// //

Resultatinriktat Ledarskap

Svenska företag behöver tänka mer långsiktigt när det gäller kompetensutveckling. Det tycker Håkan Sträng, VD på IHM Business School. Nu satsar skolan på ett helt nytt utbildningskoncept för att stärka ledarskapet i Sverige.

Håkan Sträng tror att kompetensutveckling spelar en avgörande roll om Sverige ska fortsätta att vara ett konkurrenskraftigt land på den internationella marknaden. Trots det väljer många ledare att dra in på kompetensutveckling för sig själva och sina medarbetare när företaget behöver spara. 
– Personlig utveckling kan vara svårare att mäta och effekten ser man ibland först längre fram. Just därför gäller det att tänka långsiktigt och satsa på bestående resultat istället för tillfälliga lösningar. Utveckling av ledarskapet är ju en lika viktigt del i affärsutvecklingen som marknadsföring, produktutveckling eller försäljning.

Till IHM kommer visionära entreprenörer, chefer som vill vässa sitt ledarskap och motiverade medarbetare från olika företag i hela landet. Till våren 2011 lanserar IHM ett nytt ledarkoncept, anpassat för chefer och ledare som vill öka sin förmåga att agera och att skapa konkreta resultat. Utbildningarna tar sin utgångspunkt i de kunskaper och färdigheter som just nu efterfrågas ute i näringslivet och förenar den personliga ledarutmaningen med den affärsmässiga.¨

Alla lärare och handledare på skolan är hämtade direkt från näringslivet och har därför fingret på pulsen med gedigen kunskap inom sina ämnen. Kursdeltagarna tränas med hjälp av konkreta, aktuella exempel från arbetslivet. Det är deltagarnas individuella erfarenheter och utmaningar som utgör kärnan i utbildningarna. 
– De som väljer IHM vill inte bli forskare eller vetenskapsmän. De vill bli skickliga i sin yrkesroll och det de lär sig måste de kunna använda direkt i arbetet. Därför omfattar vår undervisningspedagogik alltifrån vanliga föreläsningar till workshops, praktik, simuleringar och rollspel, berättar Håkan.

Under och efter utbildningens slut erbjuds eleverna en mentor och tillgång till diskussionsforum där de kan fortsätta utbyta tips och erfarenheter med sitt nyförvärvade kontaktnät.

– Som ledare måste du alltid hålla dig uppdaterad och i framkant. Ingen föds som färdig storstjärna, varken inom idrott eller i näringsliv. Att vara en bra chef är ett yrke som kräver träning och utveckling, precis som en idrottare måste träna för att nå elitnivå, avslutar Håkan. 

 
Håkan Sträng
VD, IHM Business School

30 september 2010
Till toppen av sidan Till topp