Så många spännande möten...

... jag har haft under mina 10 år på IHM! Det är fantastiskt roligt och utvecklande att få träffa så många människor som själva valt att vilja utvecklas och växa som ledare och medarbetare. 

Ledarskap handlar mycket om självinsikt kombinerat med kännedom om mellanmänskliga relationer. Om jag vet hur jag själv fungerar och hur mitt beteende påverkar mina medarbetare, så ökar sannolikheten att jag skall kunna hantera mitt ledarskap på ett bra sätt. Har jag sedan förståelse för varför andra agerar eller reagerar som de gör, ökar förutsättningarna ytterligare. 

FÄRRE SKA GÖRA MER TILL MINDRE KOSTNAD
I en värld där färre människor ska göra mer till mindre kostnad på mindre tid och jobba smartare, gäller det att alla utnyttjar sin fulla potential. Att frigöra den dolda resursen.

Synen på Ledarskap håller på att förändras. Nu handlar det mycket mer om att våga ge medarbetarna förtroende att ta ansvar för sitt jobb, utan att för den delen abdikera som ledare. En utvecklande ledare leder genom att vara ett bra föredöme, inspirera, motivera, och våga konfrontera med personlig omtanke. 

På IHM arbetar vi med utveckling på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Mycket är processinriktat och kopplat till en teori, ”lära genom att göra”. Metodiken bygger på deltagarnas egna erfarenheter ur vardagen. Gå från ord till handling. De flesta människor vet oftast vad de borde göra men gör det inte. Skapa effekt i vardagen. Mycket handlar om sunt förnuft och mod. 

LEDARENS BETEENDE PÅVERKAR KUNDENS BILD
Jag arbetar mycket med att även få in den emotionella intelligensen i ledarskapet; att skapa förståelse för att affärsmannaskap och verksamhetsutveckling inte bara handlar om mål och strategier utan även om att utnyttja sin emotionella intelligens till fullo. Vad motiverar mina medarbetare? Varför agerar olika människor som de gör? Hur skall vi göra för att få verkningsgrad i beslut som fattas? Att fullt ut förstå hur mitt beteende påverkar mina medarbetare och deras agerande, vilket sin tur avspeglas i effektivitet och resultat men framförallt hos kund.

Under mina år som ledarutvecklare har jag aldrig tidigare sett så stor effekt direkt hos deltagarna. Redan mellan steg 1 och 2 händer det så mycket, främst därför att vi arbetar med förändringsprocessen från början och kopplar det till ledarbeteendet och vilken effekt det har på medarbetarna.

Samarbetet med IHM, som alltid ligger i framkant när det gäller Ledarutveckling, ser jag som en stark konkurrensfördel i min egen utveckling som utbildare och föreläsare.

Jag arbetar även med andra företag såsom Ica, DENTSPLY, Stena Line, Schenker mm för att kunna ta med mig erfarenheterna från affärslivet in i utbildningarna och vice versa.
Tidigare arbetade jag på Volvo Person Bilar Sverige i 16 år med utbildning och utveckling för Volvos återförsäljare inom organisationsutveckling, ledarskap, försäljning och produktkunskap.

Mitt motto är att ”Alla vill och kan, ibland tar det bara lite längre tid”. 

Anette Jönsson är utbildare, föreläsare och handledare på IHMs öppna och företagsanpassade ledarprogram.
Trivs med att bo nära havet och att vara ute i naturen. Född och uppvuxen på Öckerö; en ö i Göteborgs norra skärgård, där jag tar mig ett morgondopp varje dag, året om. Gift med Lennart sen 30 år, 2 härliga söner Andreas 27 år och Fabian 23 år.

5 februari 2016
Träning, verktyg och metoder för att bygga och utveckla en flexibel organisation.
Missar du vill undvika i förändringsarbetet
Till toppen av sidan Till topp