Systemtänkande med kundens behov i fokus

John Seddon, VD för Vanguard Consulting, gästprofessor och gästforskare vid ett flertal universitet, besökte IHM och föreläste under rubriken "Rethinking Management for Lean Service". 

- Varje gång jag besöker Sverige, noterar jag att toppcheferna inte själva deltar på seminarierna, utan skickar projektledare för Lean eller assistenter. Det är det enda land jag besökt där toppcheferna inte tycker sig behöva lära nytt eller anpassa sig efter kundernas behov, säger John.

Under seminariet sa han rakt ut att han inte jobbar med, eller inte ens gillar, Lean i sin rena form.

- Det är ett alldeles för trubbigt verktyg, framförallt för tjänsteföretag, säger John.

John Seddon föredrar att betrakta organisationen som ett system och kallar sin metod för Systems Thinking. Han menar att vi måste låta företagets verksamhet utformas efter kundernas verkliga behov och sluta låta oss styras av mätetal.

Det som oftast fallerar, menar John, är att företagsledningen fokuserar på att försöka styra och ändra sina på anställda, ovetande om att deras förmågor och förhållningssätt bara står för 5% av prestationen. Övriga 95% kan direkt kopplas till företagets system.

- Oerhört intressant och relevant!, säger en av åhörarna efter seminariet

Läs mer i hans bok "Bort från styrning och kontroll" som utgör en del av kurslitteraturen i utbildningen IHM Verksamhetsstyrning.

6 september 2013
Allt du behöver veta om ett av IHMs mest populära program!
Ladda ner din personliga kompetensprofil här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Till toppen av sidan Till topp