WSP nyttjar ny teknik för att trimma konsulternas säljteknik

Ny teknik är inget främmande för WSP. Här slipas konsulternas säljteknik med avancerade simuleringar och framtidens städer byggs med VR-teknik. 

Bilder som säger mer än tusen ord är vardagen för WSPs avdelning för Visualisering och VR. Från att varit en teknik för främst militären och spelvärlden har VR-tekniken tagit klivet in i våra städer och blivit ett vanligt inslag i stadsutveckling och infrastruktur. För att få veta mer om den spännande tekniken och satsningen på IHM Sales Performance B2B, där 10 produktspecialister kommer säljtränas med Blended Learning - en mix av klassrum och simulerigar,  träffar jag Anders Lisspers ansvarig för WSPs avdelning för VR och visualisering.

Berätta mer om ert arbete och vilka typer av projekt ni driver?
Vi arbetar med allt ifrån översvämningssimuleringar till visualisering av komplexa infrastrukturprojekt i en befintlig stadsmiljö. Med vår OpenVR-lösning kan vi hantera projekt där stora mängder data behöver visualiseras. Oavsett om det är fastigheter, vägar eller broar som ska byggas är grundtekniken den samma – bara innehållet som varierar.

Spännande, kan vi få se ett exempel?

Ja, visst. Nedan är ett exempel på en animerad film som illustrerar järnvägsprojekt från WSP. Filmen visades bland annat på mässan Nordic Rail 2015 och på Middle East Rail exhibition i februari 2014.

Och nu till våren får 10 ingenjörer slipa säljtekniken på IHM Sales Performance B2B. Vilka behov är det som ligger bakom?
Vi behöver bli mer aktiva i arbetet med att sälja in våra tjänster.  WSP var tidigt ute med att anpassa och utnyttja VR-tekniken. Eftersom vi arbetar med ny teknik som våra kunder i många fall inte hört talas om behöver vi bli bättre på att berätta om vårt erbjudande när vi möter kunden. Vi måste tänka införsäljning och inte bara svara på frågor och förfrågningar.

Varför gör ni denna satsning?
Vi kommer inte att anställa rena säljare i nuläget och då är mitt alternativ att utbilda våra konsulter i försäljning. De har en hög social nivå och brinner för sitt arbete men saknar ibland kompetens och verktyg för att hantera en säljdiskussion.

Vad har du för mål och/eller förväntningar?
Mitt mål är att få ett första gäng att bli mer säkra i mötet med kunden och på sikt arbeta mer professionellt med försäljning.

Vad är det viktigaste med utbildningen? Vad vill du att deltagarna ska få med sig?
Viktigast är förståelsen att försäljning inte är ”farligt” – det kan till och med vara kan vara riktigt roligt. Jag vill att utbildningen ska ge våra ingenjörer ett ökat självförtroende i kombination med grundläggande säljtekniker.

Blended Learning eller lärarledda simuleringar är en del av Sales Performance B2B utbildningen. Är det något du känner till eller har tankar kring?
Jag har själv jobbat på Intermezzon som är er partner inom Blended Learning och har därför god insikt i vad detta kommer att innebära. Mindre ”bortatid” för konsulten gör att vi får möjlighet att utbilda fler inom ramen för vår budget.

Slutligen varför valde ni IHM?
Kontakten med din kollega Johan von Walkendorff och den förståelse för mitt behov han förmedlade i första steget och givetvis också den professionalism som IHM står för.

Stort tack Anders, jag ser fram emot att följa er under våren och hoppas få återkomma med fler nyfikna frågor längre fram i vår.

11 januari 2016
Testa e-simuleringen här!
Seminarium om nya verktyg och metoder.

Kontakta mig, jag vill veta mer!


Behöver ni hjälp med det här formuläret?

Så här kan en simulering kan gå till
Möt Stefan Carlsson, marknads- & säljchef på anrika SIA Glass.
Läs mer om IHM Sales Performance B2B här!
Till toppen av sidan Till topp