Mentorn, en hjälp för den som surar

Livet, menar jag likt den danske filosofen Kierkegaard, kommer aldrig att vara perfekt. Istället är det i ständig rörelse mellan njutning, smärta, glädje och sorg. Det bara pågår på detta vis.

Jag mentorerar en företagsledare som är olycklig. Hen drev ett hobbyföretag ihop med en vän och de hade så kul under alla år. Så ville vännen växla upp. ”Vill du inte vara med, så kör jag själv”, sa vännen. Eller rättare sagt, den numera före detta vännen. Numera är de två inte vänner, de är kompanjoner.

Är det skillnad? Kierkegaard skulle ha sagt att det är oundvikligt att relationer förändras, precis som livet självt. Det är bara att hänga med. Det som avgör om någon inte orkar hänga med, inte får fart på den där rörelsen, utan fastnar i ett känsloläge, handlar enligt vår filosof om moral. Det handlar om hur man tänker att man bör agera som medmänniska. 

Personen jag mentorerar vill straffa sin fd vän. Straffen består av markeringar, att säga sig vilja vara med men sen vara tyst, besvärlig, undfallande. På så vis håller personen sig kvar i smärta och sorg, och företaget blöder.

Hen säger sig ha rätt att straffa sin kompanjon, vill inte kliva av, vill driva på sitt sätt, styra fd vännen och stoppa sånt som initieras. Vad ska jag annars göra? frågar hen. 

Som mentor kan jag berätta om en liknande historia, med ett lyckligt slut. Så snyter sig denna olyckliga företagsledare, tar upp en penna och börjar anteckna. Efter en timme sitter vi otroligt nog med en handlingsplan framför oss. Fortsättning följer.

Heléne

 

 

9 februari 2016
Träning, verktyg och metoder för att bygga och utveckla en flexibel organisation.
Testa dina kunskaper här
IHM Personligt ledarskap ger dig styrkan. Kom och testa oss!
Till toppen av sidan Till topp