Arbetsmiljö? Vadå? Här trivs alla?

Min dörr är alltid öppen, bla, bla, bla. 

För 2 år sedan skrev jag på bloggen om arbetsmiljö och mobbing. Nu kommer nya regler för arbetsgivare, från 31 mars 2016. 

Märkligt ändå, det blir alltså inte roligare och roligare på våra arbetsplatser trots gratis latte och gymkort. I en debattartikel i DN idag slår Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem fast att:

"Mellan år 2010 och 2014 har antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av den organisatoriska arbetsmiljön ökat med 70%. För hög arbetsbelastning och problem i relationerna på arbetsplatsen är exempel på vad som ligger bakom siffrorna. I en ny intervjuundersökning som Arbetsmiljöverket låtit göra, svarade över hälften av de tillfrågade arbetsgivarna och arbetstagarna att de känner någon som har blivit sjuk på grund av stress på jobbet (68% respektive 80%). En majoritet av de cirka 1 000 arbetsgivare och 2 000 arbetstagare som intervjuats känner också någon som är i riskzonen för att bli sjuk på grund av stress på jobbet (55%respektive 72%). Forskningen på det här området har ökat i omfattning de senaste åren. Det finns nu ett brett vetenskapligt stöd när det gäller kopplingen mellan dålig arbetsmiljö och exempelvis depression, utmattningssyndrom och hjärt- och kärlsjukdom."

Naturligtvis är det i grunden en ledarskapsfråga, men det visste vi/ni väl redan?! Vi/ni som gått alla kurser och deltagit på "alla" seminarier.

"Att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är en viktig ledningsfråga. För att kunna skapa en god arbetsmiljö är det avgörande att det finns en dialog på arbetsplatsen mellan chef och medarbetare. Då kan risker identifieras och arbetsgivaren har en möjlighet att åtgärda dem innan någon blir sjuk."

Så sant som det var sagt, sa Bull.  Och kära vänner, Titta på filmen "Utmaningen" som ligger på arbetsmiljöverkets webbplats(www.av.se) och fundera över hur ni har det på jobbet, i dessa digitaliseringens tidevarv. Det finns annat att värdera och vårda än nya tekniker. Trots allt.

Och några "ledare" och chefer skall skämmas, inte minst dom som tillåter och deltar i mobbing av arbetskamrater. Jag tänker på dom där aporna som varken, ser, hör eller säger något.

9 mars 2016
Till toppen av sidan Till topp