// //

Ny verklighet kräver nytt ledarskap

Hur ska de nordiska företagen klara sig i den tuffa, globala konkurrensen i framtiden? Danske Lars Kolind ger svaret i sin bok Kolind Kuren. Och han kan bevisa att teorierna även fungerar i praktiken.
- Hörapparatföretaget Oticon var nästan bankrutt men på tio år lyckades vi vända resultatet så att alla arbetarna som köpt aktier faktiskt blev miljonärer, säger han.

Boken handlar handfast om hur företag ska organisera sina verksamheter för att klara den knivskarpa konkurrensen under det nya århundradet - där kampen om kunderna mellan företagen är hårdare än någonsin, där förändringarna sker snabbare än tidigare och där de anställda ställer nya krav.
- Den nya verkligheten kräver ett nytt ledarskap. Som exempel kan vi ta Volvo och Saab, som haft sina framgångar men nu har stora problem. En stor orsak till detta är att företagen inte klarat av att förnya sig, att de inte lyckats ta fram innovationer som klarar sig i konkurrensen, säger Lars Kolind.

Hans recept för att skapa ett riktigt lyckat framtidsföretag innehåller fyra viktiga huvudingredienser:
• Verksamheten ska ha mening och stå över vinstmålet.
• Det ska existera ett partnerskap mellan verksamheten och de anställda.
• Skapa en samarbetande organisation (Collaborate Organization).
• Ledarskapet ska transformeras från maktbaserat till värdebaserat (Management Through Some Fundamental Values).

Den första punkten är väldigt kontroversiell, speciellt i USA.
- Det är viktigt att verksamheten ska lösa ett samhällsproblem. Affärsidén blir då snarare “att hjälpa folk få ett bättre liv” än “att producera bilar”. Eller så kan företaget arbeta med att lösa något miljöproblem. Saab och Volvo har mist det här samhällsperspektivet, säger Lars Kolind.
Partnerskapet ska ses som att det inte får finnas motpoler som så att säga motverkar varandra inom företaget. Två exempel är motpolerna fackförbund-arbetsgivare och chefer-anställda.
- Sådant ska bort eftersom det är helt irrelevant för verksamheten.

Lars Kolind är en stor förespråkare för att även ta bort den hierarkiska organisationen, och han vill hellre skapa en samarbetande organisation. I den existerar inga traditionella chefer, titlar eller ens egna kontorsrum.
- Det är ett totalt nytt sätt att strukturera företaget för att alla medarbetare ska kunna arbeta flexibelt i olika projekt och projektgrupper över tiden.
För att lyckas med den fjärde punkten måste ledarna vara lyhörda och våga delegera ansvaret.
- Det handlar om att lita på varandra. Organisationen ska vara transparent och all information ska vara öppen och tillgänglig för alla, säger Lars Kolind.

Hans revolutionerande företagsstruktur har fått benämningen “spagettiorganisation”, eftersom det inte finns någon tydlig struktur. Konceptet liknas alltså med kokt spagetti i en kastrull där alla delar slingrar sig runt varandra…
- Men det är en kraftfull organisation. Mina idéer har inspirerat hundratusentals företag runt om i världen!

Lars Kolind vet också att teorin fungerar i praktiken. 1988 började han som ansvarig för den danska hörapparattillverkaren Oticon, som nästan var bankrutt då. På tre år räddade han bolaget så att det hamnade på rätt ekonomisk kurs. När den omedelbara krisen var avvärjd var det dags att börja tillämpa de nydanande idéerna fullt ut. Först flyttade han huvudkontoret till en industrilokal. I det enda stora rummet fanns inga fasta arbetsplatser. Medarbetarna kunde flytta sig fritt till olika delar av kontoret beroende på vilka projekt de arbetade med under dagen, under veckan eller under året.
- En fullständigt organisk kontorsmiljö utan avdelningar och chefer. Folk hade skiftande roller vid specifika tidpunkter. Kontoret blev också världens första papperslösa, redan 1991 före dagens IT-lösningar med bärbara datorer och mobiltelefoner!, säger Lars Kolind engagerat.

De mobila kontorsplatserna och principen med det papperslösa arbetet genomfördes för att möjliggöra tre mekanismer:
* Få en bra projektstruktur (Project Structure).
* Få bra kvalitet (Professional Structure).
* Skapa en ledarstruktur utifrån medarbetarna (People Management Structure).
Oticon omformulerade sin affärsidé från att “tillverka hörapparater” till att “hjälpa folk med nedsatt hörsel till att få ett bättre liv” och blev världens första kunskapsbaserade företag.
- Tidigare trodde Oticons anställda att de visste bäst, framför allt att de kunde hörapparater bättre än kunderna. Ett stort misstag som höll på att orsaka en konkurs.

Oticon hade stora konkurrenter som Siemens, Philips, Sony, Panasonic med flera.
- Trots de här gigantiska motspelarna lyckades vi vända Oticons resultat och vi slog faktiskt ut japanska Sony från marknaden. På sex-sju år ökade företagets värde 50 gånger. Arbetarna som köpte aktier 1991 var miljonärer 1998. Efter skatt!, säger Lars Kolind stolt.
I dag är Oticon världsledande på hörapparater.
- Volvo och Saab behöver också göra en sådan här vändning. I Norden måste vi arbeta på ett nytt sätt enligt mina fyra huvudprinciper för att klara konkurrensen mot exempelvis asiaterna. Vi MÅSTE det! That´s the point med min bok Kolind Kuren, säger Lars Kolind.
Han poängterar också att boken är lätt att förstå och ta till sig.
- Dessutom innehåller den sju verktyg som kan användas enligt Gör-Det-Själv-metoden för att lyckas.

MATS EKENDAHL

Boken är översatt till svenska och utgiven i IHM-serien på Studentlitteratur.

Fakta om Lars Kolind:

61-årig dansk med fru och fyra barn. Utbildad matematiker och statistiker på Århus Universitet. Sedan år 2000 är han adjungerad professor vid Århus Universitet/Handelshøjskolen i Århus.
Han samarbetar med The Wharton School vid University of Pennsylvania.
Lars Kolind har bland annat varit managementkonsult i nio år, underdirektör vid Forskningscenter Risö, finansdirektör och viceadministrerende direktör i Radiometer.
Koncernchef på Oticon (William Demant Holding) 1988-1998. Efter det sitter han med i många bolagsstyrelser i Danmark och utlandet.
Har skrivit flera uppmärksammade böcker, startat ett tiotal olika företag och är nu styrelseordförande för fonden bakom Grundfos, världens största tillverkare av pumpar som omsätter 20 miljarder danska kronor.
Medlem i den första Velferdskommission. Var med och startade Nationale netverk for virksomhedernes sociale ansvar.
Lars Kolind ger kurser och håller föredrag (se www.highperformance.dk).
På www.youtube.com finns hans videokanal under namnet LKolind.
Han är ordförande för World Scout Foundation där HM Kung Carl XVI Gustav är hedersordförande.

15 april 2010
Till toppen av sidan Till topp