Digital kompetens 2.0 – vad krävs för att leda digital transformation?

Här kommer en liten rapport från vår paneldebatt/workshop idag, 5 juli, i Almedalen. Evenemanget ägde rum i ”Hej Digitalt” regi, Fiskargränd 5, i en fullsatt underbar trädgård.

Panelen bestod av Johanna Frelin, VD, Tengboms Arkitekter, Sofie Lundström, VD och medgrundare, Toborrow, Arash Gilan, medgrundare & vice vd, Viva Media Group & författare till Get Digital or Die Trying, Hanna Stjärne, VD, Sveriges Television, Linnea Lindau, VD, Chalmers Ventures, Jocke Jardenberg, Internetchef Emeritus, Helsingborgs Stad, Nusin Cilgin, Partner och Head of Research, WES och Patrik Ågren, konsultchef, IHM Business School. Och allt leddes på ett mycket bra sätt av Viktor Ström, Moderator, DI Digital och Beata Wickbom, Moderator, HejDigitalt! 
 
 
Beata inledde dagen med att berätta att de startade Hej Digitalt för tre år sedan här i Almedalen och att de då inte kunde få med ordet ”Digitalisering” bland sökorden i Almedalsprogrammet för att det kändes lite för begränsande, inte heller förra året fick de med den taggen. Men i år…
 
…så var tiden mogen, inte bara taggen Digitalisering, utan även digital ångest, och det har tills nu visat sig att digitalisering är det mest sökta ordet i Almedals-appen. Kanske det här visar att tiden är mogen, eller att det, som i många bolag, är svårt att prioritera inom detta område?


 

Det går naturligtvis inte att ge en rättvis bild av allt som hände under våra 1,5 timmar, men vi gör ett försök att åtminstone sammanställa delar av debatten och de frågeställningar som dök upp hos publiken som för övrigt var en mycket engagerad och bra publik, tack för att ni kom och satte nytt publikrekord.
 
Viktor och Beata började med att ställa frågan: Vad definierar dig som en digital ledare? till vår panel. Här dök det upp mycket tankar som också utmynnade i lite sidospår, men vi gör ett försök att sammanfatta det i punktform.
 
Att tänka på för de som ska leda en digital transformation:
 
 
• Det är viktigt med symbolik, man måste visa tydligt att detta gäller alla i företaget. Var det goda exemplet.
• Utvecklingen sker hela tiden och därför måste det goda samtalet också pågå hela tiden, det här är en fråga som man måste bära med sig in i alla delar av arbetet.
• Tro inte att man hittar en perfekt lösning med en gång, skapa ett klimat som uppmuntrar till att våga testa, och låt de fel som begås vara grunden till fortsatt utveckling och nya tankar.
• Detta är en kulturell fråga och företagets kultur slår alltid strategi.
• Ta med dig, och sprid i företaget, ledorden Varför, vad är det vi vill lösa?
• Titta på hur du som ledare kan jobba mer individuellt, var inkluderande, och låt medarbetarna utvecklas från där de är idag.
• Ha en tanke på hur du leder dig själv innan du försöker leda andra. En del av ett horisontellt ledarskap ingår att våga ta in duktigt folk i det du inte behärskar och vara öppen med dina brister.
• Man representerar alltid både sig själv och företaget när man agerar i sociala medier och det är inte farligt att göra fel, fel går att rätta till. men det är farligt att inte göra någonting.
• Och det viktigaste av allt, enligt hela panelen, var NYFIKEN och uppmuntra alla att vara nyfikna.


Några frågeställningar som dök upp under panelens presentation som ni kanske  kan använda i ert arbete:
 
• Hur mäter ni data? Här finns mycket att fundera på men det håller inte att bara samla in data, ni måste veta vad ni ska få ut av den också!
• Hur är ert företag organiserat och vilka ska sitta ihop så att det börjar spraka?
• Hur uppmuntrar man till kreativitet i ert bolag? Kreativitet har alltid varit en tillgång men kommer bli allt viktigare i en värld där kunskap bara ligger en sökning bort.
• Hur hanterar ni terminologin inom företaget? Man ser ofta att människor använder samma termer men menar helt olika saker.
• Hur använder vi oss av nya digitala verktyg och hur kan vi skapa modet att anamma tekniken tidigare?
 
Här sades en hel del annat också och inom kort så kommer vi med en liten film som kan ge er än mer. Men nu var det dags för publiken att vara en del av dagen.


Våra moderatorer uppmanade alla att bilda små grupper om 4-6 deltagare, helst med de man inte kände sedan innan, och under 5 minuter diskutera hur det ser ut med den digital kompetens ute på företagen?
 
Alla skred till verket med stor entusiasm och panelmedlemmarna gick ner och deltog i de livliga diskussionerna, det var riktigt spännande att gå runt och tjuvlyssna, men väldigt svårt att skapa en bild av för er. Fem minuter går fort och vi försöker få ner några punkter kring de frågeställningar och lösningar som presenteras av publiken och panelen.
 
• Vad i ligger skillnaden mellan yngre och äldre i den digitala transformationen? Handlar det kanske egentligen snarare om  förmågan att lära om och lära nytt?
• Sitter man i en ledningsgrupp så måste man våga testa själv, man måste ha en viss digital mylla under naglarna.
• Är det dags att kvotera in digital kompetens i styrelserna?
• Det här är en levande process i hela företaget.
• Man måste jobba mer disruptivt, ifrågasättande i det dagliga arbetet, hitta de människor som är det och skapa en miljö där man får vara det.
• Få slut på silos-tänket. 
• Att leda i en digital värld har alla möjligheter att vara inkluderande, se inte funktionsnedsättningar som ett hinder, skapa möjligheter för dessa människor att göra ett bra jobb.
• När vi pratar om globalisering så handlar det inte bara om att Sverige och svenska företag ska ut i världen, det handlar också om att världen ska in i Sverige, använd alla de nationaliteter som vi har i Sverige. 
Under dessa diskussioner så framkom också en del varningsflagg som ni får se upp med:
 
• Om en person fortfarande pratar om IRL (in real life) så hissa varningsflaggan, för det här är den riktiga världen, också!
• Prata inte om att detta är en generationsfråga, för nyfikenhet är viktigare än ålder, skapa förutsättningar för dessa nyfikna att vara en del av den digitala transformationen.
• Det här är inte bara för IT-avdelningen! Det är ett jobb för hela företaget och utan slutdatum!
 
Det här var bara delar av allt som sades under dagen och vi hoppas det har givit er något att jobba med ute i era företag. Vi återkommer i ämnet och hoppas vi ses under hösten på några av alla våra utbildningar eller seminarium.
 
Allt från IHM Business School i Almedalen, idag.

18 augusti 2016
Till toppen av sidan Till topp