Fascination för Fusioner+!

Varje år så genomförs runt 1.000 företagsfusioner och uppköp i Sverige, uppemot 1.500 i högkonjunktur, men visste du att ungefär hälften av alla dessa samgåenden mellan företag misslyckas, inga roliga siffror! Vi träffar professor Rikard Larsson, Decision Dynamics, som forskat i ämnet, och konsulterat i fusionsfrågor i ca 30 år.

Det är ingen duvunge vi träffar, professor Rikard Larsson har bl a 2 doktorsavhandlingar vid University of Southern California och Lunds universitet i ämnet, mer än 30 artiklar publicerade i ämnet och mycket mycket mer. Så…

…låt höra vad han har att säga.

– Hej Rikard, hur kommer det säg att du blev intresserad av det här med företagsfusioner?

– Hej, den första kontakten jag hade med den världen var när det företag min far jobbade på blev uppköpta av en konkurrent, oerhörda krafter sattes i rörelse och de anställda hissade flaggan på halv stång när de fick beskedet. De likställde situationen med företagets död.

– Men vad är fusioner+? 

– Fusion (merger) är när två eller fler företag går samman till ett nytt bolag. Det är närbesläktat med företagsuppköp (acquisition) där ett bolag köper ett annat bolag som då blir ett dotterbolag i den köpande koncernen. Dessa två har tillsammans bildat så kallade  M&A-avdelningar i både storföretag och konsultfirmor som bara sysslar med sådana sammanslagningar. Anledningarna till dessa kan vara många men ofta sker det som ett led i en tillväxtstrategi, bolagen bedömer att de blir en starkare part på marknaden och/eller så ser man positiva synergieffekter som gör att man ökar sin konkurrenskraft. Ett exempel, med svensk anknytning, är Asea som 1988 fusionerades med det schweiziska Brown Boveri och bildade ABB. ABB blev ett av världens största företag inom elkraft och fortsatte sedan sin tillväxtstrategi genom uppköp av flera mindre bolag, t ex. Elsag Bailey Process Automation.

– Så varför kallar du det för fusioner+ istället för fusioner & uppköp?    

– Det finns även andra tillväxtstrategier än fusioner och uppköp som har visat sig ha väsentliga likheter med varandra som allianser, outsourcing och interna omstruktureringar. Just de sistnämnda interna omstruktureringarna gör att vissa av ett företags olika enheter delas upp i mindre delar, som i sin tur sedan slåss samman med andra delar i nya kombinationer inom företaget.

– Som vi nämnde tidigare så misslyckas många av alla dessa fusioner+, på vilket sätt och varför?

– Det här är en väldigt stor fråga, men om jag generaliserar lite så kan man enkelt uttryckt säga att förväntade synergier uteblir. Man får inte de kostnadsminskningar eller de intäktsökningar man förväntat sig. Ofta beror detta på att man inte implementerat fusionen på ett bra sätt, utan snarare skapat ett ”vi & dem” klimat som aktivt eller inaktivt motarbetar den lagda planen. Men de är bara en av de 7 hemligheterna.

– De 7 hemligheterna?

– Ja, under de här 30 åren av forskning och arbete med fusioner+ så började vi hitta mönster, vad var gemensamt för de som lyckades respektive misslyckades? Vi identifierade 7 viktiga punkter som måste vara en del av ett lyckat fusionsarbete. Implementering och utbildning, som jag nämnde tidigare, är en viktig del i detta. Det är lätt att säga att man ska skapa en gemensam företagskultur men i verkligheten är det förbannat svårt att få till, men det går.

De flesta företag uppnår 30-50% av de uppsatta synergimålen, om man arbetar aktivt med de 7 punkter vi identifierat så kommer många av de fusionerna snarare hamna på 75% av de uppsatta synergimålen, några kommer att nå 100% och du förstår själv vilka stora pengar de handlar om, och inte bara år 1. Då pratar vi ökad konkurrenskraft!

– Och det här kommer du att prata mer om på IHM i höst?

– Ja, vi planerar att ha ett seminarium på IHM i Stockholm, Göteborg och Malmö där vi presenterar en sammanfattning av detta genombrott när det gäller hur fusioner+ kan bli mer framgångsrika.

Vi börjar med att presentera hela kartan, de 7 hemligheterna, om man sedan är intresserad så kan man gå in djupare i varje del för att få en bra överblick om vad som behöver göras initialt. Företagens olika kulturer är en av de viktiga frågorna, här får man lägga upp en långsiktig plan för att på bästa sätt integrera de olika världarna, en oerhört viktig fråga som man i allmänhet tar för lätt på. Likaså behöver man se hur förändringarna påverkar personalen och vända upplevda hot till möjligheter. Det här kan jag prata hur länge som helst om :-)

– Men om då företagen blir intresserade av dessa fusionshemligheter, hur går de vidare?

– Vi har redan tillsammans med IHM påbörjat en pilot med en företagsanpassad kurs om ”Fusioner+” med en ledningsgrupp för att kunna möta marknadens behov. Stiftelsen IHM med sin plattform blir ett väldigt bra tillskott för att erbjuda detta, och ert övergripande mål, att stärka svenskt näringsliv, är i precis linje med våra intentioner.

– En allians?

– Ja, det är så vi ser det, en allians för att skapa flexibel, kostnadseffektiv och snabb tillväxt.

– Då tackar vi för oss och ser fram emot att höra mer om de 7 hemligheterna i höst.

– Tack själv, det blir en spännande höst!

16 juni 2015
Till toppen av sidan Till topp