// //

En chef från Kina?

Framtiden ligger i mångfalden. Det vet vi ju alla, innerst inne, trots mörkertoner från yttersta högerkanten. Men det är dags att speeda upp! Dags att öppna upp, dags att anställa ”dom andra”, dom som inte är ”som oss”.

Antalet utlandsfödda som bosätter sig Sverige kommer att öka snabbare och snabbare, tack och lov. Inom alla branscher och sektorer, må det vara import av konfektion från Kina eller experter till Ericsson, så behöver vi medarbetare med andra vyer och expertis. Medarbetare? Ja det är väl så vi tänker i första hand. Men det är kanske som chefer vi behöver de nyanlända. Dina barn kanske får rapportera till en kines, en arab eller en mongol?! 

Våra kontakter - affärer med andra länder har exploderat. Detta har pågått ett antal år, och många företag har sin största marknad utanför Sverige. Men frågan är om vi har förberett oss på hemmaplan vad gäller ledarskap, kulturfrågor och att arbeta med internationella relationer. Kort sagt, har vi blivit mer välkomnande på alla nivåer? 

Chefen

Det finns fortfarande en syn på att chefen, är en vit man, 40-50 år, 1.84 lång och han spelar golf. Har ni hört det förr? Ja förmodligen. Vem ser vi framför oss när vi pratar om ledare? Leif Johansson eller Carl Henrik Svanberg? Och ändå, landet har flera framgångsrika entreprenörer/företagsledare med annat etniskt ursprung än det svenska. Se på Bicky Chakraborty, Elite Hotels, ”cykelkungen” Salvatore Grimaldi (vars bolag omsätter över 4 miljarder), Vasilios Zoupounidis, Sales Competence och Victoria Soudavnaya, Sortify.

Invandrare

Enligt Per Thulin, Entreprenörskapsforum, startar högutbildade invandrare och invandrare i åldrarna 20-44 år företag i betydligt högre utsträckning än inrikesfödda i motsvarande grupper. Och det är ju småföretagare som växer som ska rädda Sverige enligt våra politiker.

Andelen sysselsatta med utländsk bakgrund har ökat högst väsentligt på den svenska arbetsmarknaden under den senaste 20-årsperioden. 1986 utgjorde de som var födda utomlands 9 procent av totalt antal sysselsatta – 2008 hade andelen ökat till över 12 procent. En anledning till invandrares något högre benägenhet att driva egna företag skulle kunna vara att det är extra svårt för denna grupp att hitta en anställning hos befintliga företag.

Trots ökningen av antalet människor med utländsk bakgrund är antalet chefer med invandrarbakgrund bara drygt 7 % av chefskadern i Sverige. Skrämmande låg siffra. (IFAU 2011,Inst. För arbetsmarknadspolitisk utvärdering). Är inte det lite dumt med tanke på att mötet med andra kulturer underlättas betydligt om man känner till seder och bruk och hur vi man gör affärer?

Mångfald

Men mångfald är mer än etniskt ursprung. När får vi se en vd i rullstol? Kanske redan 2012? Och när kommer den öppet lesbiska Volvochefen? Den rullstolsburne IKEA-chefen från Mongoliet får vi nog vänta på ett tag till.  

Men det händer saker

Kreditupplysningsföretaget UC kommer med delvis glädjande nyheter: Kvinnliga vd:ars löneökningstakt var tre gånger större än männens under 2010. Bra!  "Men kvinnorna är fortfarande klart överrepresenterade i de lägre inkomstintervallen", skriver UC i ett pressmeddelande. Dåligt!

Ett steg i rätt riktning tycker jag även om det behövs göras mer på alla nivåer. Lön, pengar, är ändock ett mått vi fortfarande använder för att bedöma hur viktig en person är. Tyvärr. Trots att pengar/bonus på lång sikt inte påverkar arbetsresultatet.

2012 närmar sig med stormsteg! Nya utmaningar, nya spännade affärer. Och 2012, då öppnar vi dörrarna för alla människor oavsett ursprung, sexuell läggning eller funktionshinder. Eller hur?

God Jul och Gott Nytt År önskar

Lars Einar Engström
www.sexisten.se

20 december 2011
Till toppen av sidan Till topp