// //

Möt en mästare på mobil marknadsföring

Den mobila annonsmarknaden fortsätter att växa starkt med alltfler aktiva användare. Mobilen öppnar upp ett helt nytt kommunikationslandskap fyllt av konsumenter. Men hur gör man för att lyckas? Vilka trender är det som råder? Och vad behöver man bemästra? För att sondera det mobila medielandskapet och ta reda på vad som krävs har vi träffat en mästare på mobil marknadsföring: Mårten Skoglund, Country Manager på Opera Mediaworks. 

Varför är mobil marknadsföring på agendan hos många företag idag?
Mobilen har revolutionerat vårt sätt att bruka media. Den är alltid på och med oss, vilket har gjort den till det mest centrala verktyget i vår vardag, vi söker information, fördriver tid, gör bankärenden, underhåller, läser nyheter, kommunicerar m.m. Utvecklingen de senaste åren är att de mer klassiska medierna tappar läsare till fördel för mobilen. Det är enkelt, mobil marknadsföring är högst upp på agendan i dag är för att fler företag har förstått fördelarna och vikten med mobilen som kommunikationskanal mellan företag och konsumenten.

Finns det ett framgångsrecept för mobil marknadsföring?
Riktigt så enkelt som ett universalrecept är det inte. Men om jag ska nämna en huvudingrediens så är det relevans. För att lyckas måste du först få förståelse för mobilen som kommunikationskanal och de olika målgruppernas beteenden i mobilen. Möjligheterna är många men det är fortfarande en otroligt privat kanal, vilket också kräver anpassning. Mottagligheten för annonser och mobil marknadsföring påverkas i hög grad av att budskapet är just relevant. Företagen måste anpassa sig efter användarna, det är först då de kan påverka och få ut sitt budskap.

Vad är viktigt för att lyckas?
Framgångsrik mobil marknadsföring bygger på flera delar som samspelar – konsumenterna, företagen och sammanhanget. Nummer ett är att ha en tydlig och genomtänkt marknadsstrategi som bygger på förståelse för hur din målgrupp använder mobilen och vilka KPI:er du vill mäta.  Allt går i stort sätt att mäta i mobilen men det gäller att ha tydliga mål att styra efter.

När du har koll på strategi och målgrupp gäller det att hitta rätt plattform, kanaler och eventuella samarbetspartners. När du har koll på strategi och målgrupp gäller det att hitta rätt plattform, kanaler och eventuella samarbetspartners. Här är vi på Opera Mediaworks i framkant. Våra vida nätverk av, appar och mobila sidor i kombination med vår kompetens och våra samarbeten med olika publicister säkerställer att du framgångsrikt når ut till din målgrupp i mobilen.

Du kan till exempel styra ditt budskap till en smalare målgrupp genom att annonsera i appar som samlar specifik information om användarna jämfört med mobila hemsidor som använder sig av cookiebaserad användarinformation. 

Finns det trender inom mobil marknadsföring och hur se de i så fall ut just nu?
Visst finns det trender, de mobila skiljer sig inte så mycket från de digitala trenderna i stort. Men följande trender är värda att fundera kring

Video är en trend som varit i ropet länge och kommer att ligga kvar även i framtiden. Rörlig bild är ett snabbt och effektivt sätt att engagera och beröra. Däremot finns det en del att arbeta på när det kommer till videokvalité, speltid och det kreativa i många fall. Det är ett accepterat format men det krävs oftast mer än en visning för ett lyckat resultat.

Appar har länge varit dominerande globalt medan vi i norden varit fokuserade på mobila hemsidor och inte så app-orienterade. En undersökning Opera Mediaworks gjort i EMEA regionen visar på att 86% av tiden spenderas i appar av olika slag, medan mobil web står för resterande 14%. I takt med att nordiska mediebyråer och kunder får upp ögonen för att de kan få fram mer specifik data och göra mer exakta styrningar med app-genererad data i kombination med dess användande. Kommer också intresset för att synas i appar att öka.

Rätt miljö vs rätt användare. Mobila annonsörer pratar mycket om att synas i rätt miljö och sammanhang. Men är det inte viktigare att träffa rätt användare? Spel är exempelvis en miljö som många annonsörer hittills varit tveksamma till på grund av dess miljö och en upplevd känsla att endast barn spelar spel.  Att det är många unga som spelar spel stämmer, men det är långt ifrån endast de som laddar ner spel till sin smartphone. Globala siffror visar att 32% av tiden spenderas i spel appar,  de övriga 68%  fördelar sig mellan underhållning, nyheter,  diverse nyttotjänster och social medier, varav Facebook står för 17% utav tidsförbrukningen. I Sverige är spel-siffran lägre men trenden att se till mer okonventionella kanaler för att nå ”rätt” användare före mediet är den samma.

Anpassning, exponering och format. Annonseringen anpassas allt mer efter konsumentens beteende. Idag kan vi styra hur, var och i vilka format som annonser exponeras. Vi kan även köpa media på olika sätt exempelvis per komplett videovisning eller per exponering mm. Här kommer möjligheterna att mångfaldigas och problem med till exempel låg viewability kan lätt undvikas.

VR är en trend som är kopplad till mobilen och väl värd att fundera på i sammanhanget. Det är fortfarande i sin linda, men en stor fråga är hur man ska kunna skapa en annonsupplevelse i 360 grader som samtidigt tillför ett värde utan att störa. Hur skulle du kunna arbeta med marknadsföring och annonsering när den blir ännu mer påtaglig och personlig?

Wearables är en trend som håller i sig efter genomslaget med Apple Watch. Hur ser framgångsrik marknadsföring ut här? Och hur hittar man de bästa synergierna med mobilen och andra kanaler?

 

Hur börjar man med mobil marknadsföring?  
Ladda ner 10 tips för att snabbt bli en mästare i mobilen!

 

Nu när jag vet mer om mobil marknadsföring, berätta lite mer om Opera Mediaworks och vad ni gör?
Opera Mediaworks är världens största oberoende annonsplattform byggd för mobil annonsering. Vi arbetar med att tillhandahålla högkvalitativa annonsupplevelser och intäktsskapande lösningar till fler människor, på flera platser i precis rätt tid. Vår exklusiva Instant-play HD video teknologi och prisbelönta Rich media format, berör, engagerar och skapar en djup interaktion med konsumenter i de populäraste apparna och mobilsiterna världen över.  Vi är länken som kopplar samman företagen med konsumenterna bakom den mobila skärmen.

12 april 2016
Starter i Göteborg, Stockholm och Malmö
Träning, verktyg och metoder för att bygga och utveckla en flexibel organisation.
Läs första delen i Mats Wahlströms bloggserie.
Läs intervjun med Aje Stenbeck, Inhouse
Läs intervjun med Johan Belin
Till toppen av sidan Till topp