Är ni beredda på Homo Zappiens?

För nu gör Generation Z, den zappande generationen, sitt första inträde på marknaden. Generation Z föddes som begrepp runt 1993 vilket innebär att de första i kullen nu är 20 år, en generation som aldrig upplevt ett liv utan internet och mobiltelefon, tycker e-mail är förlegat när man istället har ständig kontakt genom sociala media. Ett flertal undersökningar beskriver generation Z som otåliga, instabila, flyktiga och komplexa i sin extrema varumärkeslojalitet – som plötsligt kan förändras när de ändrar sina varumärkespreferenser.     

Slutsatser från andra undersökningar visar att de:

• De förväntar sig att allt ska vara tillgängligt omedelbart.

• De föredrar att kommunicera elektroniskt.

• De ser inte geografiska avstånd som ett hinder för vänskap, eller kommunikation.

• De känner sig mer bekväma med teknik än någon annan generation före dem, men har mycket lite intresse för hur det fungerar.

• De är pessimistiska till sin natur, eftersom de är den första generationen som inser att de troligen kommer att få det sämre än sina föräldrar.

Exakt hur Generation Z utvecklas vet vi inte, men att de kommer att förändra sina framtida arbetsplatser och framtidens konsumtionsmönster står helt klart. 

Är ni beredda?

7 november 2013
Till toppen av sidan Till topp