Här är utbildningen som kan lyfta branschen till nya nivåer!

Alla pratar om den digitala transformationen och vi kan löpande läsa artiklar om att svenska företag är digitalt svaga. Här finns många av framtidens jobb, och i september startar vi YH-utbildningen Digital Marketing & Sales Analytics. Som vanligt har innehållet formats efter branschens behov av kompetens, och här kan du läsa varför några av företagen i vårt Advisory Board anser att just denna utbildningen behövs.

yrkeshögskola yh-utbildning digital marknadsförare seo utbildning webbanalytiker utbildning

"Digitaliseringen av samhället har inte ännu nått sin kulmen och det finns därför idag ett underskott av kompetens på arbetsmarknaden. Sett till vår nuvarande tillväxt har vi ett anställningsbehov om 10 personer inom en tvåårsperiod med kompetensen att utvärdera effekten av satsningar och vara en drivande part inom en iterativ optimering av företagens affärer. Enda anledningen till att vi inte expanderat fortare är pga svårigheterna att hitta personal med tillräcklig kompetens inom just webbanalys som också förstår försäljning och marknadsföring. På kort såväl som lång sikt kommer det vara ett givet kompetenskrav vid att alla framtida anställningar."

Fredric Lundgren, Digital Marketing Consultant, Resultify
 

"Jag har arbetat med digital marknadsföring sedan 2004 och har under alla år efterlyst utbildning inom området. IHMs inriktning på spårning, analys och konvertering med fokus på lönsamhet samt utbildningsinnehållet inom branschverktyg och applikationer kan lyfta branschens kompetens till nya nivåer och jag ser fram mot ett fortsatt samarbete. Vi som företag har ett behov av anställa 3 personer inom 3-5 år och bland våra kunder finns ett enormt stort behov."

Leif Grenevall, CEO, Adtraction Visits AB
 

"Det sker stora skiftningar inom onlinemarknadsföringen. Fler och fler köp ligger inom programmatic buying och kraven blir högre på daglig optimering. Allt direkt kopplat till kundens CPO och CPS. Det behövs rätt kompetens både hos byråer och hos kunder internt, att genomföra kampanjer, analysera dem och dra relevanta slutsatser."

Camilla Östberg, Senior Online Specialist, Carat Sverige
 

"Be Better Online arbetar med digital marknadsföring och hjälper företag bli mer effektiva och lönsamma online. En stor del av vår organisation består idag av personer som besitter de kompetenser som IHMs utbildning Digital marketing & Sales analytics tillhandahåller vilket gör utbildningen extremt intressant för oss ur rekryteringsperspektiv framåt."

John Axelsson, Partner, Be Better Online
 

"Det finns ett stort behov av personer som har kunskap att hantera digitala sälj- och marknadsföringsprocesser. Vi har deltagit i framtagningen av utbildningen och har för avsikt att fortsätta vår medverkan. Kunskap kring digitala marknadsvägar med en förståelse att leverera ROI är det inte många som besitter. Vi ser ett löpande rekryteringsbehov av denna kompetensprofil hos oss och hos flertalet av våra kunder."

Patrik Almö, VD, Commerz Consultants AB
 

"Webbanalytikerrollen är viktig för att utveckla vår kundnytta. Då hela 70-75% av vår verksamhet idag kommer från våra olika onlinekanaler är det avgörande för utvecklingen av våra kundererbjudanden att vi kan förstå kundbeteenden oavsett om det är B2B eller B2C. Vi kommer därför under kommande år stärka vår förmåga genom rekrytering av specialister inom området. Vi har deltagit i utvecklingsarbetet av programmet och stödjer fullt ut IHMs utbildning inom webbanalys."

Martin Engberg, CDO (Chief Digital Officer), Mekonomen Group
 

”Jag jobbar som konsult inom digital marknadsanalys och ser en kraftig ökning av efterfrågan på sådan kompetens inom både både B2B- och B2C-organistioner. Samtidigt som analysområdet erbjuder förtegen både lönsamhet och bättre kännedom om konsumentbeteenden saknas insikter kring den digitala kundresan och kompetens för att genomföra mätningar, insamla data, analysera och tolka digital sälj- och marknadsinformation. Utbildningen innehåller alla dessa områden och inom 5 år kommer sådan kompetens vara affärskritisk och alla mellanstora företag kommer att behöva ha den inhouse. Vi har ett konkret anställningsbehov på 3 personer och ser fram emot arbetet i ledningsgruppen för utbildningen”

Thomas Svensson, Analytics SEO Sverige

 

Fakta om Digital Marketing & Sales Analytics

När är startdatum?
Utbildningen startar hösten 2017 i Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer och ansök här!
 
Hur lång är utbildningen?
80 veckor på heltid, varav 24 veckors praktik (LiA).

Vad kostar det?
Utbildningen är avgiftsfri och ger rätt till studiemedel från CSN.
Kostnad för litteratur tillkommer.

Vad får jag för examen?
Utbildningen ger en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng.

Vad kan jag jobba som efter utbildningen?
Digital Marketing & Sales Analytics öppnar dörrar till framtidsyrken som Onlinemarknadsförare, Webbanalytiker, Digital Traffic Optimizer och Marketing Technologist och du får en mängd attraktiva certifieringar på köpet, till exempel Google Analytics och Adwords.

Vill du veta mer?
Läs mer om utbildningen här.

 

22 februari 2016
Intervju med Jonas Nordhammer på TV4.
Möt några av våra YH-studenter. Klicka här!
John Axelsson, digital strateg på Be Better Online förklarar.
Frågor och svar gällande YH på IHM.
Till toppen av sidan Till topp