Världen förändras. Gör du?

Ett livslångt lärande handlar om insikten att världen omkring oss ständigt förändras och i en ökande takt. Att kontinuerligt hålla sig uppdaterad och att ha förmågan att se sin vardag med nya ögon får därför en allt större betydelse. För att skapa nya förutsättningar och förmåga att stå ut i konkurrensen, måste man ibland våga släppa det gamla och pröva nya vägar – både som företag och individ.  
 
”Förändringstakten är högre än någonsin och det är svårt för alla att överblicka de exakta konsekvenserna av digitaliseringen, men något som vi kan se tydligt är vikten av utbildning. Det går inte längre, som förr, att utbilda sig till exempelvis ingenjör och tro att man är färdig, det krävs en ständig uppdatering. Här ställs det dels krav på individen att se till att man förstärker och förändrar sin kompetens över tid, men även på företag och organisationer som måste ha en plan för hur man håller sig uppdaterad och är en del av utvecklingen. Det livslånga lärandet är inte längre bara ord, det är en förutsättning för att möta framtida konkurrens på en global arena.”  
Darja Isaksson, digital strateg och entreprenör 
 
Löpande utbildning – en investering för framtiden
Den dominerande värderingen på svenska företag idag är ”kostnadsjakt”, kundnöjdhet hamnar först på 35:e plats*.  Rationalisering ses ofta som den första och ofta enda åtgärden för att nå en effektivitetshöjning. Men företag som har god insikt om vad som skapar värde för kunden, visar att förädlingsvärdet kan skapas på många andra håll än i produktionen och distributionen. Genom att bygga ett starkt varumärkeskapital kan effektiviteten bli högre utan att produktions- och distributionskostnaderna blir lägre. En av världens mest lönsamma biltillverkare, BMW, kan tillverka sina bilar i ett av världen dyraste producentländer, Tyskland, tack vare sitt starka varumärkeskapital. 
 
Kundvärde är ett rörligt mål. Vad som skapar kundvärde förändras löpande och ibland med kort varsel, inte minst till följd av den pågående digitaliseringen. För både ledare och medarbetare är det en stor utmaning att lära av och lära nytt i takt med nya förutsättningar i omvärlden. Ska företaget växa, måste individerna växa i både förmåga och engagemang. Att inte ge utrymme och stöd för löpande kompetensutveckling kan bli dyrt i slutänden. 
 

– Den största utmaningen vi har i arbetet med att förbättra vår egen, eller en organisations, prestation är vår självbelåtenhet. Vi jämför oss för lite med andra och nöjer oss med status quo. Vår nöjdhet med nuet gör oss omedvetna om att en prestation på en helt annan nivå är möjlig,  säger Mats Engström, utvecklingsansvarig IHM.

På IHM är vi angelägna om att svenska företag inte tappar bort kund- och omvärldsperspektivet i jakten på effektiviseringar. Därför tränar vi våra deltagare i att fokusera på möjligheter snarare än hinder. Här stimuleras du att göra saker på ett annat sätt än konkurrenterna, och många tar med sina professionella utmaningar som en del av utvecklingsarbetet. På ledande positioner i näringslivet finns tiotusentals IHMare som lagt grunden för sin utveckling och framgång på IHM. De är väl medvetna om kraften i självförtroende, förmåga och aktuell kunskap. Inte sällan leder de idag företag som tar marknadsandelar från de konkurrenter som tappat riktning och försöker bromsa sig ur en uppförsbacke.
 
– Kompetens inom affärsutveckling handlar inte bara om att ha förmågan att kunna finna nya affärer. Lika viktigt är det att kunna ha förmågan att se på befintliga affärer med nya ögon, forsätter Mats. 
 
På IHM får du rätt förutsättningar att skapa ett konkurrenskraftigt företag med förmåga till ständig förnyelse. Genom nya kunskaper får du fler perspektiv på dina affärsutmaningar och insikt om vilka faktorer som lägger grunden för ditt företags prestation. Erfarenhetsutbytet mellan deltagare från olika branscher är också en viktig källa till nya insikter. Praktikfall från flera branscher kring aktuella fenomen i omvärlden och massor med tillämpning under ledning av skickliga specialister från näringslivet ger kompetens och självförtroende. Det gör dig till mer en engagerad, självgående medarbetare med förmåga att gå från ord till handling. En eftertraktad medarbetare som kan skapa kundvärde i en snabbt föränderlig omvärld.
 
*Sverigestudien 2016
 
22 september 2016
Möt Lamin Sonko, PR Advisor och projektledare på Jung Relation
Till toppen av sidan Till topp