Unga och hungriga


Vad är det man brukar säga - unga och hungriga? De här tre killarna vågade ta ett bett i kunskapens frukt och har nu avancerat på arbetsplatsen på AGA Gas.

Efter några år på samma arbetsplats och utan akademisk utbildning kan det vara svårt att avancera. Så var det för Mikael, Peter och Jesper på gastillverkaren AGA Gas AB. Därför beslutade de sig för att höja sin kompetens genom att gå DIHM-utbildningen på IHM Business School.
- Efter utbildningen har vi avancerat flera steg där både AGA och vi själva kunnat dra fördel av våra kunskaper inom marknadsföring, säger Jesper Hess.

Mikael har arbetat på AGA sedan 1997 och började som säljare.
- Jag sökte mig till AGA eftersom jag ville arbeta med försäljning. Jag har tidigare drivit en egen bensinstation och även arbetat som kock i USA.

Jesper har arbetat på AGA sedan 1995 efter att tidigare varit aktiv inom försvarsmakten med bland annat FN-tjänster. Han har tidigare även arbetat som reparatör och mekaniker på Liseberg.
- Av en slump satt jag och läste platsannonserna och såg att AGA sökte folk. Jag hade ingen erfarenhet av försäljning men det fångade mitt intresse.

Peter är den som varit på AGA längst av dem, han började efter sin värnplikt 1989.
- Jag hade planer på att läsa på Handels men kände mig inte riktigt motiverad. Tiden före värnplikten hade jag arbetat på AGA och också fått ett erbjudande om att komma tillbaka till en fast tjänst.

Till högre befattningar söker AGA som regel personer med akademisk examen, något som Mikael, Peter och Jesper saknade.
- Jag tror att de såg ett bra grundämne i oss och andra kvaliteter som gjorde att vi fick chansen, säger Mikael.

Personalutveckling på AGA sker mestadels genom intern utbildning och kunskapsöverföring från äldre till yngre kollegor.
- När vi började på AGA inleddes en generationsväxling, med viss kompetensförlust som följd, säger Peter.

Efter ett antal år som säljare kände de ett behov att höja sin kompetens för att kunna avancera och utvecklas vidare inom företaget. Mikael letade efter olika utbildningsmöjligheter och hittade DIHM-utbildningen som han presenterade för sin chef. AGA var positiva till extern vidareutbildning och avsatte också tid i det dagliga arbetet för att få studierna att fungera effektivt.
- Utbildningen tar mycket tid, det måste man vara medveten om. Förutom en föreläsningskväll i veckan och vissa helger blir det mycket pluggande med hemuppgifter, tentor och grupparbeten.

Mikael och Peter började sin utbildning samtidigt och en termin senare blev även Jesper tillfrågad om han ville gå utbildningen. De valde alla inriktningen mot marknadsföring. Det fanns även möjlighet att läsa en förberedande matteutbildning på IHM för att bättre kunna tillgodogöra sig DIHM-utbildningen vilket var mycket positivt.
- Vi var alla otroligt motiverade och det kändes som en riktig morot att få visa att vi ville ta vara på den här chansen, säger Peter.

Ex-jobbet största utmaningen

Dessutom uppskattade de IHM:s vinkling i pedagogiken och såg fram emot föreläsningarna.
- Det var otroligt hög nivå på lärarna som alla var aktiva ledare och chefer i välkända storföretag. De förklarade hur de använde sina marknadsföringsmodeller och gav praktiska exempel från verkligheten. Dessutom hade vi stort utbyte av de övriga kursdeltagarna och det blev många givande diskussioner, säger Peter.

Den största utmaningen under hela utbildningen var examensarbetet.
- Examensarbetet inkluderar allt du läst under utbildningen och ger dig möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktiken, säger Jesper.
- Det var enormt häftigt och en otrolig kick att få »sätta på sig kostymen« och presentera arbetet för sina uppdragsgivare, säger Peter.

De skulle alla absolut rekommendera DIHM-utbildningen, speciellt om man arbetar på ett företag men känner att man inte är tillräckligt rustad för nya utvecklande arbetsuppgifter.

För Mikael, Peter och Jesper var det viktigt att få en erkänd examen.
- Utan en examen från IHM skulle vi ur ett formellt perspektiv inte kunnat söka våra nuvarande tjänster. Men tack vare DIHM-utbildningen tillsammans med vår erfarenhet har vi nu lyckats avancera.

Efter examen fick Peter jobb som försäljningschef för affärsområde kemi och arbetar nu som marknadschef för affärsområde livsmedel. Mikael arbetar som marknads­ansvarig för utrustning. Efter fyra år som försäljningschef för Västra Sverige är Jesper i dag regional chef i Norra Europa för Weldonova som är en del av koncernen.

13 april 2010
Till toppen av sidan Till topp