Glöm kvinnligt ledarskap

”Att titta på manligt och kvinnligt ledarskap är inte intressant. Det är organisationens kön, inte individens kön, som är viktigt att studera,” säger Lisa Björk vid Göteborgs Universitet.

De senaste månaderna har tre doktorsavhandlingar lagts fram som alla pekar i samma riktning: organisationens struktur, arbetsbördan och kommunikationsglappet mellan ledningen och verksamhetschefer/medarbetare är betydligt mer avgörande för ledarskapet än kön och individuella egenskaper.

Dåliga arbetsvillkor finner man framförallt i kvinnodominerade offentliga verksamheter. ”Flera av de här chefstjänsterna konsumerar chefer: Nya personer rekryteras på löpande band eftersom det inte finns förutsättningar att klara av arbetet. Ändå ändras inte strukturerna, eftersom det är lättare att skicka individen på stresshanteringskurs än hela organisationen”, säger Lisa Björk.

Läs mer om avhandlingarna på chef.se

13 juni 2014
Till toppen av sidan Till topp