// //

NCAB Group kartlägger utvecklingsbehov med IHM

NCAB Group är en av de snabbast växande mönsterkortsproducenterna i Europa och finns idag i 14 länder.

Utifrån NCABs befintliga säljprocess och dess rollspecifika utvecklingstrappor, är IHMs uppdrag att genomföra en kompetensinventering i tre steg: 1) profilkartläggning, 2) kunskapstest, 3) rollspel med 42 medarbetare på Customer Support runtom i världen.

Syftet är att utveckla en mer säljinriktad kundsupport och satsningen resulterar i en individuell utvecklingsplan för varje enskild medarbetare samt en kartläggning av det gemensamma utbildningsbehovet.  

13 juni 2013
Till toppen av sidan Till topp