Hur attraherar man som arbetsgivare kvinnliga ledare?

Frågan om en jämställd arbetsplats och fler kvinnor i ledande personer är mångfacetterad och omdiskuterad sedan många år. Det diskuteras kvotering, mamma vs. pappaledighet, underutvecklad lönsamhet i företagen pga snedfördelningen och mycket, mycket mer. Men sällan eller aldrig så diskuteras hur man skapar ett arbetsgivarvarumärke som är attraktivt för kvinnliga topptalanger och hur man får kvinnor att vilja utvecklas inom företaget/organisationen.

Det här tog det internationella konsult- och analysföretag Kairos Future fasta på och frågade om vi på IHM ville vara med och genomföra en studie bland ca 2.000 av Sveriges kvinnliga ledare för att ta reda på fakta.

 

Studien ”Stjärnkraft” började redan i slutet av förra året med ett antal djupintervjuer i fokusgrupperna för att skapa underlag för en större enkätundersökning. Enkäten skickades ut till WES (Women Executive Search) kandidatbas och och ett urval av kvinnliga chefer från Visions medlemmar. Samtidigt genomfördes en parallell undersökning bland manliga chefer hämtade från Manpowers Work-Life panel för att se om det fanns skillnader i uppfattning mellan könen.

Undersökningen har nu genomförts och håller på att analyseras. I torsdags så samlades vi alla som är med i projektet för en första genomlysning och ett antal workshops kopplade till ämnet. Diskussionerna blev många och långa med en härlig entusiasm och ett lösningsorienteraat fokus. I workshop-grupperna var det representanter från EON, Tele 2, WES, Coca-Cola, Riksbyggen, Ersta Diakoni, Vision och IHM, och den avslutande diskussionen som leddes av Anna Stenberg från WES ville aldrig ta slut.

Utan att föregripa analysen och rapporten som kommer att presenteras den 6 Maj i Stockholm så måste vi ändå säga att det kom fram mycket spännande och vi ser verkligen fram emot det fortsatta arbetet.

14 april 2014
Till toppen av sidan Till topp