Chef kan väl alla vara?

I en artikel i SvD (papperstidningen, 2015-05-31) presenteras forskaren Simon Elvnäs slutsatser angående chefer och ledarskap. Rapporten är värdefull eftersom Elvnäs och medarbetare använt s.k interaktiv forskning dvs man har observerat, suttit med i rummet, och filmat chefer ute på arbetsplatser. Under fem år, 3.500 timmar och 400 chefer i olika branscher. Hyggligt stort material!
Intressant är bl.a att vi chefer tror att vi agerar på ett helt annat sätt än vad vi faktiskt gör. Och vi tror att medarbetare vill ha något som de inte vill ha. Exempel: Chefer tror att medarbetare vill ha instruktioner, information, diskussion och att man reflekterar tillsammans. Medarbetarna vill ha återkoppling och feedback. Cheferna tror att de ägnar 40% av sin tid till just återkoppling, men i själva verket så är det endast 2% av tiden som används till detta. Detta om Elvnäs.

Såväl chefer, som forskning i allmänhet, har vetat, så länge jag kan minnas, (och de är länge) att människor vill bli sedda och få återkoppling, men fakta är en sak och vad du gör är en helt annan. Det visar sig i många studier att fakta, kunskap, inte nämnvärt påverkar vårt agerande. Vi har våra normer, mallar och förebilder i skallen sedan hedenhös och de sitter fast. Tyvärr kan förebilderna vara allt ifrån pappa till Mel Gibson.

Så vad göra?
Tja, varför inte damma av den gamla fina iden om att chefsskap är någonting hen kan lära sig? Kunskap alltså?JA! Men det måste böjas tidigt det som krokigt ska bli. Och det är en process och den tar tid. Tid? Vem har tid när allt går så fort... Det är tyvärr fortfarande mycket vanligt att vi befodrar och rekryterar utan att personen har någon speciell vana från att vara chef. Sedan skickar vi dom på "kurs"- agilty, dressyr i dagarna tre. Leder till, vadå? Väldigt få, om ens någon är född till ledare. Det där är en gammal myt. Inte ens alla män är födda ledare (WTF!)

Starta chefsprogram för unga medarbetare, innan de erbjudits en chefstjänst, tidigt i karriären alltså och låt hen sedan gå i steg fram emot den dag som personen anses mogen att bli chef. Finns redan, hör jag någon mumla. Yeah right. Det tror jag inte på. Vart i så fall? 
Prata om chefsskap redan på högskoleutbildningar och bjud in erfarna chefer som kan berätta. Låt inte lärare/akademiker som inte varit ute i näringslivet ta hand om en sån här viktig fråga. Att vara chef är ett arbete. Ingen hedersutmärkelse. Så Tala om för karriäristerna hur svårt det är och bluddra inte om Ledarskapets utmaningar, förebilder och myter. Det är chefer dom ska vara på vanliga arbetsplatser i Knohult. Dom ska verka utifrån sina förutsättningar inte någon annans. Och berätta att det är mycket som händer efter den nya titeln och nya lönen. Framförallt att det dyker det upp människor med personliga problem och dom vill bli synliggjorda och få feedback. Dom vill få prata "bara fem minuter". (Villet betyder 30-60 min).

Sluta att utlova en framtida chefstjänst bara för att. Det straffar sig alltid. Men, ta inte in någon i ett chefsprogram utan att ha intervjuat att kanske även testat personen innan. Många känner sig kallade, men egentligen är väldigt få passande och vi vet ju att framförallt män tackar jag till vilket chefsjobb som helst. I princip. Det har inte med mod och självförtroende att göra. Det kallas dumhet. Och lets face it, de flesta chefer i Sverige har lärt sig "grunderna" själva. Jag vill se programmen, internt och externt: Om du blir chef! Förberedande chefsskolan för dig som kanske kan bli chef! Chef i morgon? Ja då skaffar du legitimationen först!

Efteråt är det för sent. Och kanske någon av dessa chefer blir en ledare en vacker dag! Om dom skolas in från början.

3 juni 2015
Till toppen av sidan Till topp