss alla ett och annat. 

Lars Einar Engström 
www.sexisten.se

8 mars 2012
Till toppen av sidan Till topp