Karriärtips och trender på arbetsmarknaden

En karriär är sällan spikrak. Framgångens Garam Masala består av olika delar kompetens, erfarenhet och en förmåga att göra ett riktigt bra jobb! De finns få genvägar, men genom att hålla dig à jour med arbetsmarknadens trender och vilka talanger och kompetenser som eftersöks, har du ett bra startläge. För att få en aktuell rapport om karriärvägar och vad som väger tungt på cv:t har vi träffat rekryteringsproffset Bengt Olander på K2 Search.

Berätta kort om vilka ni är? 
K2 Search är ett ledande headhunting- och searchföretag med flerårig erfarenhet av kvalificerad rekrytering och personbedömning. Våra konsulter har gedigen erfarenhet från ledande befattningar och/eller affärsutveckling inom olika branscher. Vi har kombinationen av spetskompetens och ett vidsträckt närverk som krävs för rekrytering på högsta nivå. 

Ladda ner K2 Search 5 tips till dig som känner att det är dags att ta nästa steg i karriären!

Hur ser utvecklingen ut på arbetsmarknaden inom de branscher ni jobbar med? 
Generellt är det relativt positivt just nu på arbetsmarknaden, men det varierar mycket mellan olika branscher. Vissa sektorer är tydligt överhettade, och det är mycket svårt att hitta medarbetare med hög kompetens. Detta gäller t ex inom infrastruktursektorn, bygg och anläggning, tekniska konsultföretag och IT-sektorn. Andra områden där det är stor efterfrågan nu är t ex e-handel, BI, ”big data” och högt kvalificerade säljare/Key Account managers. Efterfrågan på kompetens inom produktion/supply chain har ökat. Detta gäller även kompetens inom retail, som nu genomgår en kraftig förändringsfas.

Vilka trender ser ni framåt?
Vi ser en tydlig förskjutning i riktning ”digitalt”. Detta märks inom många områden; säljare byts mot personer som arbetar med SEO, content marketing och digitalt baserad säljinriktad marknadsföring. Nya roller/funktioner tillkommer snabbt – roller och ”titlar” som inte fanns för 5-10 år sedan. En annan trend vi ser är att ”kunskap snabbt blir gammal” – erfarenheter eller kompetens får inte ligga för långt bak i historiken – den måste vara aktuell. Utvecklingen går mycket snabbt.

Om jag siktar på en ledande position med målet att ingå i en ledningsgrupp, vad bör jag tänka på?
Att göra ett bra jobb! Det finns få genvägar till ledarroller. Att vara nyfiken, aktiv, visa att man är intresserad av sin organisations utveckling och inte bara tänka på den egna utvecklingen. En bred förståelse för näringslivet är viktigt.

Hur viktigt är det med en relevant utbildning i sitt CV? 
Det varierar. Utbildning är alltid en viktig del, däremot är det ofta mindre viktigt exakt vilken utbildning man har (detta gäller naturligtvis inte en rad specialistroller). Men det är ytterst sällsynt att de som får ledarroller inte har mer än gymnasium – i princip alla har någon form av eftergymnasial utbildning.

Vilka nya kompetenser/erfarenheter ser ni kommer att få ökad betydelse?
Tveklöst är digital kompetens det som är tydligast just nu. Men det läggs också allt större vikt vid de personliga egenskaperna. Det är också viktigt att ha många olika erfarenheter – det är sällan en merit att ”ha varit 25 år i ett företag” och sedan vilja byta. Att ha provat på olika företag är bra, bara det finns en linje i det. Det är dock inte bra att byta för ofta; det tar i regel minst 3-4 år innan man kan visa att man kan skapa resultat och även ha uthållighet i att skapa resultat. 

Hur värderar företagen en utbildning från IHM jämfört med universitet/högskola eller andra Business Schools?
En IHM-examen har bra status – bättre än andra Business Schools som inte har universitetsstatus men likställs inte med en universitetsutbildning. Men ofta är det inte avgörande – detta gäller främst inom kommersiellt inriktade roller. En IHM-examen i kombination med fina prestationer i yrkesrollerna är lika starkt som om det hade varit en universitetsutbildning. Det avgörande är erfarenhet/skapade resultat, en eftergymnasial utbildning (vilket visar på ambition) och naturligtvis de personliga egenskaperna.

Ladda ner K2 Search 5 tips till dig som känner att det är dags att ta nästa steg i karriären!

K2 Search är ett ledande headhunting- och executive searchföretag verksamt i Norden och med globala samarbetspartners via rekryteringsnätverket CFR Global Executive Search.  Företaget grundades 1996 och har idag ca 50 medarbetare vid kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Köpenhamn och Helsingfors.K2 Search AB ägs av Wise Group AB som är noterat på Nasdaq OMX Small Cap.

Samtliga konsulter på K2 Search har flerårig erfarenhet av kvalificerad rekrytering och personbedömning samt gedigen erfarenhet från ledande befattningar och/eller affärsutveckling inom olika branscher. K2 Search har den spetskompetens samt vidsträckta nätverk inom nordiskt näringsliv som krävs för rekrytering på högsta nivå. 

 

2 januari 2018
Ladda ner din personliga kompetensprofil här.
Välj en tid som passar direkt i kalendern!
Tomas Mauritzson fascineras över människors beteenden
Löpande utbildning – en investering för framtiden
Många tror och tycker, men vad säger forskningen?
Till toppen av sidan Till topp