Undersökning av en examination!

Just nu pratar många i huset om examen. Det är alltid lite extra spännande när deltagare man följt under en längre tid ska visa för kunder, arbetsgivare och inte minst själva få klart för sig vad tiden på IHM har gett. Men alla har ju inte varit på en IHM-examination, så vi tänkte berätta vad det är som sker. Vad är det för känslor och hur mycket blod, svett och tårar ligger bakom? Nyfikna smög vi in på en examination i förra veckan.

Lokalen är det lite pampiga ”Bankrummet”, ett av styrelserummen på IHM. Vi är lite tidiga och börjar med att skriva på ett sekretessavtal och hälsar på Carl-Axel Ambring, eximinator och Göran Celander som är medbedömare. Man känner den lite högtidliga stämningen i luften.

Nu kommer deltagarna, i det här fallet är det Fredrik Josefsson, Ina Pettersson, Mikael Merighetti och Niclas Olvmark. Vi hälsar och presenterar oss och inväntar nu bara Sportlife som är uppdragsgivaren de gjort sitt examensarbete för. Man känner nu nervositeten, eleverna går igenom det sista tillsammans framme vid pulpeten, det skrattas lite och de vill nu bara komma igång. Vi kan inte annat än att ryckas med, spänningen stiger.

När uppdragsgivaren/kunden, Sportlifes VD Antoni Kutics Linder och fyra till från företaget, kommer hälsar de glatt på alla och slår sig förväntansfulla ner inför den stundande dragningen. Deltagarna har jobbat i drygt sex månader med sitt Business Case och de har träffat representanterna från företaget vid ett flertal tillfällen. Det känns lite familjärt och det pratas i vi-form under dragningen. Men först berättar examinatorn Carl-Axel om hur det hela kommer att gå till.

Han berättar att han och medbedömaren Göran fått ta del av rapporten en tid innan och att de var för sig har läst igenom och noterat en del saker de vill fråga om. Det kan vara såväl positivt som negativt men att allt handlar om att tydliggöra ev. oklarheter, och att i ett utifrån perspektiv affärskritiskt granska elevernas arbete för största möjliga affärsnytta för kunden och för att kunna betygsätta. Under den frågestunden är det eleverna och inte uppdragsgivaren som skall svara upp inför examinatorn, kunden bereds plats i nästa steg. Alla är införstådda med detta och dragningen börjar.

Av förklarliga skäl kan vi inte berätta vad som sägs, då det är affärshemligheter som avhandlas i rummet, men det är spännande att se en bra och välregisserad presentation. Deltagarna har på ett klart och tydligt sätt gått igenom innan vem som drar vad, det känns proffsigt. I rummet är det full uppmärksamhet, och vi som inte läst rapporten innan förstår deras tankar på ett bra sätt. Nu är det dags för grillningen!

Deltagarna tar plats vid bordet, kunderna nickar uppmuntrande till dem. Samtidigt som vi kan skönja en viss lättnad över att den första delen är avklarad, känner vi en viss anspänning i luften. Examinatorn tackar för en bra presentation, och går sedan direkt in på detaljer. Frågorna riktas till hela gruppen, men man ser snabbt att deltagarna även här har en klar uppdelning på vem som ska svara på vad. Examinatorn och medbedömaren är lugna men tuffa, och som åskådare kan man tydligt känna allvaret. När vi frågar deltagarna efteråt, berättar de att det är tufft men otroligt lärorikt. – Klart att det känns jobbigt när de går in och ifrågasätter vad vi har gjort, det ligger många diskussioner och möten bakom vad vi har kommit fram till. Det var roligt men samtidigt mycket allvar. Vi har kämpat tillsammans för att komma hit och vi kände oss nöjda!

När vi pratar med examinatorn Carl-Axel efteråt säger han: –Syftet med detta är att de skall få ytterligare kunskap, samt att IHM inte vill lämna ifrån sig jobb med eventuella fel i. Dessutom kommer det ibland fram saker under presentationen som förklarar en hel del i rapporten men som eleverna valt att inte (eller inte fått) ta med. Det är alltid kul, spännande och lite högtidligt. Här flikar medbedömaren Göran in: –Det blir oftast ganska känslomässiga och/eller intensiva samtal. Deltagarna har ju kämpat under lång tid och vi lägger också ner mycket tid för att det ska bli en så bra bedömning som möjligt, men det är absolut spännande och oftast kul. 

Efter ett antal frågor och efterföljande diskussion förklarar sig examinatorn med ett leende nöjd och lämnar över till kunden att ställa frågor eller bara tycka till. Det känns som kunden är väldigt nöjd och VD:n Antoni kommenterar några detaljer, tackar examinatorn och medbedömaren och tar med sig arbetsgruppen in i ett mötesrum bredvid. Vi tackar för oss och ber att få några slutkommentarer via mail från eleverna. Så…

hur kändes det på mötet med kunden efteråt?

– Det kändes jättebra att sitta ner med kunden i ytterligare 30-40 minuter så att vi fick prata om hur arbetet ska tas vidare. De är mycket nöjda, kan se en tydlig affärsnytta och kommer att arbeta efter Business Caset. Och…

vad säger kunden? Vi får tag på Sportlifes VD Antoni och ställer frågan. – Det känns jättebra och utvecklande att jobba på det här sättet, relationen med deltagarna har varit mycket bra. Vi är ett företag som satsar mycket på utbildning och mjuka värden och det har gruppen tagit fasta på och lyft fram i sitt arbete. Det blir ett kvitto på att vi är på rätt väg och en inspirativ vägvisare vart vi ska gå. De har träffat rätt! 

Skönt, säger vi och tackar alla inblandade för att vi fick tjuvlyssna. Det var jättespännande!

PS: Vi fick precis reda på att arbetsgruppen fick VG av IHMs handledare, eximinator och medbedömare, så uppdragsgivaren Sportlife och IHM var eniga, grattis!

PSS: Och några dagar efter vi publicerade detta så blev de också utsedda till bästa examensarbete på DIHM Marknadsekonom Göteborg och premierades med ett stipendium från IHM och en extern stipendiegivare, ännu större grattis!

Läs även:

- Dags att bevisa din kompetens? Läs mer om IHM Business Case
- Är du intresserad av att lämna ett affärsuppdrag till en exjobbsgrupp?
- Examen Marknadsekonom DIHM - välj din inriktining!

26 mars 2014
Till toppen av sidan Till topp