En ung kvinnas funderingar

Jag är mentor åt Sophie Olsson Barnekow, 16 år, och Sophie har som ett skol- och bokprojekt intervjuat fem framgångsrika kvinnor i olika världsdelar. Sophies berättelse är intressant ur flera aspekter, inte minst vad gäller en ung kvinnas tankar kring karriär och jämställdhet. Såhär skriver hon:

Som en stark och modig kvinna, har min mamma alltid varit en förebild åt mig. Hon har ofta pratat om kvinnors rättigheter och jag har haft glädjen att få följa med på evenemang där både män och kvinnor talat om lika möjligheter för båda könen. Därigenom har en passion för att skapa en jämlik och jämställd miljö växt inom mig. Då bestämde jag mig för att mitt personliga projekt i skolan skulle bli att ta upp det här viktiga ämnet, genom att visa perspektivet från några kvinnor och lyssna på deras berättelser. Jag visste att jag inte bara ville skriva 40 sidor av fakta och statistik - inte att det inte är viktigt, för det är det definitivt. Jag bestämde mig för att kontakta fem starka kvinnliga företagsledare som har fått kämpa hela sitt liv för att få lika rättigheter som män.

De intervjuade
Gunilla von Platen är grundaren av Xzakt Kundrelation och hon har den starkaste drivkraft jag någonsin har sett. Där finns inget i världen som kan hindra Gunilla: Om någon sagt att hon inte kunde klara av någonting så har hon bevisat att de har fel. Sheryl Chamberlain, på Cap Gemini, är en otroligt positiv affärskvinna som försöker ändra hela perspektivet i ett manligt dominerat samhälle. Natalia Brzezinski, den f.d. amerikanske ambassadörens fru i Stockholm, är en magnifik entreprenör, journalist, och VD för en mängd av företag. Pooja Thakran, en indisk kvinna, som är kommunikationsansvarig på Telenor i New Dehli, delade med sig av sin livshistoria. Och Outi Toumaala, verksam på Nokias personalavdelning,  berättade om sina upplevelser i de olika länder hon har bott och verkat i. 

Olika och gemensamt.
Dessa intervjuer var olika, eftersom kvinnorna kom från och har bott i olika länder, men detta var bara inspirerade för mig och gav olika infallsvinklar. Dessa kvinnor har gett mig en mycket bra insikt i hur kvinnor blir behandlade i världen och från deras upplevelser har de gett inflytelserika råd till många yngre kvinnor. Gemensamt och kanske det viktigaste som kom fram i intervjuerna var hur viktigt det är för kvinnor och flickor att pusha sig själva och kliva ur sina ”comfort zones”. Detta är en av de mest synliga skillnaden mellan kvinnor och män eftersom män brukar uppträda självsäkert och vågar sätta sig själva i obekväma positioner. Samtliga intervjuade berättade hur viktigt det är att vi kvinnor markerar och motarbetar stereotyper kring hur kvinnor respektive män ”är och fungerar”, stereotyper som än i dag existerar inom vårt samhälle. Det är personligheten som avgör vad du är lämpad för att arbeta med, inte ditt kön. Och det är mycket viktigt att flickor/kvinnor blir behandlade och ses som jämställda till pojkar/män. En av Gunilla Von Platens mest framträdande punkter var att kvinnor är värdelösa på att motivera och stötta varandra och när de är osäkra så kritiserar de varandra för att ”må bättre” själva. Även Outi Toumaala och Natalia Brzezinski nämnde detta och det är en viktig poäng eftersom det här hemska sättet att degradera varandra börjar redan i ung ålder. Jag själv, kan bekräfta hur vidrigt det känns att bli nedtryckt och inte ha något värde. Unga tjejer brukar vara väldigt osäkra och kan ibland finna tillfredställelse genom skvaller. 

Som ett land har Sverige kommit långt jämfört med många andra länder, fast sexismen existerar fortfarande i vårt samhälle. Sverige har blivit stillastående, att vara bäst är inte samma som att vara bra och fortfarande finns det en del (män och kvinnor) som uppfattar kvinnor som ”hemmafruar”, även om dessa har ett arbete: det är fortfarande kvinnorna, som till allra största delen, tar hand om barnen och ansvarar för hushållsarbetet. Följaktligen, har kvinnor ofta blivit, och blir, berövade rättigheten till utbildning (i många länder) och ledarskapstjänster. Även om lagar har kunnat tilldela fler rättigheter till kvinnor, har de inte avskaffat den stereotypiska bilden av kvinnor som ”hemmafruar”. 

Fast Sverige är ett av de tio bästa länder för kvinnor att bo i, så tjänar kvinnor bara 85-90% av det män tjänar för samma arbete. Det är chockerande att gapet i löner beroende på kön är ett faktum på 2000 talet. Kvinnor blir diskriminerade på grund av kön och inte utifrån kompetens. Sexismen är så överväldigande stark att även vi, i vårt samhälle, har anpassat oss till att det är normen. Det är därför det är så viktigt att det finns män och kvinnor i världen som arbetar med dessa frågor och som har den mentala styrkan att stå upp för jämställdhet mellan könen. Lika viktigt, är det att dessa människor uppmuntrar feminismen i världen. Det kan inte vara fel att vara proaktiv och att stå upp för jämställdhet. Feminismen handlar inte om att förnedra män, det handlar om att finna en könbalanserad gemenskap där människor inte klassificeras eller diskrimineras baserad på kön. 

Sophie

 

 

7 april 2016
Träning, verktyg och metoder för att bygga och utveckla en flexibel organisation.
IHM Personligt ledarskap ger dig styrkan. Kom och testa oss!
Till toppen av sidan Till topp