Tvärfunktionell ledarutveckling med stark förankring i strategin

Förra året pryddes åkrarna av rosa balar till stöd för bröstcancerforskningen. Plasten runt balarna kommer från Trioplast och idén till att plasta in balar i rosa sträckfilm kommer från deras distributör på Nya Zeeland. Engagemanget för det rosa fick många att höra av sig till Trioplast och Lantmännen – de ville se även en blå kampanj till förmån för prostatacancerforskning. Nu blir det verklighet både i Sverige och i delar av Europa.

Trioplast en svensk industrigrupp med 1 200 anställda och en omsättning på ca 4 miljarder SEK. Det är en av Europas ledande aktörer inom kreativa och kostnadseffektiva förpackningslösningar baserade på polyetenfilm. Koncernen har fabriker i Sverige, Danmark och Frankrike och säljbolag i ett antal länder i Europa.

Under det gångna året har Trioplast satsat på en skräddarsydd kompetensutveckling för sina medarbetare, och vi ringer upp Ulla Hunting, HR Director för att höra hur det har gått.

- Hej Ulla! Du har vänt dig till IHM för att skräddarsy kompetensutveckling för era medarbetare och det har resulterat i Trioplast Academy. Berätta mer om hur du tänkte och varför ni gör denna satsning.
- Hej Monica! Första gången vi gör ett specifikt ledarprogram för en mindre grupp och vi hade två behov: det första var att stärka våra medarbetare i ledarskap och affärsmannaskap – i tider av snabbare förändringar ställs högre krav på ledarskapet. Vi har också behov av att hitta framtida ledare på högre positioner, och detta är ett sätt att identifiera och utveckla dem som vi tror på.

- Trioplast Academy är ett ledarprogram och medarbetarna ska uppfylla vissa kriterier för att få söka till programmet. Vilket gensvar fick ni?
- Intresset att få delta var stort! Vi körde första omgången hösten 2015 och våren 2016 med 12 deltagare. Vi hade satt målet 8 deltagare, men vi hade så bra sökande så vi utökade till 12. De sökande uppfyllde kriterierna på ett bra sätt, och det blev en mycket lyckad mix med människor från olika länder, bolag och affärsområden - chefer från ekonomi, logistik, försäljning, produktion m fl. Med detta följde att vi fick synergieffekter i form av diskussioner och erfarenhetsutbyte från olika perspektiv.

- Engagerar du dig själv i programmet?
- Jag har varit med på nästan alla delar och varit behjälplig under och mellan de olika delarna.

- Hur långt är programmet och hur genomförs det?
- Det består av fyra delar, 2+2+2 dagar och en uppföljningsdag och löper under åtta månader. Det genomförs med 2 kursledare från IHM och vi varvar teori, övningar och diskussioner. Deltagarna får uppgifter att jobba med i grupp mellan passen, och det utses en gruppledare som styr upplägget och hur resultatet ska presenteras.

- Vad är det absolut viktigaste att deltagarna ska få med sig från utbildningen?
- Det viktigaste är ett stärkt ledarskap och affärsmannaskap med utgångspunkt i Trioplasts strategi. Vid vårt första pass var koncernchefen med och gick igenom strategin, och den har sedan gått som en röd tråd genom hela programmet. För att genomföra strategin behöver man ett starkt ledarskap och affärsmannaskap och i det praktiska förändringsarbetet kan man nyttja gruppen till olika strategiska förbättringsprojekt. Under utbildningen har vi gjort det genom gruppuppgifterna mellan utbildningspassen. 

Lyckliga ledare

- Vilken effekt vill du se hos dem som deltagit?

- I första hand ligger effekten i vad de själva upplever och vad deras medarbetare upplever att de har förbättrat. Vi gör också en årlig medarbetarundersökning, och ledarskapsdelen i den kan direkt jämföras med tidigare års resultat. Men först och främst är det som sagt deras egen upplevelse som är viktig.

- Den här satsningen måste ju innebära en ansenlig investering för företaget. Kan ni räkna hem det ekonomiskt? 
- Det tror vi, men det är svårt att mäta det, och vi tänker inte försöka mäta det. Ledningen var enig om att genomföra utbildningen och en viktig anledning är som sagt att hitta och utveckla personer med god kompetens till att bli våra framtida ledare.
 
- Hur har det gått?
- Den feedback vi fått är att det varit en bra mix mellan teori, övningar och grupparbete. Man har ökat förståelsen för sitt eget ledarskap, och man har fått nya kontakter – det är första gången man jobbat över bolagsgränserna i koncernen. Kontakten mellan funktioner, bolag och länder har varit minst lika bra som själva innehållet, och grupperna vill fortsätta att jobba tillsammans i någon form. Gruppen föreslog själva att de kunde vara delaktiga i någon form i nästa grupps utveckling. Ledarna från IHM har varit kunniga och engagerade. Så sammantaget har det blivit riktigt bra; vi ser att det finns ytterligare personer med potential och det blir en omgång till 2016-2017 med start nu i höst. Vi funderar också på hur vi kan gå vidare med steg 2, vi kommer att diskutera möjligheten att få till ett uppföljningsprogram.
 
- Tack för din tid, Ulla, och lycka till med den fortsatta kompetensutvecklingen!

 

 

30 juni 2016
Till toppen av sidan Till topp