Cloetta ingår samarbete med IHM Business School

Cloetta med en drygt 150 årig historia strävar inte bara efter att vara ledande på valda marknader utan också att uppfattas som den mest uppskattade godisleverantören. Företagets kärnvärden - Focus, Team play, Passion och Pride - är vägledande i sättet att arbeta och agera, både internt och externt. Detta ställer krav på att säljkåren, utöver att nå de affärsmässiga målen, aktivt ska bidra med att stärka engagemanget kring varumärket.  

Cloetta har nu tecknat ett 3-årigt avtal med IHM Business School kring kompetensutveckling.
Huvudmålet med samarbetet är att utveckla effektiva verktyg för träning och arbetssätt som understödjer Cloettas säljorganisation över tiden. Upplägget bygger på kunskapsdelning – ”train the trainers” och att Cloettas egen säljledning ska hantera merparten av träning, utveckling och uppföljning av säljarna internt. 
  
-    Säljcheferna har en nyckelroll i denna process, som handlar om att löpande utveckla säljteamen och skapa resultat genom kompetenta och motiverade medarbetare. Träning och utbildning är därför en naturlig del i säljchefernas dagliga ledarskap, säger Lise-Lotte Fischer, Försäljningschef DVH.

-    Engångsinsatser skapar ingen långsiktig effekt. Vi vill långsiktigt stärka Cloettas säljchefer i arbetet med att initiera, planera, genomföra och följa upp relevanta utvecklingsinsatser kopplat till behov och mål. Vi är väldigt glada att Cloetta har valt att 
ge IHM detta förtroende, säger Christian Kvist, regionchef i Skåne för IHM Business School.

Cloetta Sverige
Cloetta har en stark position på den svenska konfektyrmarknaden. De erbjuder ett brett och varierat sortiment av choklad, godis, uppfräschare och nötter av hög kvalitet. Bland deras produkter märks starka varumärken som Läkerol, Malaco, Ahlgrens bilar, Kexchoklad, Polly, Center, Juleskum, Plopp, Sportlunch, Powerbreak och Nutisal. I Sverige har Cloetta ca 550 medarbetare som arbetar på det skandinaviska huvudkontoret i Malmö, inom försäljningsorganisationen och i sina fabriker i Ljungsbro och Helsingborg. Läs mer här!

18 augusti 2014
Till toppen av sidan Till topp