Vad väntar framtidens marknadsförare?

Tiden flyger fram och föråldrade affärsstrukturer faller samman som korthus - det enda konstanta är att ingenting längre är konstant. Denna bild tar allt större plats i styrelserum och föreläsningssalar, och de marknadsförare som vill lyckas nå sina kunder in på 2020-talet kan komma att behöva ompröva många gamla sanningar.

– Jag tror att framtidens marknadsförare måste förstå att vi lämnar den gamla världen, där marknadsföringen traditionellt var tydligt kopplad till försäljning och kommunikation och kom in i slutskedet när själva transaktionen skulle ske, säger Martin Karlsson, Senior konsult vid Future Research.

Han menar att tiden börjar komma ikapp rena reklamkampanjer, och att framtidens företag kommer att nå sina kunder genom att kommunicera både sina värderingar och sitt syfte.

– Morgondagens marknadsföringsarbete måste börja mycket tidigare i värdekedjan. De företag som har tydliga kärnvärden och där konsumenternas behov är tydligt integrerade i affärsmodellen, kommer på ett naturligt sätt ha mindre behov av att göra traditionell push-marknadsföring. Den är dyr och det blir allt svårare kunna tränga igenom bruset, inte minst med tanke på att transparensen hela tiden ökar och konsumenterna blir alltmer luttrade.

Låt kunderna sköta marknadsföringen

Martin Karlsson understryker också att de som i slutändan ska marknadsföra dina produkter är dina kunder, snarare än kostsamma annonser.

– Det gäller att förstå att andra människor helst ska prata om ditt företag, dina produkter och tjänster, det är inte du som ska göra det. Det gör att marknadsföringsarbetet måste börja mycket tidigare. Om man börjar marknadsföra först när man ska sälja, då är man för sent ute.

Att lyckas engagera sina kunder i verksamheten utifrån värdegrund är enligt många experter ett framgångsrecept vi kommer att se mer av framöver, men man bör komma ihåg att även konkurrensen om de värderingsstyrda konsumenterna hårdnar i rask takt.

– Den krassa verkligheten är att relativt få personer ur företagets kundbas kontinuerligt är engagerade i det företaget har att erbjuda. Antalet “Fans” är i många fall för få för att generera tillräcklig försäljning, säger Riki Dackén, utbildningskonsult vid IHM Business School. 

Smarketing vinner mark

Hur snabbt marknadsföringen förändras och till vilken skepnad är ett ämne för spekulation. Riki Dackén delar Martin Karlsson uppfattning om att marknadsföringen kommer fortsätta breddas och integreras med andra avdelningar inom verksamheten. 

Han menar dock att en av de viktigaste pusselbitarna för marknadsavdelningen under överskådlig tid ändå är dess koppling till försäljning.

– Kundernas beteende har helt förändrats i och med digitaliseringen, och det vore konstigt om man inte förändrade sitt arbetssätt utifrån det. Sedan är det inte bara marknadsföring som behöver kanaliseras genom hela verksamheten utan även säljavdelningen, vilket bevisas av den pågående smarketing-trenden.

Smarketing – en väl synkad marknads- och försäljningsavdelning som jobbar mot gemensamma mål – vinner mark.

– Utvecklingen mot smarketing märks tydligt bland svenska företag idag, och i med det kan marknadsförarna förvänta sig en mer öppen och transparent arbetsmiljö framöver, säger Riki Dackén som också varit delaktig i utvecklingen av IHMs nya utbildning Sales & Marketing Management.

– Kommer någon del av marknadsförarnas arbete att förbli oförändrat ett tag till, tror du?

– Det skulle vara marknadsföringens heliga graal, den varumärkesbyggande delen. Den hör hemma på marknadsavdelningen och kommer nog inte integreras i sälj i första taget.

Chatbotar, Stories på sociala medier och micro-moments. Vad som är trender, och vad som är paradigmskiften är mycket svårt att veta även för experter. Content Marketing ser ut att fortsätta ta mark 2019, i synnerhet för de kunder som köper av företag de delar värderingsgrund med. Tryckt reklam ser ut att upphöra att existera.

Lågt förtroende för politiker, teknikfrustration och klimatångest får fler att vilja samarbeta för en bättre värld. För femte året i rad har Hammer & Hanborg sammanställt de hetaste jobbtitlarna för Veckans affärer, och där hittar vi inga nya, revolutionerande titlar för marknadsförare. Däremot en extrainsatt roll för 2019:

" I will make it happen care taker
Sociala medier som megafon och fötternas förmåga att fatta beslut gör att fler tar saken i egna händer. Med kraft och vilja att bidra, med målet inställt mot en bättre värld, tar den enskilde individen den viktigaste rollen i årets lista." Källa: Veckans Affärer.

Så framtiden för marknadsförare känns en smula oviss. Föråldrade affärsstrukturer och arbetssätt faller samman som korthus och ingenting är längre konstant. 

 

18 december 2018
Till toppen av sidan Till topp