// //

VD- och High Potentialprogram

Indutrade-koncernen är organiserad i fyra affärsområden; Engineering & Equipment, Flow Technology, Industrial Components och Special Products. Verksamheten bedrivs i cirka 160 dotterbolag i 23 länder fördelade på fyra världsdelar. IHM genomför ett VD- samt ett High Potentialprogram åt Indutrade. Totalt handlar det om 8 moduler med coachningstillfällen under 1,5 år inom områdena ledarutveckling, affärsmannaskap, verksamhetsstyrning, ekonomi och förhandlingsteknik samt en avslutande uppföljning.

2 juli 2013
Till toppen av sidan Till topp