IHMare fick uppmärksamhet för rapporten "Vattenfall på Facebook?"

Jag hade utbildat mig till Statsvetare och hunnit jobba några år inom offentlig sektor. Men jag kände att jag ville mer och ville få möjlighet att kombinera mitt intresse för kommunikation med public affairs och CSR.  Jag sökte mig därför till IHM och valde utbildningen KY-utbildningen Marknads- och kommunikationskoordinator.

Under min ena period av Lärande i arbete, LiA, gjorde jag min praktik på Vattenfalls avdelning för Public Affairs. Dit hade jag sökt mig för att jag också är intresserad av energifrågor. Där fick jag i uppdrag att hjälpa dem att ta fram en strategi för att nå unga opinionsbildare. Att det blev fokus på webben och på sociala medier var naturligt och jag skrev rapporten ”Vattenfall på Facebook” hösten 2008.

 Klicka här för att ladda ned rapporten.

Jag jobbade med rapporten under stora delar av min praktik. När den var klar höll jag en dragning för den avdelning på Vattenfall där jag varit. Och de var så nöjda att jag fick komma tillbaka flera gånger efter att min LiA var färdig för att bland annat tala med koncernens presschef och PA-chef om min rapport. Kort efter att min LiA var avslutad instiftades en tjänst för att att jobba med digitala kanaler. En process som säkert pågått en längre tid men som jag tror påskyndades av det jag hade att säga, då definitivt blev medvetna om behovet.

Efteråt började människor i min bekantskapskrets fråga efter min rapport. Jag upplevde att många i min omgivning hade behov att förstå webben och vilka möjligheter som fanns. Jag blev bland annat kontaktad av Price Waterhouse Coopers som erbjöd mig en projektanställning för att ta fram något liknande för dem som jag gjort för Vattenfall. Därefter jobbade jag ett tag på den webbyrå där jag hade gjort min andra LiA-period. I början av 2010 fick jag en anställning på Centerkvinnornas centralorganisation där jag ska driva kampanjen inför valet i september 2010. I mitt uppdrag ligger att se över all extern kommunikation, inte minst när det gäller webben.

Genom att gå utbildningen på IHM har jag fått mycket större självförtroende. Det i kombination med de konkreta verktyg jag fått med mig gör att har jag tillförsikt att jag kan ta mig an komplexa uppgifter och klara dem. Jag har fått de kunskaper jag behövde inom kommunikation och vet också vilka tjänster jag kan köpa och hur.

Sen jag skrev min rapport hösten 2008 har allmänbildningen kring vad webben kan erbjuda höjts i kvadrat. För många fler är det nu en självklarhet i vardagen. Jag tycker själv att en fördel med den är att den är så övergripande och beaktar många aspekter. Nu när det gått en tid sen jag skrev den tycker jag mer att den kan användas för att checka av att man har tänkt på alla aspekter, än att fungera som en ”lärorapport”.

Ett bevis över hur fort det gått är det faktum att jag inte visste vad Twitter var när jag skrev rapporten (vilket man anar bakom en beskrivning av Twitter som en videodelningssajt...). Nu vet min mamma om vad Twitter är och ändå har det bara gått 1,5 år.  Genom att jobba med rapporten fick jag en gedigen grundutbildning inom web och sociala medier. Jag har sen med skarpare glasögon kunnat betrakta vidare. Nu vet jag vilka företag och siter som är aktuella, jag behöver inte chansa. Jag känner också till vilka mätverktyg som finns och hur man kan mäta effekter av sina insatser. Det gör det betydligt lättare att styra om, i fall man märker att man inte når den effekt man önskar.

Den stora utmaningen i mitt nya jobb är att ta mig tid och få utrymme att tänka strategiskt kring kommunikation och inte göra det vi gör per automatik, att stanna upp och undersöka nyttan.  Vi måste ha sådan bredd i vår kommunikation att vi t.ex. kan vara kreativa och reaktionära på webben samtidigt som vi möter äldre medlemmar och potentiella väljare t.ex. genom att stå på torg och dela ut flyers.

Cecilia Wemming
Valsamordnare Centerkvinnornas Riksorganisation

1 maj 2010
Till toppen av sidan Till topp