// //

Sex ger snabb karriär?

Sex och karriär som tema är antagligen ett framgångskoncept som når många läsare (läs Tidningen Passion for Business nr 1 2010). Det handlar då om kvinnors sex och kvinnors ”business”. På ett 30 tal sidor, av totalt ca 90 sidor med redaktionell text, varvas underklädessex med utseendesex och maktsex. Exempel på rubriker är ”Sex och makt”, ”Sexentreprenörerna”, ”Topman – Sveriges lille Hugh Hefner…”, ”Sex & the city”. Som utbildningsväg är kanske sex en snabb väg att gå för att kanske en dag sitta i styrelserummet.

Oavsett manlig eller kvinnlig läsare kan det vara värt att ta en stund att fundera hur just du ska gå vidare i din karriär – och hur du ska göra. Innehållet i tidningen som nämnts kan säkert väcka många känslor, tankar och frågor hos dig som läsare med utgångspunkt från både obehaglig avsmak till kittlande spänning.

 • Om detta är sant, då väljer jag att testa sängvägen. Och då väljer jag at jobba med min sexiga utsida.
 • Om detta är sant tar jag starkt avstånd och kör mitt eget karriär-race eller struntar i affärskarriären helt och hållet.
 • Om detta är sant avvaktar jag, iakttar och lär mer…

Den enda som egentligen är verkligt och sant är att var och en kan ta ett eget ansvar för sina beslut och fundera på konsekvenserna för sig själv och andra. Vad är prislappen? Är du beredd att betala? Det handlar inte om vad som står i en tidning eller vad ”alla andra” verkar göra. Kanske ingår sex som en naturlig del i chefsutbildningen?

Svarar du ja på frågan kan du sluta att läsa här och övergå till att läsa Passion for Business. Svarar du nej eller kanske eller vet inte eller… Läs då vidare. Det är några av de ”andra sätten” som den här artikeln beskriver. Kanske inte lika sexigt men fortfarande spännande, kittlande, hisnande och roligt - på ett annat sätt.

Val och bananskal

Det är inte sant att ”det bara blev så här” eller att ”jag halkade liksom på bananskalet in på det här jobbet och råkade bli kvar”. Det handlar om alternativ och val, fast de kanske har varit omedvetna. Var och en väljer att hoppa på ett jobb eller väljer om det är värt att stanna eller om det är dags att hoppa av. Även för den som fått sparken eller där företaget har lagt ner har ett val - att agera på sitt eget sätt i situationen. Lätt? Nej, ofta är det svårt. De personliga valen upplevs ofta som betydligt svårare än det tuffaste beslut som ska fattas på jobbet.

Frågan är var du själv befinner dig i ditt eget ledarskap just nu och var du vill vara Svaret har bara du själv. Och valet kan återigen bara du själv göra.

 • Vad kan du
 • Vad vill du
 • Vad vågar du
 • Vad orkar du med just nu
 • Vilka val står du inför
 • Vilka är valens positiva och negativa konsekvenser
 • Vilket beslut ska du fatta som är mest rätt (och minst fel)

Leda sig själv via andra

Ofta går många om- och kringvägar i chefskapet innan de hittar rätt och blir trygga och framgångsrika för sig själv och företaget. Det är svårt nog att ändra sig själv. Det är i princip omöjligt att ändra andra – om de inte vill. Det är trots allt lättast att börja med sig själv.

Chefskap är utveckling, för den som vill se det så. Det finns de som stannar i ”första position” och upplever sig göra god karriär där. Och så finns de som går vidare i allt mer avancerade ”positioner”

 1. Jag-fokus. Det handlar om mig och min karriär. Det jag gör, gör jag nästan oavsett vilka konsekvenserna blir för andra. Jag tar äran och bonusen och säkerställer att allt fokus hamnar på mig. Det är jag som lyckas! Jag´et står alltså i vägen för sig själv, kan man säga. En lysande elev har blivit en lysande medarbetare och det kan vara lockande och förödande att omedvetet agera som ”guds gåva till människorna”.
 2. Du-fokus. Att sedan växla fokus så att du´et hamnar i fokus är ett försök att tolka andra och få dem att ändra beteende så de gör vad jag eller ledningen vill. Frågan blir om det går att flirta eller lura in medarbetarna så de tror att de själva har bestämt väg och riktning och därför kommer att känna sig entusiastiska Vad du och andra tycker och tänker är naturligtvis viktigt. Men det är svårt att gå runt och tolka och gissa andras inställning och sedan agera efter det. En gissning kan vara rätt. Men den kan lika gärna vara fel.
 3. Du och Jag fokus är att leda sig själv via andra. Genom att utveckla sin förmåga att både lyssna på andra och lyssna inåt på sig själv och kommunicera därifrån, går det att tryggt och tydligt formulera ramar, beslut och riktlinjer oavsett situation. Det handlar inte om att ”gå in i varandra” och hamna i någon symbios. Tvärtom. Det handlar om att se båda som individer men att hitta en gemensam plattform att kunna agera ifrån. Ibland som ett ”vi” och ibland som ett ”jag” och ett ”du” med egna mätbara mål och ansvar.

Välj ledarroll och karriär

Fortfarande får många sitt första chefsjobb tillsammans med en löneökning och en dunk i ryggen tillsammans med ett hurtigt ”lycka till”. Grattis, nu kan du börja jobba! Som medarbetare har du en grundkunskap i jobbet, ofta faktabaserad och har visat prov på ett aktivt medarbetarskap. En duktig laboratorieassistent blir till exempel gruppchef eller en ambitiös tekniker blir servicechef. Ibland går det bra. Ibland går det mindre bra. Ofta förstår både du och andra chefer att det behövs något extra för att se till att den nya chefen klarar sig.

Det går att stanna i det första chefssteget och göra god karriär där med ett aktivt ledarskap. Ledningen känner sig nöjd med en chef som uppfattar order rätt och som sedan förvaltar sitt pund och vidmakthåller ett gott resultat med tillräckligt nöjd personal. Här finns bra utbildningar för den som vill utveckla sitt chefskap. Det kan heta LEAN Production, Moderna Inköpsrutiner, PROPS för den aktiva projektledaren, Logisk uppbyggnad av Marknadsplanen med mera.

För den som upplever att personal är riktigt kul finns möjligheten att lära mer och gå från chef till Ledare – att leda andra i ett kraftfullt ledarskap. Kanske får du höra att ”aha, du gillar de mjuka frågorna också”. Javisst, du har börjat inse att det inte räcker med att kunna affärsprocesser utan det gäller att förstå hur grupper och individer fungerar ihop för att få alla att jobba tillsammans. Du söker aktivt efter bra ledarskapsutbildningar och fastnar kanske för IHM Personligt Ledarskap där du får teorier kring Situationsanpassad Ledarskap, du får göra persontest och du får agera i många rollspel.

Kanon – du är redo att ta allt tillbaka till jobbet och låta dina medarbetare möta de nya kunskaperna.

Ledaren kan uppleva att han eller hon verkligen har nått sitt karriärmål. Jobbet känns varierat och utmanande. Det är kanske först vid den första stora förändringen på jobbet som det börjar gnissla. Eller när du upplever att personal har gaddat ihop sig mot dig och du inte ser någon lösning? Eller när du inte uppnår uppsatta mål och kraven från ledningen börjar kännas obehagliga?. Det är kanske först då… som du inser att de första teorierna inte räcker. Hur mycket piskan än viner över dig och de anställdas ryggar så förändras ingenting. Du inser att det är dags att gå vidare, med dig själv.

Ledaren som går vidare kommer till steget där du successivt växer till en Förebild för andra i ett kreativt ledarskap. Andras segrar blir viktigare än de egna. Du leder dig själv genom att våga fatta beslut, sätta mål och kommunicera de ramar medarbetarna har att rätta in sig i. Du är lugn och kan pendla mellan allvar och lekfullhet. Du orkar stå ensam som chef och du kan hantera dina rädslor. Du inser att ledarskap handlar om allt annat än ”det mjuka” – här är det skarpa lägen som gäller – för att nå affärsmässiga resultat.

Bodil Dahlgren
Light Perspective
bodil [dot] dahlgren [at] lightperspective [dot] se

6 maj 2010
Till toppen av sidan Till topp