Digitaliseringens utmaningar

Företag står ständigt inför nya utmaningar där ny teknik och innovationer varit en av ”bovarna” som fått även de största på fall. Exempel på etablerade företag som haft svårt att förändra och tänka nytt kan göras lång, där Kodak och Nokia hör till två av de mest kända. Men vad är det som gör att företagen faller i dessa gropar och tar de snedsteg som i vissa fall visat sig bli förödande?

Christian Sandström, docent vid avdelningen Science, Technology and Society vid Chalmers Universitet, har forskat kring vad som händer med etablerade företag och branscher när nya digitala tekniker introduceras. Hur växer den nya tekniken till sig? Vilka är utmaningarna? Och vad finns det för gemensamma nämnare bland företagen som omkullkastats?

Lästips

Vad skapar affärsmässig framgång i ett teknikföretag?

IHM Business Management - Vad gör vissa företag mer framgångsrika än andra?

Industri 4.0 - smart, effektivt och lönsamt

När IT blir gratis!

IHM Innovation & Business Growth 

 

6 september 2016
Ladda ner din personliga kompetensprofil här.
Läs mer och anmäl dig här!
Till toppen av sidan Till topp