En säker biljett in i IT-branschen

Ser du dig som en framgångsrik affärsman/kvinna inom IT, en av de största industrierna? Då är vår utbildning Säljare IT Solutions B2B en säker biljett in i branschen. Den riktar sig till dig som vill arbeta med att sälja in komplexa förändringsprojekt som ger kunden betydande effekt och nyttor i den dagliga verksamheten. Behovet av kompetens är stort, och våra partnerföretag står redo att ta emot våra YH-studenter på praktik (LiA) och på sikt även att anställa. 

Möt några av dina potentiella arbetsgivare här!

”IT-industrin genomgår en massiv förändring och digitaliseringen medför ett stort behov av säljare med IT-kompetens. ATEA söker ständigt nya säljresurser för att säkra tillväxten och inom de närmsta åren har vi behov av att anställa ett antal nya IT-säljare. Vi samarbetar redan med IHM och ser mycket positivt på en utbildning med inriktning på vår bransch då våra och kundernas kompetenskrav och förväntningar hela tiden ökar. Vi kommer att delta i både ledningsgruppen, LIA och gästföreläsningar.” 

Johan Möllerstedt, Platschef, Atea

”Data/IT-branschen har utvecklas enormt genom den digitalisering som pågår och tillväxten är kraftig. Det finns dock ett stort underskott på kvalificerad försäljningskompetens i branschen. För att verka på marknaden krävs produkt- och branschkunskap och kvalificerade säljare med kompetens inom långa försäljningscykler och de distributions- och affärsmodeller som omger komplexa tjänster är en ständig bristvara. Vi ser samarbetet med IHM som strategiskt för att säkra branschens tillväxt och konkurrenskraften för våra över 80 medlemsföretag och de kommer att bidra med praktikplatser och case. Personligen engagerar jag mig gärna i ledningsgruppen för att ytterligare utveckla utbildningen.” 
Fredrik Svedberg, Swedish Software

”Great Agency har ett långsiktigt samarbete med IHM och god insyn i hur utbildningarna bedrivs. Vi är inne i en expansiv fas och ser att både vi och regionen i stort har en stor efterfrågan på säljare med den kompetens inom komplex IT-försäljning och branschkunskap som utbildningen ger. Vi kommer att fortsätta samverka med IHM genom att engagera oss i ledningsgruppen och ta emot LIA och ser ett konkret anställningsbehov om 6-10 personer framöver.”
Magnus Marvéus, Great Agancy

”Vi har tidigare erfarenhet av praktikanter från generella säljutbildningar, men har märkt att vår affär kräver kunskap om branschen och vår affärsmodell. Vi skulle gärna ta emot praktikanter från den här utbildningen och engagera oss i ledningsgruppen. Vi behöver anställa 5 personer på 3-5 års sikt.” 
Sonja Putica, Vibe IT

”Teknikern bromsar ofta säljaren, det behövs personer som förstår både säljprocessen och har produktkunskap. Projektledningen i utbildningen är viktig eftersom affärerna är komplexa och byggs upp under lång tid. Vi har en kraftig tillväxt och har ett stort behov  av personal både nationellt och internationellt , minst 10 personer på 3-5 års sikt och kommer att engagera oss i detta med att säkerställa kompetensbehovet i bolaget och till våra kunder ”
Roland Persson, InRiver

Praktisk info om Säljare IT Solutions B2B:
YH-utbildning på heltid under 2 år inklusive praktik/LiA. 
Läs mer och gör en intresseanmälan

 

20 april 2016
Läs mer
Möt Daniel Evers, partner Zync AB och lärare på IHM. Läs mer!
LiA gav både exjobbsuppdrag och anställning. Läs mer!
IT-branschen har stort behov av säljare som kan ta ett affärsmässigt helhetsansvar - läs mer!
Till toppen av sidan Till topp