Bilprovningen växlar upp!

Hej Stefan Hesselgren, HR-chef på Bilprovningen, ni befinner er i en marknad som avreglerats. Vad är er största utmaning framöver?

- Vår största utmaning är att följa marknadens utveckling och bli mer aktiv och snabbfotad i våra aktiviteter. Vi måste få till ett lokalt entreprenörskap och agera snabbare mot kunden. Vi behöver bli mer lyhörda och möta kunderna på ett bättre sätt än tidigare. Det gäller också att behålla den marknadsledande positionen och upplevas som den mest hållbara aktören.

- Hur kommer ni att stödja utvecklingen av dessa färdigheter?

- Initialt är det våra 35 besiktningsingenjörer som utbildas för att bättre möta sin nya roll. De ska känna sig trygga i att förstå sambanden mellan besiktning, kund och lönsamhet och därigenom kunna höja värdet för kunden och för Bilprovningen.

- Vad omfattar utbildningen?

- Utbildningen omfattar affärsmannaskap, affärsekonomi och kundrelationer. Den ska öka den affärsmässiga förståelsen, kundernas förväntningar och köpbeteende, och ge kunskaper och färdigheter i hur ekonomiska modeller, begrepp och verktyg kan användas för att planera arbetet för att nå lönsamma affärer. En annan viktig del i utbildningen är att öka deltagarnas förmåga att förvalta, utveckla och skapa långsiktiga kundrelationer på ett affärsmässigt sätt. 

- Varför valde ni just IHM som utbildningspartner?

- Vi har samarbetat med IHM sedan 2010 och vet att de är kompetenta, verksamhetsnära och professionella. Det har varit lätt att samarbeta med deras kompetenta projektledare och mentorer från näringslivet som har en bra blandning mellan teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet. Våra medarbetare har varit mycket nöjda med de utbildningar som IHM har fått i uppdrag att genomföra för Bilprovningen.

- Vilket resultat räknar ni att uppnå med utbildningen på kort respektive lång sikt?

- Vi räknar med att öka motivationen och engagemanget hos våra medarbetare genom att de får en ökad kunskap och förståelse för ekonomiska samband. På lång sikt räknar vi så klart med att vi ökar vår lönsamhet och konkurrensförmåga genom att vi gör bättre affärer.

- Det har inte hunnit gå så lång tid sedan utbildningen drog igång men har ni hunnit märka av några effekter av utbildningen?

- Det finns redan ett stort engagemang hos våra medarbetare. De har många funderingar och ifrågasätter saker och ting. Det känns bra att de tänker i nya banor och adderar mer ekonomisk kompetens till sina affärer.

Läs mer om hur vi arbetar med företagsanpassad utbildning
 

27 november 2013
Till toppen av sidan Till topp