IHM Ledarutveckling


Gör VD-titeln automatiskt en bra ledare? Är den bästa säljaren den bästa chefen? Det krävs mer än titlar för att bli en bra ledare som skapar resultat. På IHMs nya program för ledarutveckling stärks du i ledarrollen och ökar effekten av ditt ledarskap för att skapa långsiktig lönsamhet i  verksamheten. 

En bra ledare är skillnaden mellan plus och minus på resultatraden, men för att komma dit krävs en utveckling och träning precis som för andra viktiga positioner inom företaget.

När uppåt 80 procent av ett företags problem kan härledas till ledarskapet, krävs det att näringslivet på allvar ser ledarrollen som ett yrke. Därför lanserar IHM nya program inom ledarutveckling med start  2011. Program som vässar och utvecklar personer i ledande positioner med utgångspunkt i deras affärsmässiga utmaningar och förutsättningar. Som synliggör effekterna av ledarskapet  i specifika affärssituationer. 

Nu börjar vi arbetet med att utveckla en av näringslivets viktigaste funktioner: ledaren. Som deltagare får du konkreta verktyg och insikter genom praktiskt agerande, ständig reflektion och diskussioner med andra deltagare och IHMs erfarna handledare. På IHM Ledarutveckling får du en bättre insikt om din egen förmåga som ledare och den potential till förbättrat resultat som ditt ledarskap kan medföra. Resultat som sträcker sig betydligt längre än plus och minus på raden längst ner.

 Läs mer om IHM Ledarutveckling här

 

5 juli 2010
Till toppen av sidan Till topp