Utveckla dina medarbetare

IHM Business School utvecklar företagsutbildningar efter kundernas önskemål. Volvo Cars Business School har idag 35 utbildningar i IHM:s regi - ett samarbete som sträcker sig 20 år tillbaka i tiden.

- Skönt att släppa ansvaret till dem som vi vet genomför uppdragen bra, säger Tommy Sigvardsson, kompetensutvecklingsansvarig på Volvo Personbilar Sverige i Göteborg.

För att kunna ta fram nya kurser och utbildningar, måste de utbildningsansvariga vara väl insatta i Volvoaffären.
- Det är de. Sex personer på IHM arbetar åt oss. De är otroligt kundorienterade och omsorgsfulla eftersom de verkligen vill leverera hög kvalitet.

Tommy Sigvardsson tycker att konceptet med att köpa hela utbildningspaket fungerar bra.
- IHM tar ett stort ansvar. Vi behöver inte övervaka dem. Vi är mest med vid starten, bollar idéer och följer upp att det blir ekonomi i projekten.
När utbildningarna är genomförda görs uppföljningar så att både Volvo Personbilar och IHM får en måttstock på genomförandet.

Lärarna vaskas fram av IHM, om det inte är väldigt specifika utbildningar för till exempel produkter. Då anlitas ofta egna resurser. IHM hanterar all administration i form av till exempel kallelser, inbjudningar och utvärderingar.
Volvo personbilar har inte bara en intim utbildningsrelation med IHM, de använder också IHM:s lokaler som en naturlig samlingsplats vid flera av Volvohandelns mindre konferenser, event och annat. Bland annat finns en riktig bilhall i IHM:s lokaler i Gårda i Göteborg för att öva verkliga situationer i mötet med bilkunder.
- Volvohallen är navet i sammanhanget. Otroligt uppskattat!

IHM har även utbildningar i samarbete med bland annat be group, Ericsson, Peab, stena Line, Saab ab och ab Volvo. Vill du veta mer om våra företagsanpassade utbildningar? Ring Kenneth Sahlén, tel. 031-335 20 44.

Ann Hennicks, ansvarig ICA-skolan.

- Det är få som har så offentliga arbetsplatser som vår butikspersonal. Varje dag blir de granskade av tusentals kunder. Tillsammans med IHM stärker och utvecklar vi vårt affärsmannaskap. Vi valde IHM bland flera utbildningsleverantörer. Bland annat för att de är duktiga på att förena forskning och teori med skarpa case och upplevelsebaserad utbildning. Lärarnas bakgrunder med egna erfarenheter från näringsliv och olika branscher kombinerat med djup fackkunskap är också viktigt. Det kan IHM:s lärare bidra med.

Jan-Åke Johansson, VD Yamaha Motor Scandinavia.

- Jag ser utbildningarna som långsiktig utveckling av våra återförsäljare som i slutändan kommer våra kunder till godo. Målet är att alla kunder ska vara nöjda och positiva när de har besökt en Yamahahandlare. Utbildningen ger en säkerhet hos handlarna att fatta rätt affärsbeslut. Deltagarna får många nya insikter och verktyg för att strukturera sin verksamhet vilket ger ökat resultat. Man lär sig många nya saker men får också en bekräftelse på att man har tänkt rätt och det ger ett ökat självförtroende.

13 april 2010
Till toppen av sidan Till topp